Måned: desember 2014

God jul!

Denne san­gen set­ter meg i julestemn­ing som ingen andre. Mahalia Jack­sons ver­sjon av “Silent Night” (Glade Jul) er bare hel­lig — nyt!

Jeg ønsker deg en rik­tig fin jul, enten du er sam­men med de du aller helst vil, eller om julen er litt annerledes enn det du helst ville val­gt. Ha aksept for situ­asjo­nen hva enn den måtte være. Ta vare på deg selv <3

En rik­tig god jul fra Hebbe også, i full fin­stas. Man­gler du julestemn­ing? Gjør som Hebbe — ta sak­en i egne hen­der, og skap din egen julestemn­ing! Det var nok i alle fall sikkert det han tenk­te her om dagen — da han tømte halve god­bit­skuf­fen sin (som en viss mat­mor hadde latt være åpen) mens han var alene hjemme… 😀

God jul!

Julehebbe

bittejulehebbe

Julemagi

Julemagi

Jeg blir alltid like over­ras­ket over hvor magisk det er, når lille­ju­laften har lagt sin magi over hus, hjem og oss men­nesker. Alt stress og alle plik­ter forsvin­ner på magisk vis når den siste julepyn­ten er kom­met på plass, huset er rent og alle kan…

Det viktigste av alt

Det viktigste av alt

Hvor­dan lig­ger du an med for­bere­delsene til jul? Har du mange ting igjen på lis­ten som du skulle ha gjort, eller lig­ger du godt an? Ofte tenker vi at hvis jeg bare får gjort x og y, da…DA kan jeg slappe av. Da blir det…

Siste hånd på verket

Siste hånd på verket

De siste gavene ble pakket inn i dag. Dette ble både en bil­lig og miljøvennlig innpakking. Matt papir og avis­pa­pir, sam­men med hyssing og sløyfebånd som jeg hadde fra før. Alt kan resirkuleres, eller brukes igjen. Jeg kan nesten ikke tro at jeg er fer­dig…

Derfor hjelper det ikke å “tenke positivt” når du skal endre ditt liv

Derfor hjelper det ikke å “tenke positivt” når du skal endre ditt liv

eller bli frisk. Vi skal ikke bevege oss langt inn i den alter­na­tive sfæren før vi blir bom­bardert med utsagn Som “Tankene kan endre ditt liv”, “Du er det du tenker” eller “Vil du foran­dre ditt liv, så må du foran­dre tankene dine”. Alter­na­tiv medisin…

Behagelig meditasjon mot stress

Behagelig meditasjon mot stress

Trenger du å stresse ned etter en hek­tisk dag?  Når man har vært i stress og hodet er fullt, er det ingent­ing som hjelper som å meditere. Mitt prob­lem er at det er akku­rat da jeg synes det er vanske­ligst å meditere. Da er det…

Someday at Christmas

Someday at Christmas

Dette har blitt min favorit­tjule­sang de siste årene. Jeg kan ikke tro at jeg ikke oppdaget denne nydelige san­gen før jeg var blitt vok­sen. Den ble utgitt på 1960-tal­let, og er reg­net som en klas­sik­er. Om du er glad i Motown-musikk slik som meg, så…

De helt spesielle gavene

De helt spesielle gavene

Om du fort­satt har igjen å kjøpe jule­gave til noen du ønsker å gi noe ekstra fint, så vil jeg tipse om den unike og eksklu­sive butikken Heav­en Scent på Eger i Oslo. De har parfymer, hud­pleie og duftlys fra spe­sielle små og unike parfymepro­dusen­ter…

’Tis the season

’Tis the season

Kle­men­tinene er her! De med blad­er på er så deko­ra­tive, rene julepyn­ten i seg selv. Mon tro hvor lenge denne julepyn­ten får stå i fred…

Supergod hjemmelaget gløgg

Supergod hjemmelaget gløgg

En juledrikk som er helt uten sukker, og går raskt å lage. Denne eplegløggen har vært et fast innhold i julen hos meg i flere år. Det startet da jeg måtte holde meg unna diverse mat­var­er (som blant annet sukker) i min vei til å…

