Måned: september 2014

Pina Colada-smoothie

Denne ble til da jeg forsøk­te å gjen­skape Smooth­ieX­change sin Pina Cola­da-smooth­ie hjemme, og få til den samme tykke og kremete kon­sis­tensen som de har i sine smooth­ier.

Da fikk jeg også anled­ning til å bruke litt sun­nere ingre­di­enser. De bruk­er blant annet juice fra kon­sen­trat i smooth­iene sine (som ikke er ekte juice, men “juice” — innkokt fruk­t­masse som er tør­ket, og senere blir tilsatt vann), og frossen yoghurt (jeg pleier å be om å få uten den sist­nevnte ingre­di­ensen, etter­som melk er slim­dan­nende, og av flere årsak­er ikke så gun­stig for krop­pen).

Jeg bruk­er ekte ananasjuice i min smooth­ie, både Sun­ni­va fra Tine og Coop Obs samt Jacobs lager ekte ananasjuice, men­er jeg å huske. I til­legg har jeg i økol­o­giske kokos­flak, eller revet kokos — den økol­o­giske smak­er mye bedre i min bok.

Resul­tatet ble en smooth­ie som smak­er enda bedre enn orig­i­nalen!

Hem­me­ligheten med å få til den tykke, kremete og deilige kon­sis­tensen er å bruke frosne biter av frukt.

(mer…)

Mesterne: om yrke og utdannelse i framtiden

Mesterne: om yrke og utdannelse i framtiden

Mesterne ga meg mange innsik­ter gjen­nom årene. De hjalp meg med å bli frisk, ved å lære meg om syk­dom, helse og ener­gi, og hvor­dan vi men­nesker fun­ger­er, men de ga meg etter­hvert også råd om yrke og veivalg. En gang rådet de meg til å ha…

De 5 tibetanske ritene

De 5 tibetanske ritene

De 5 tibetanske ritene er yogaøvelser som bal­anser­er alle chakraene i krop­pen. Tar du disse øvelsene hver dag over tid, vil du merke en bety­delig forbedret helse både fysisk og men­talt. Chakraene er ener­gisen­tre som lig­ger på energi­plan­et i krop­pen vår, og dermed påvirk­er den…

Krystalldeodorant — naturlig deodorant som faktisk funker!

Krystalldeodorant — naturlig deodorant som faktisk funker!

Krys­talldeodor­ant er laget av et naturlig min­er­al, som har blitt brukt av men­nesker i mange kul­tur­er langt tilbake i tid for å forhin­dre svet­telukt. Denne innehold­er ikke alu­mini­um, i mot­set­ning til de fleste van­lige deodor­an­ter. Alu­mini­um har blitt pekt på som en mulig årsak til…

Hvordan virker stress på immunforsvaret?

Hvordan virker stress på immunforsvaret?

Vi har vel alle hørt at stress påvirk­er helsen vår neg­a­tivt. Men det var først da jeg stud­erte psykolo­gi og lærte helt konkret hvor­dan dette foregår, at det virke­lig gikk opp for meg: En av de vik­tig­ste delene av immun­forsvaret vårt er de hvite blodlegemene.…