Måned: mars 2014

Blåmandag

En av mine små gled­er i hverda­gen er te. Intet vondt ord om kaffe, ja takk begge del­er. Men det er ikke så ofte kaffe kom­mer i så fine bokser som disse to her. Og apro­pos innpakn­ing, så har det en stund nå blitt mer og mer van­lig å finne te i vakre bokser og innpakninger, gjerne til sal­gs i inter­iør­bu­tikker og andre sted­er hvor de tradis­jonelt ikke sol­gte te.

Jeg lik­er både te og vakre ting, så hvor­for ikke kom­binere de to? Vel, en grunn er at det hjelper aldri så lite med en vakker innpakn­ing når innhold­et ikke lev­er­er. De to teene du ser her er “Refresh” fra Puk­ka, og “Win­ter White Earl Grey” fra Har­ney & Sons. De rep­re­sen­ter­er dag og natt innen­for denne tren­den med vakre tebokser.  (mer…)

Hvordan jeg oppdaget at vi lever flere liv 

Hvordan jeg oppdaget at vi lever flere liv 

En dag jeg satt hjemme i min syketil­værelse i 2008, slo jeg på TV og oppdaget at pro­gram­met til Oprah Win­frey (selveste Oprah, du vet — den O’ store guden og guru­en til alle oss ‘alter­na­tive’) men­nesker :-D) net­topp hadde beg­y­nt. Denne dagen var det den amerikanske psyki­ateren…

Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø

Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø

Jeg var syk i flere år. Etter mange frus­trasjon­er og forsøk på å bli frisk hadde jeg flaks, og trakk selve gul­lod­det; jeg havnet til­feldigvis hos en lege som fant ut av hva som feilte meg. I dag takker jeg ham for å ha red­det livet mitt. Det spe­sielle med…