Måned: oktober 2015

Høstens rotgrønnsaker med pastinakk- og chevredipp

Det bugn­er av ferske rot­grønnsak­er i butikkene nå om høsten. Mens været blir kaldere, og løvet fall­er i for­bere­delse til vin­teren, så pass­er det godt å for­berede krop­pen med å få i seg vit­a­min- og nærings­bomber som rot­grønnsak­ene. Dette er ikke helt raw food, og ikke helt kokt mat, men en kom­bi­nasjon — semi-raw food :-

Opp­skriften har jeg fra bloggen Min Mat­glede. En utrolig lekker side med fan­tastiske bilder, og hun som dri­ver den er kokk, noe som gjen­speil­er seg i opp­skriftene  — så jeg anbe­faler å sjekke den ut!

Jeg har imi­dler­tid byt­tet ut Snøfrisk med fer­sk chevre (geitost) fra Hauke­li, etter­som jeg ville ha en ost av ren geit­emelk, noe Hauke­li er (i mot­set­ning til Snøfrisk).

Pass­er som snacks, eller som et helt måltid i seg selv. Advarsel: dette er avhengighetsskapende!

Pasti­nakkdipp:

4 pasti­nakk
Chevre naturell Hauke­li
3 ss olivenol­je
1 liten chili
1 liten bunt gress­løk

PS: pass på å ikke forvek­sle pasti­nakk med per­sillerot, om du ikke er bevan­dret i rot­grønnsak­enes ver­den, de to likn­er veldig, men smak­er helt ulikt.

IMG_7849 (2)

Skrell pasti­nakken, kutt i grove terninger og kok til de blir myke. Hell ut van­net og bland i smøre­osten og olivenol­jen. Bruk en stavmikser og bland det godt. Jeg anbe­faler å ta litt og litt av pasti­nakken og chevre, og smak til etter­hvert. Pasti­nakker vari­er­er veldig i stør­relsen, så smak deg til med hvor mye chevre du ønsker i dip­pen i forhold til pasti­nakk. Smak til med fin­hakket chili, gress­løk og salt og pep­per.

Rot­grønnsak­ene jeg har brukt er kål­rot, rød­bet, gulerøt­ter, gul­bete, neper og polka­neper — de røde og hvite stripete som ser så mor­somme ut, og smak­er så godt. Skrell og skjær rot­grønnsak­ene i skiv­er og serv­er sam­men med chevredip­pen. Bon appétit!

Den ene mirakelpillen

Den ene mirakelpillen

Det viste seg å være mange sterke meninger om avgift­ning når det for­rige inn­legget mitt ble delt i diverse grup­per på Face­book. Mange er skråsikre på den ene meto­den, og synes at andre metoder er helt ubruke­lige. Sam­tidig får jeg innbok­sen full både på Face­book,…

Prisendring på mine tjenester og mer info om hvordan jeg jobber

Prisendring på mine tjenester og mer info om hvordan jeg jobber

Fra den 1. novem­ber vil det bli ny pris på livsveiled­ning (m/energiarbeid) på den første timen når man kom­mer til meg. De vil si, egentlig er det ikke en økn­ing av time­sprisen i seg selv. Men for­di jeg ser at det i prak­sis tar mer…

Slik avgifter (detoxer) du kroppen din

Slik avgifter (detoxer) du kroppen din

for tung­met­aller som kvikksølv, bly, alu­mini­um, kad­mi­um m.fl., samt radioak­tive stof­fer, løs­ningsmi­dler og sprøytemi­dler. Jeg anbe­faler sterkt at du leser dette inn­legget før du eventuelt starter på en avgift­ning: “Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter”! Krop­pene våre bruk­er naturlig 25 — 75…

Hvordan kan jeg vite om mine helseplager skyldes miljøgifter?

Hvordan kan jeg vite om mine helseplager skyldes miljøgifter?

Vi over­skylles av miljøgifter i dagens sam­funn. Så er det én ting å lese om alle disse miljøgiftene som finnes der ute — en helt annen ting er det å vur­dere om dette fak­tisk gjelder en selv, og om det kan ha skapt de helse­pla­gene…