Måned: juni 2015

Min favorittjuice!

Som­meren er en fin tid for juice. Varmt i været og mye moro å holde på med gjør at lysten til å lage eller spise mat ikke alltid er på topp. Dessuten er det mye let­tere å ta en juicekur for å rense ut krop­pen om som­meren, synes jeg.

All avgift­ing av krop­pen kan jo gi noen neg­a­tive symp­tomer. Grun­nen til at vi renser ut er jo for å bli kvitt avfallsstof­fer som ikke gag­n­er krop­pen. Da må det noen ganger bli verre, før det kan bli bedre. Og dette er mye let­tere å tak­le når det er som­mer og fint vær.

I dag vil jeg dele med dere favorit­tjuicen min av dem alle! Før jeg lærte å lage juicer av flinke folk, trodde jeg at juicer av frukt var de jeg lik­te aller best. Det jeg oppdaget var at de aller beste juicene er de hvor bal­ansen mel­lom frukt og grønnsak­er er per­fekt.

Denne juicen er min soleklare favoritt. Selv på tross av at den min­ner meg om noen tøffe juicekur­er med kjipe utrens­ingssymp­tomer under­veis. god er den fak­tisk.

Favorit­tjuice:

1 agurk

2 stilk­er stangsel­leri

1 grønt eple

1 ca. 3cm tykk skive fer­sk ananas

1 grape­frukt

1 appelsin

Kjør alt i en juice­maskin, ha eventuelt i en isbit eller to, og nyt!

Nyhet — avstandsabeid, rabatt og sommer!

Nyhet — avstandsabeid, rabatt og sommer!

Fra nå av kom­mer jeg til å til­by livsveiled­ning (ener­gia­r­beid) også på avs­tand — via tele­fon og Skype! Dette var noe jeg aldri hadde tenkt på for min egen del, og der­for aldri har verken sett for meg eller vur­dert. Men det har utviklet seg…

Long time, no see

Long time, no see

Howdy! Da er jeg tilbake etter en liten blog­g­pause. Noe av grun­nen til at jeg har vært borte, skyldes at det har blitt litt mer aktivitet her den siste tiden. Flere klien­ter, flere e‑poster, tele­fon­er og generell aktivitet. Og det er veldig moro! Jeg elsker…

Young hearts run free

Young hearts run free

Det er som­mer, det er sol og det er fredag! Denne san­gen har dukket opp over­alt i det siste, og nå har jeg den på hjer­nen. Så, for å feire god­været og som­mer­følelsen, fra meg til deg — en glad­sang fra dis­coæraens glans­dager — sett på…

Energi lyver ikke

Energi lyver ikke

Alt er ener­gi. Alle atom­ene og cel­lene som vi er laget av, og alt rundt oss, består av ener­gi. Og vi vet at ener­gi aldri dør, men kun tar nye for­mer. Og vi er alle knyt­tet til hveran­dre, i denne energien som vi ikke ser…