Måned: februar 2016

La de slippe til

En dag hvor jeg var sliten, lei og hadde mye vondt i krop­pen snakket jeg med Mesterne, og de tok nok en gang opp temaet med­i­tasjon.

Å meditere var noe de hadde anbe­falt meg mange ganger, men jeg var ikke så flink til å gjøre det i prak­sis.

Denne dagen hadde jeg i til­legg smert­er rundt i krop­pen, og skjønte i alle fall ikke hvor­dan jeg nå skulle klare å sette meg ned for å meditere.

Ist­edet for å nok en gang fork­lare meg nyt­tever­di­en av en med­i­tasjon, eller anbe­fale meg å meditere hver dag slik som tidligere, sa de noe som for­bauset meg:

Det er vik­tig at du lar oss få slippe til. Når du set­ter deg ned og hvil­er, så får vi mulighet til å slippe til og hjelpe deg. Enten det han­dler om smert­er slik som nå, eller andre ting. Det er ikke så vik­tig at det skjer noe i en med­i­tasjon slik du gjerne er opp­tatt av, som å “se” ting, få svar eller annet. Det skjer mye energimes­sig under en med­i­tasjon på flere plan som du kan­skje ikke alltid fornem­mer eller forstår, selv om du synes at du sit­ter og kjed­er deg en halv­time. Bare vi får slippe til. Det er vik­tig å tørre å holde ut den kjed­somheten. Da får du mye hjelp — om du bare slip­per oss til”

Fint, hva? Den gode nyheten er at dette ikke er noe spe­sielt som gjelder bare for meg — det samme gjelder også for deg som leser dette! Et ganske annerledes blikk på dette med med­i­tasjon — forhåpentligvis en ny moti­vasjons­fak­tor?

Net­topp når du sliter — og net­topp når du ikke føler at du har tid til å meditere — la de få slippe til, alt­så! 🙂

 

green-780x400

 

 

Every love story

Every love story

Hap­py valentindag! Valentinda­gen er nok en amerikan­sk tradis­jon som har fått fot­feste her i Norge, godt ledet an av han­dels­standen. De kan kan­skje føles litt fremmede disse nye merkeda­gene med kjøpe­fest i sen­trum. Men en merkedag for å feire kjærligheten er kan­skje ikke så dumt? Som…

Chia med jordbær

Chia med jordbær

Dette er stan­dard vin­ter­frokost her i heimen! Chi­a­pud­ding med jord­bær, eller chi­a­grøt som noen fore­trekker å kalle det — kjært barn har mange navn. Denne er super i vin­ter­måne­dene når utval­get av frukt og bær ikke er like stort som om som­meren. Jeg tar bare…

Steinbukken

Steinbukken

22. desem­ber — 20. jan­u­ar Stein­bukken har fått ryk­te på seg for å ville kla­tre seg frem her i ver­den, og kun være opp­tatt av busi­ness og penger. Det er jo bare tull. Stort sett, i alle fall. I dette teg­net han­dler det om å…