Måned: august 2014

Søndagstips: guidet meditasjon!

Du har sikkert hørt det du også — at med­i­tasjon kan hjelpe mot så mye bra: stress, depresjon, kon­sen­trasjonsvansker, og mye mer. Det er ikke måte på hvor mye bra med­i­tasjon kan gjøre for oss. Nye studi­er vis­er at med­i­tasjon ikke bare forbedr­er vår men­tale helse, men at det fak­tisk kan forbedre vår fysiske helse også!

Men så var det få satt seg ned og fak­tisk klare å gjøre det, da?

Mange sliter med det å finne roen når de skal meditere, og synes det er vanske­lig at tankene beg­yn­ner å van­dre. Vi i vesten kan ha større utfor­dringer med å bare sette oss ned og “ikke tenke”. For­di vi i vår kul­tur er så trent opp i å bruke hodet og særlig ven­stre hjerne­halvdel, med logikk, for­nuft og fokus på detal­jer og kon­troll — at vi blir forvir­ret over kon­septet med å sette seg ned og ikke tenke på noe.

Da kan en guidet med­i­tasjon være løs­nin­gen.

Den aller første gan­gen jeg virke­lig klarte å meditere, var da jeg prøvde Brain Sync og Kel­ly How­ell sin “Guid­ed Med­i­ta­tion”.

Jeg hadde prøvd å meditere et par ganger, men ikke fått det til. Men da jeg var syk søk­te jeg på net­tet etter en med­i­tasjon i håp om å få litt bedre søvn og mer ro, og datt over en fil som het noe med “brain waves”, og tenk­te at det hørtes inter­es­sant ut.

Jeg sat­te i øre­pluggene, og gjorde som stem­men i med­i­tasjo­nen sa, om pust og så videre…og så, med ett kjente jeg at jeg svevde…! En helt fysisk følelse, jeg kjente at noe skjed­de med hele krop­pen min, at jeg ble mer lev­ende, men at jeg sam­tidig følte meg så lett i hele krop­pen.  (mer…)

Mango-chiapudding

Mango-chiapudding

Chi­a­pud­ding er min abso­lutte favorit­trett til frokost, og noe jeg har hatt dil­la på lenge. Juicy man­go sam­men med super­sunne chi­afrø blir til en kom­bo som nesten er for god til å være sann, mat og medisin i ett! Chi­afrøene blir til en geleak­tig kon­sis­tens…

Er du en alternativ person?

Er du en alternativ person?

Eller er du en per­son som lik­er best å forholde deg til fak­ta, og det vi kan bevise? Selv om jeg i dag hold­er på med ener­gia­r­beid og tidligere liv, så har jeg ikke alltid vært alter­na­tiv. Tvert imot. Størsteparten av mitt liv trodde jeg…