Måned: mars 2016

Tips: videoer og bok om manifestering av Doreen Virtue — gratis!

Jeg tenk­te at mange av dere kan­skje vil sette pris på å vite at Doreen Virtue nå har lagt ut en serie video­er om man­i­fes­ter­ing på nett, helt gratis!

Den han­dler om å man­i­festere over­flod (abun­dance). Videoene er på engel­sk, og de er laget av Doreen Virtue sam­men med hennes sønn, Grant Virtue. Jeg har sett på dem, og synes de er verdt å ta en kikk på — bud­skapet formi­dles med god ener­gi, og innhold­et er sol­id mate­ri­ale.

Første video finner du her: NB — gam­mel link- utgått. http://www.learn.hayhouseuniversity.com/angelsofabundance-video1-usingabundancetomanifest

Og på denne siden kan du finne alle de 4 videoene på ett og samme sted: NB- utgått link. http://www.learn.hayhouseuniversity.com/angelsofabundance-video3-divinelawofattractingabundanceutm_medium=email&utm_campaign=email_course_virtue_angels_of_abundance_2016_US&utm_source=16025762_aoaus&utm_content=6572&utm_id=6572

.
Men nesten enda bedre: i forbindelse med denne videose­rien kan man laste Doreens e‑bok “Angels of Abun­dance” helt gratis, til odel og eie!
Her finner du siden hvor boken kan lastes ned (man må bare dele e‑postadressen sin først): http://www.learn.hayhouseuniversity.com/angelsofabundance-ebook-us

Disse lig­ger ute kun i en tids­be­grenset peri­ode.

51ZqSl6vqJL

Kan­skje du har lyst på litt inspi­rasjon i forbindelse med å man­i­festere over­flod i ditt liv?

Enten du er i en jobb du egentlig ikke lik­er, men behold­er av plikt kun for å betale reg­ningerne, eller du synes at du ikke har nok tid i ditt liv, til å skape det livet du ønsker? Da synes jeg du skal ta en titt på disse. Mye godt mate­ri­ale å kose seg med i påsken! 🙂

Filmtips i påsken!

Filmtips i påsken!

NRK leg­ger ut noen rik­tig per­ler av noen gode filmer på nett nå i påsken: https://tv.nrk.no/tema/861/paaskens-filmer Til min store glede så jeg at to av mine favorit­tfilmer var blant dem. Den første er “De andres liv” (Das leben der anderen). En fan­tastisk god film fra…

Festsalat

Festsalat

Denne salat­en er en fest av et måltid for­di den innehold­er så fine farg­er og smak­er så godt. Men den er også den jeg ofte bruk­er når jeg skal beg­ynne å spise sunt igjen etter en peri­ode med tung og usunn mat (en fest­salat til…

Ditt kjønn er ikke tilfeldig

Ditt kjønn er ikke tilfeldig

I anled­ning kvinneda­gen i dag kom jeg til å tenke på noe Mesterne sa en gang om dette med kjønn: “Det er ikke til­feldig hvilket kjønn dere er født inn i. Man blir født inn i det kjøn­net man har mest igjen å lære om. For de…

Super meditasjonsapp

Super meditasjonsapp

Jeg har helt glemt å fortelle dere om denne fine appen! Brain Sync og Kel­ly How­ell lager etter min mening de aller beste med­i­tasjonene som finnes dere ute, og jeg har der­for nevnt de her på bloggen mange ganger før. De har nå kom­met med…