Måned: februar 2015

Februar — på tide å ta Rhinoplex nå, for å bli kvitt allergien for godt!

Husker du at jeg i fjor for­t­alte her på bloggen hvor­dan man kan bli helt frisk av pol­lenal­ler­gi? (Hvis ikke, anbe­faler jeg at du leser det !)

Én av de 2 meto­dene jeg skrev om der, var å ta en kur av Rhino­plex 3 år på rad for å kurere allergien helt — og at det vir­ket for meg.

Nå er det alt­så på tide å beg­ynne!

NB! Rhino­plex har nå skiftet navn til Alnus Rio­plex! 

Så hvis du sliter med pol­lenal­ler­gi, er det på tide å skaffe Rio­plex nå og beg­ynne å ta den. Den må tas i 3 år på rad om våren FØR pol­lens­esongen starter (se doser­ings­plan ned­er­st).

Der­som apoteket der du bor ikke har denne, er det lurt å beg­ynne å bestille nå. Alle apotek har home­opa­time­disin, men noen har større utvalg enn andre. Alle apotek skal kunne bestille for deg, om de ikke har det du trenger, såvidt jeg har forstått.

Bor du i nærheten av Oslo, så har apotek Sfinx­en på Majorstuen og apotek Nord­st­jer­nen i Stort­ings­gat­en veldig stort utvalg.

Husk: det er like vik­tig å rense krop­pen, skal du bli helt frisk fra allergien. Etter min efar­ing, er allergi­er bare et symp­tom på at krop­pen har fått mer enn den kan tak­le, som jeg skrev om her.

Å rense krop­pen vi si å gjøre en eller flere av de føl­gende: avgifte den hvis man har tung­met­aller eller gifter i krop­pen, fjerne par­a­sit­ter om man har det, og spise rent og dermed rense fordøyelsessys­temet (tarmene, lev­eren m.m.) — eventuelt også ta lev­er­renser.

Vi er alle forskjel­lige, med ulike behov.

For meg måtte det både Rhio­plex til OG å rense krop­pen, for at jeg skulle bli helt frisk av min pol­lenal­ler­gi. For kjæresten min holdt det med en par­a­sit­tkur eller to, samt å endre kosthold­et, for at han skulle bli frisk av sin aller­gi.

La intu­isjo­nen din avgjøre hva som du trenger å gjøre. Er du bare litt plaget, så kan det kan­skje lønne seg å gå direk­te til å rense krop­pen, ist­e­den­for omveien om Rhino­plex (den må tross alt tas i 3 år på rad).

Men denne “vaksi­nen” i home­opatisk form er helt genial, om du virke­lig er plaget. Og da anbe­faler jeg begge del­er, både desen­si­bilis­er­ing og rens/avgiftning.

Men husk — det er bare vits å  gjøre dette der­som du har tenkt til å ta kuren 3 år på rad, alt­så 2 år til etter kuren du tar nå i år. Det er vik­tig å sette på varsling på mobil/kalender etc. for neste år!

Her er kuren igjen: (NB: stopp med en gang pol­len­spred­nin­gen beg­yn­ner, dette er veldig vik­tig!)

Slik er den 4 ukers doser­ings­pla­nen for å ta Rhio­plex:

1., 2. og 3. dag:                                                                           1 tablett daglig
4., 5. og 6. dag:                                                                           1 + 0 + 1 + 0
7., 8. og 9. dag:                                                                           1 + 0 + 1 + 1
10., 11. og 12. dag:                                                                     1 + 1+ 1 + 1
13., 14. og 15. dag:                                                                     2 + 1 + 1 + 1
16., 17. og 18. dag:                                                                     2 + 1 + 2 + 1
19., 20. og 21. dag:                                                                     2 + 1 + 2 + 2
22. til 30. dag:                                                                             2 + 2 + 2 + 2

Tablet­tene sug­es helst før mat­en. Får du allergi­plager, reduser­er du dosen.

Når aller­gis­esongen har startet, slut­ter du med Rhino­plex.

- fra lege Heiko San­tel­mann.