Barn sanser mer enn vi tror

Barn sanser mer enn vi tror

Fra det som er kjent om barns utvikling, så er det slik at språk utvikles i en bestemt alder, evnen til å leke med andre barn i en annen, og hjer­nen er ikke fer­dig utviklet før i vok­sen alder. I et van­lig fysisk per­spek­tiv, hvor…

Er det åndelig nok, så tåler det humor

Er det åndelig nok, så tåler det humor

Jesus­pen­nen min og jeg på jobb i dag. Den gir meg en god lat­ter hver gang jeg bruk­er den. Kan­skje spe­sielt for­di barten hans man­gler litt på den en siden, slik at han har et kon­stant hov­ent og litt over­ras­ket utrykk i ansik­tet. For noen…

Dette gjorde meg helt frisk — og dette var årsaken på energiplan

Dette gjorde meg helt frisk — og dette var årsaken på energiplan

Jeg har tidligere skrevet om min syk­domshis­to­rie her på bloggen. Men jeg har enda ikke skrevet hva jeg gjorde, nøyak­tig, for å bli helt frisk. I for­rige uke fikk jeg et hint av Mesterne om å skrive om raw food snart, og ikke vente med det,…

It’s Always Christmas

It’s Always Christmas

En av mine favorit­tjule­sanger <3 Ikke av de aller mest julete san­gene, det er ingen niss­er eller bjeller her. Denne er fin å høre på nå i tiden fram mot jul (og egentlig hele året, synes jeg). Veldig stemn­ings­full, og den nydelig­ste stem­men — nyt!…

Derfor skal du aldri bruke kokende vann til te

Derfor skal du aldri bruke kokende vann til te

Mange har etter­hvert fått med seg at grønn te blir bit­ter og øde­lagt om man bruk­er kok­ende vann til å lage den. Men vis­ste du at heller ikke sort te skal ha helt kok­ende vann? At kok­ende vann dreper grønn te, og gjør den bit­ter…

2. søndag i advent

2. søndag i advent

Andre søndag i advent er her! Jeg kan ikke tro at det bare er to van­lig arbei­d­suk­er igjen, før julen er her. Her kom­mer julepyn­ten opp litt smått om senn. Noe er på plass, og det gir meg så mye julestemn­ing. Vi prøver å ta…

Ekte salt!

Ekte salt!

Er du klar over at ekte salt — havsalt — innehold­er en masse min­eraler naturlig, som mag­ne­sium, jod, kal­si­um, kali­um og jern? Pro­dusen­tene fjern­er disse fra saltet, slik at bare natri­umk­loridet (selve saltet) blir igjen. Så sel­ger de resten som kos­til­skudd a la “mag­ne­siumtil­skudd”, “kal­si­umtil­skudd” og så…

Grønt til jul

Grønt til jul

Pakkin­gen av årets jule­gaver er i gang, og i år var det blek­grønt jeg falt for. Jeg lik­er å bruke enkle innpakkingspa­pir, helst ens­far­get. Grå­pa­pir har vært min favoritt i mange år. Jeg bruk­er heller finere sløyfebånd til å pakke inn med, som for eksem­pel…

Riter med partner in (crime) pels

Riter med partner in (crime) pels

I dag fikk jeg hjelp til å ta ritene av min fine sam­boer, Hebbe. Han stilte seg opp ved siden av meg når jeg tok den siste riten (hvor man står i bro), og beg­y­nte å bukke sam­tidig med meg 😀 Eller hjelp og hjelp…litt…

Torsdag

Torsdag

Vin­teren er kom­met hit til Trosvi­ka. Og den er veldig velkom­men! Et nytt man­i­fes­ter­ing­spros­jekt er på gang. En ide som virk­er enda mer umulig nå, enn et hus ved sjøen vir­ket, før vi fly­t­tet hit. To be con­tin­ued…

Mesterne om helhetlig helse

Mesterne om helhetlig helse

For en stund siden fikk jeg et spørsmål fra en per­son på et net­tfo­rum. Jeg hadde gitt ham noen råd om naturme­disin for et prob­lem, og la til at jeg anbe­falte å se på og behan­dle hele krop­pen, og ikke bare symp­tomene hver for seg.…