Recent Posts

Praying for time

George Michael spilte inn san­gen “Pray­ing for Time” for 25 år siden, men jeg tror virke­lig at dens bud­skap er mer rel­e­vant i dag enn noen gang”, for å sitere James Cor­don.

 

 

Selv satt jeg og hørte på disse san­gene til George Michael på beg­yn­nelsen av 90-tal­let i det som var ganske dys­tre tider da (eller “Annus Hor­ri­bilis” som Dron­ning Eliz­a­beth kalte året 1992…).

Når jeg del­er den her nå så er det ikke for å sym­bol­is­ere det året vi har foran oss, men heller for å hylle George Michael. For det er mange, mange grun­ner til å være opti­mistisk på veg­ne av den tiden vi lever i, og det vi har foran oss — det skjer mye bra energimes­sig og på mange plan. Ikke la nyhets­formi­dlere som lever av å skape store over­skrifter fortelle deg noe annet.

Min julegave til deg: fjernhealing

Min julegave til deg: fjernhealing

Årets jule­sang måtte bare bli denne. Når jeg trodde at jeg var så lei av “O hel­ga natt” at det aldri kom til å gå over, så kom denne serien og gjorde san­gen hel­lig igjen. Har du ikke sett serien “SKAM”, så skam deg bør du gjøre […]

Prisene mine endres fra nyttår

Prisene mine endres fra nyttår

Du vet at det er på tide å sette opp prisene når flere av klien­tene dine klager på at du har for lave pris­er! Prisene mine har stått helt uen­dret fra jeg startet opp, og nå er det på tide å sette de opp. Fra […]

En fantastisk healer

En fantastisk healer

Noen ganger kom­mer man over skjulte juvel­er forkledd som van­lige men­nesker. For ikke så lenge siden så var jeg så heldig å få prøve heal­ing hos Carl Øys­tein. Og det var en så fan­tastisk heal­ingkraft at det sat­te meg helt ut. Det var på en […]

Jakten på (turkise) paradis

Jakten på (turkise) paradis

Jam­men ble det en lang som­mer­ferie på denne bloggen! Et helt som­mer­halvår, fak­tisk. I virke­ligheten har det heller vært ganske hek­tisk i disse måne­dene, der­av fraværet på bloggen. Men det gled­er meg å si at denne bloggen herved er vekket fra opp dvalen! *fan­fare* Noe […]

Kom og møt meg i helgen!

Kom og møt meg i helgen!

Til hel­gen skal jeg være med på en alter­na­tivmesse igjen, nem­lig Alter­na­tivmessen i Dram­men. Og jeg håper at mange av dere har mulighet til å ta en tur, på tross av litt kort varsel. Jeg gled­er meg til å ta folk i mot og lese […]

Takk for nå, Rjukan!

Takk for nå, Rjukan!

Hel­gen med Alter­na­tivmesse på Rjukan er over, og jeg sit­ter igjen met­tet med inntrykk og full av takknem­lighet. Standen jeg hadde ble ikke så verst for en nyb­eg­yn­ner, tror jeg. Er spe­sielt fornøyd med at jeg tok med meg min egen “jun­gel” (les: grønne giga­plante) […]

Jeg skal være med på Alternativmesse!

Jeg skal være med på Alternativmesse!

Den 16. — 17.april holdes Alter­na­tivmessen på Rjukan. Og dit har jeg blitt invitert til å være med, hur­ra! Jeg kom­mer til å ha en stand hvor jeg forteller om det jeg dri­ver med, og hvor man kan komme bort for å hilse på meg […]

7 stykker å følge på Instagram

7 stykker å følge på Instagram

Twit­ter er for de intellek­tuelle og smarte, og for de som tror at man kan diskutere seg frem til en bedre ver­den. Men det er et veldig tørt sted å henge når man vet at vi men­nesker er mer enn ven­stre hjerne­halvdel (og at bevis­s­theten er […]

Squashpasta med tomatsaus

Squashpasta med tomatsaus

Buon­giorno! Raw food som skal etterligne ret­ter som piz­za og pas­ta er det teiteste jeg vet. Hva er vel vit­sen med å prøve å etterligne den usunne mat­en man ville bort fra i utgangspunk­tet, ved å påminne seg selv om disse ret­tene? Om det er […]

Tips: videoer og bok om manifestering av Doreen Virtue — gratis!