Hvis har flere allergi­er enn bare bjørke­pol­lenal­ler­gi som du ønsker å kurere, så finnes det flere typer Rhio­plex enn Alnus. Om du har spørsmål om hvor­dan kom­binere flere Rio­plex, så anbe­faler jeg å spørre en home­opat.

Jeg gled­er meg over at du også har mulighet til å bli frisk av din pol­lenal­ler­gi nå. Tro meg, det er en ubeskriv­elig følelse når man før har vært plaget!

Øvelse for guidet selvhealing

Øvelse for guidet selvhealing

I dag vil jeg dele med dere en øvelse for guidet selvheal­ing. Øvelsen oppdaget jeg på net­tet da jeg selv var syk, og ikke vis­ste noent­ing om hverken guider eller uni­ver­set, men det som skjed­de da jeg prøvde den over­ras­ket meg… I dag vet jeg…

Oscar!

Oscar!

Noen har VM i Falun. Andre har Super Bowl. For meg er det Oscar-utdelin­­gen som gjør at jeg hvert år gled­er meg lenge på forhånd, og full av sitrende for­vent­ning benker meg foran TVen når dagen kom­mer. Jeg har alltid els­ket det magiske ved fil­mens…

Dekadent dessert for den ene

Dekadent dessert for den ene

Det er en rett som har vært en stor slager her hjemme lenge nå, og det på høy tid at jeg del­er den med dere! Den tilhør­er nem­lig kat­e­gorien “nesten for god til å være sann”: Den er sunn, hør­er inn under raw food, har…

Indre service og våropprydding

Indre service og våropprydding

Har du lyst til å forbedre din intu­isjon, eller trenger du litt oppfriskn­ing i dine evn­er? Morten Erik­sen hold­er kurs i kanalis­er­ing på under­vis­ningsrom­met nå for tiden — anbe­fales! Ved å være medlem hos ham på under­vis­ningrom­met (koster 500 kr i året) får man delta…

Your time will come!

Your time will come!

Er det noe du lenge har ven­tet på å få til i ditt liv? Et pros­jekt, en vik­tig livsendring eller en drøm du har båret på? La dette være en beskjed til deg om at det kom­mer. Denne beskje­den ble jeg guidet til å dele…

Vannmannen

Vannmannen

Jeg tenk­te å skrive litt om de forskjel­lige teg­nene i astrolo­gi, og siden vi når er kom­met ut i feb­ru­ar, pass­er det å skrive om det stjer­neteg­net som reg­jer­er på denne tiden av året, nem­lig Van­n­man­nen! At noen “er” et stjer­netegn — f.eks. Væren, betyr…

Omtale: fuktighetsspray fra Mario Badescu

Omtale: fuktighetsspray fra Mario Badescu

Etter at jeg så at Hilde Christi­na nevnte Mario Bade­s­cu facial spray with aloe, herbs and rose­wa­ter som en god fuk­tighetsspray, fikk jeg lyst til å teste den selv. Ikke at det var noe galt med min favoritt-fuk­tighetsspray gjen­nom lang tid, Der­ma­log­i­ca AgeS­mart Antiox­i­dant Hydramist, men det…

Happy søndag

Happy søndag

For en nydelig søndag! Jeg har tju­vs­tartet spirin­gen inne, mens jeg ven­ter på våren. Håper alle har en super søndag <3

Ønsker du på tvers av dine egne valg?

Ønsker du på tvers av dine egne valg?

Da jeg var syk plei­de jeg å høre på radio­pro­gram­mer (pod­cast­er), som en del av min oppdagelses­ferd inn i den alter­na­tive ver­den. Mitt favorittpro­gram inter­vjuet ulike åndelige og alter­na­tive tenkere, og med prop­per i ørene kunne jeg ta med meg inspi­rasjon, nye tanker og oppløf­tende…

Love i luften

Love i luften

Kan du kjenne det i luften? Hvis du kjen­ner etter, i still­heten — kjen­ner luk­ten ute — kan du kjenne det som yrer under over­flat­en? Det er bare noen uker igjen til vi starter på et nytt år, astrol­o­gisk og ute i naturen, og for…