Måned: mai 2015

Paradistomta

Det er ikke så rart om vi blir lei av kalde tem­per­a­tur­er eller reg­n­vær, med den mai-måne­den vi har hatt i år. Men så utrolig vakkert og grønt det blir etter alt reg­net!

Syrinene er her nå, og etter reg­n­været kan man kjenne den him­melske duften deres ekstra sterkt.

Hele eien­dom­men her er omgitt av syriner på alle kan­ter nå, etter­som en syrin­hekk ram­mer inn hele stedet. Dette er uten tvil den vakreste tiden på året her hos oss,  og til de som har bestilt time her nå fre­mover så kan jeg bare si — grat­ulerer, godt valg! 🙂

Om stedets skjønnhet ikke akku­rat var grun­nen til at du bestilte timen i utgangspunk­tet, så føl­ger det alt­så med en ekstra bonus i form av vakre omgivelser.

IMG_6095

Noe av det jeg lik­er best med dette stedet , er at det er flere porter i hagen. På bildet over ser du er en av dem.

Og du…det finnes fort­satt noen ledi­ge timer! Kan­skje du også har lyst til å jobbe med deg selv og dine energi­lag i dyb­den, og få hjelp til å for­løse det som blokker­er deg?

I skjønne omgivelser, alt­så.

For å bestille en time hos meg, ta kon­takt her 🙂

Nyt resten av mai!

Økologisk eller vanlig dyrket?

Økologisk eller vanlig dyrket?

Det er ikke alltid like lett å vite hva vi skal velge, av van­lig eller økol­o­gisk mat. Noen ganger blir imi­dler­tid forskjellen mel­lom de to veldig tydelig, slik som på dette bildet. Jeg beg­y­nte å like stangsel­leri igjen først da jeg oppdaget den økol­o­giske vari­anten.…

Hay House World Summit, inspirasjon og informasjon i overflod!

Hay House World Summit, inspirasjon og informasjon i overflod!

Trenger du litt inspi­rasjon i hel­gen? Eller tips til hvor­dan du kan leve et mer ekte liv i kjærlighet til seg selv, ta bedre vare på helsen din, økonomien din, eller lære om ulike spir­ituelle temaer? Hay House har sin “Hay House world sum­mit” fra…

Vårens vakreste velduft — Viola Odorata

Vårens vakreste velduft — Viola Odorata

Jeg må le litt av at jeg har skrevet så mye om blom­ster her på bloggen i det siste. Plut­selig hus­ket jeg nem­lig hvor­dan det var da jeg selv var yngre, og syntes at de vok­sne var utrolige teite når de var så opp­tat­te av…