Tips: videoer og bok om manifestering av Doreen Virtue — gratis!

Jeg tenk­te at mange av dere kan­skje vil sette pris på å vite at Doreen Virtue nå har lagt ut en serie video­er om man­i­fes­ter­ing på nett, helt gratis! Den han­dler om å man­i­festere over­flod (abun­dance). Videoene er på engel­sk, og de er laget av […]

Filmtips i påsken!

Filmtips i påsken!

NRK leg­ger ut noen rik­tig per­ler av noen gode filmer på nett nå i påsken: https://tv.nrk.no/tema/861/paaskens-filmer Til min store glede så jeg at to av mine favorit­tfilmer var blant dem. Den første er “De andres liv” (Das leben der anderen). En fan­tastisk god film fra […]

Festsalat

Festsalat

Denne salat­en er en fest av et måltid for­di den innehold­er så fine farg­er og smak­er så godt. Men den er også den jeg ofte bruk­er når jeg skal beg­ynne å spise sunt igjen etter en peri­ode med tung og usunn mat (en fest­salat til […]

Ditt kjønn er ikke tilfeldig

Ditt kjønn er ikke tilfeldig

I anled­ning kvinneda­gen i dag kom jeg til å tenke på noe Mesterne sa en gang om dette med kjønn: “Det er ikke til­feldig hvilket kjønn dere er født inn i. Man blir født inn i det kjøn­net man har mest igjen å lære om. For de […]

Super meditasjonsapp

Super meditasjonsapp

Jeg har helt glemt å fortelle dere om denne fine appen! Brain Sync og Kel­ly How­ell lager etter min mening de aller beste med­i­tasjonene som finnes dere ute, og jeg har der­for nevnt de her på bloggen mange ganger før. De har nå kom­met med […]

La de slippe til

La de slippe til

En dag hvor jeg var sliten, lei og hadde mye vondt i krop­pen snakket jeg med Mesterne, og de tok nok en gang opp temaet med­i­tasjon. Å meditere var noe de hadde anbe­falt meg mange ganger, men jeg var ikke så flink til å gjøre […]

Every love story

Every love story

Hap­py valentindag! Valentinda­gen er nok en amerikan­sk tradis­jon som har fått fot­feste her i Norge, godt ledet an av han­dels­standen. De kan kan­skje føles litt fremmede disse nye merkeda­gene med kjøpe­fest i sen­trum. Men en merkedag for å feire kjærligheten er kan­skje ikke så dumt? Som […]

Chia med jordbær

Chia med jordbær

Dette er stan­dard vin­ter­frokost her i heimen! Chi­a­pud­ding med jord­bær, eller chi­a­grøt som noen fore­trekker å kalle det — kjært barn har mange navn. Denne er super i vin­ter­måne­dene når utval­get av frukt og bær ikke er like stort som om som­meren. Jeg tar bare […]

Steinbukken

Steinbukken

22. desem­ber — 20. jan­u­ar Stein­bukken har fått ryk­te på seg for å ville kla­tre seg frem her i ver­den, og kun være opp­tatt av busi­ness og penger. Det er jo bare tull. Stort sett, i alle fall. I dette teg­net han­dler det om å […]

Spiselige rubiner

Spiselige rubiner

Granatepler er naturens små­godt. Syrlig og søtt, og så ser de ut som noe fra en Dis­­ney-film. . Eller som spiselige rubin­er. Pakket full av antik­si­dan­ter mer enn noen andre mat­var­er (10 ganger så mye som appelsin­er), og så innehold­er de folat. Granateple har også […]

Bestevenn i vinterkulden

Bestevenn i vinterkulden

Du har kan­skje hørt at meri­noull er den ulla som klør minst, og som pass­er best for de som klør av van­lig ull? Da jeg lærte meg å strikke for et par år siden (på nett!) var det Alpak­ka som var det store. Den skulle visst […]