Måned: mars 2015

Karmameju Protect body wash 02

Jeg har tidligere for­t­alt om en dusjsåpe uten SLS her (100% pure eca­lyp­tus body wash), men i dag vil jeg dele den aller største favorit­ten min av dem alle med dere: Kar­mame­ju pro­tect body wash 02.

Dette er mer luk­sus­vari­anten av økol­o­gisk dusjsåpe. For­di den har en mer forseg­gjort og raf­fin­ert duft, og for­di kon­sis­tensen er like tykk som en hvilken som helst dusjsåpe med SLS. Og for­di den veile­dende prisen lig­ger på 235 kro­ner.

Det vil si — det trodde jeg, i alle fall! For når jeg nylig gikk tom, og skulle sjekke rundt etter pris­er på net­tet, så fant jeg den til 167 kr hos pureskin.no! Hur­ra! Jeg får ikke betalt for å reklamere for de her, men jeg har han­dlet hos de selv før, og ble veldig fornøyd både med lev­er­ingstid og alt.

Så alt­så, ret­telse: luk­suriøs dusjsåpe med en fan­tastisk kon­sis­tens og duft, og til en rimelig pris!

body-wash-protect-body-wash-02-karmameju_1

Denne luk­ter så utrolig godt, jeg tror det må være den beste dusjsåpen jeg noen­gang har hatt. Duften er en per­fekt bland­ing av maskulin/feminin eller av søt og ren duft, synes jeg. Det er noe med den som er litt avhengighetsskapende, uten at jeg klar­er helt å si hva. Den har essen­sielle oljer av berg­amott, laven­del, gera­ni­um og man­darin.

Selv ten­der­er jeg ofte mot å like ganske søte dufter, men for søte dufter kan ofte bli litt feil i noen situ­asjon­er — om du for eksem­pel har trent og svet­tet, så føles det bedre med en ordentlig frisk og ren duft som f.eks. euca­lyp­tus. Mens andre ganger ønsker man kan­skje noe mildere, og andre ganger igjen noe avs­lap­pende. I min per­fek­te ver­den hadde man hatt plassert en rekke dufter med ulik funksjon etter tid­spunkt og humør i dus­jen! 😀

Men i mel­lomti­den er Pro­tect body wash en super kom­bi­nasjon av det jeg pleier å ønske meg i en dusjsåpe ved de aller fleste anled­ninger. Laven­del virk­er anti­sep­tisk og gir den friske ren­hets­følelsen og virk­er også beroli­gende. Berg­amott gjør at det dufter luk­suriøst og friskt, og man­darin gir sødme og sitrusfriskhet. Gera­ni­um vet jeg ikke hva dufter i seg selv må jeg innrømme, kan­skje det er den som gir noe av den avhengighetsskapende følelsen?

Denne pass­er der­for for mange, vil jeg tro. Kar­mame­ju har også to andre dusjsåper, Queen body wash 01 som dufter bl.a. rose, og Blast body wash 03 som blant annet innehold­er euca­lyp­tus og anis.

Innehold­er bare gode ingre­di­enser, mild nok til å bruke på baby eller enhver hudtil­stand eller ‑type.

Super gave til en god venn du har kjær, eller til deg selv, denne er virke­lig super!

Kar­mame­ju er et dan­sk merke, og det lille jeg har prøvd av de så langt — denne og et annet pro­dukt — har gjort meg så impon­ert at jeg får lyst til å teste mer fra dem, så det er ikke umulig at det vil komme flere pro­duk­tan­meldelser av Kar­mame­ju her fre­mover!

 

Fredag og filmtips

Fredag og filmtips

Freeedag! Intet slår den følelsen. Jeg har ikke en stan­dard 9–16 jobb, ikke engang en jobb som bare foregår i ukeda­gene — likev­el er den følelsen når freda­gen kom­mer noe helt spe­sielt for meg også. Den plut­selige fort­set­telsen av vin­ter­s­esongen (hva skjed­de?) gjør at det…

Verdt å revurdere: Bismuth Oxychloride

Verdt å revurdere: Bismuth Oxychloride

Bis­muth Oxy­chlo­ride er en ingre­di­ens som brukes særlig i min­er­alsminke, men også i annen make­up. Min­er­alsminke har blitt veldig pop­ulært de siste årene. Det har blitt markeds­ført som en mer naturlig sminke som innhehold­er “naturlige min­eraler” som finnes i naturen, og dermed skal inneholde min­dre…

Nytt år starter med trippel bonanza: solformørkelse, vårjevndøgn og supermåne!

Nytt år starter med trippel bonanza: solformørkelse, vårjevndøgn og supermåne!

En liten blog­g­pause ble til en veldig lang en, men nå er jeg tilbake — takk til dere tro­faste lesere som likev­el tit­ter innom her! Starten på det nye astrol­o­giske året og våren ble innledet med et trip­pelt pang i går: sol­for­mørkelse, vår­jevndøgn og super­måne…

re: Man kan faktisk bli helt frisk av pollenallergien!

re: Man kan faktisk bli helt frisk av pollenallergien!

Her er en repetisjon av inn­legget som jeg skrev i fjor vår: Vis­ste du at det går an? Det gjorde ikke jeg, for noen år siden. Men jeg fant en løs­ning. I dag synes jeg det er veldig rart å tenke på at det finnes…

The road less traveled

The road less traveled

Nå er det virke­lig vår! Det er lysere ute, vi kan gå med let­tere klær og sko, og det er let­tere å komme seg frem over­alt nå som isen og snøen er borte…eller, det vil si — jeg trodde i alle fall at vin­ter­føret var…

Når vi hindrer energien fra å komme helt inn i kroppen

Når vi hindrer energien fra å komme helt inn i kroppen

Energifel­tet vårt er fan­tastisk, kom­plekst og unikt for hver og en av oss. Men én ting som er felles for veldig mange jeg ser, er at de ikke slip­per inn nok ener­gi i krop­pen sin. Det er i den ven­stre (fem­i­nine) pas­sive siden av krop­pen…