Måned: november 2016

En fantastisk healer

Noen ganger kom­mer man over skjulte juvel­er forkledd som van­lige men­nesker.

For ikke så lenge siden så var jeg så heldig å få prøve heal­ing hos Carl Øys­tein. Og det var en så fan­tastisk heal­ingkraft at det sat­te meg helt ut.

Det var på en måte noe kjent, men sam­tidig kunne jeg ikke huske hvilken heal­er jeg har vært hos i dette livet som føltes noe i nærheten av dette. Før jeg kom på det: Det nærmeste opplevelsen min av denne kraften var når Mesterne hjalp meg med heal­ing i en situ­asjon for noen år siden, som jeg husker enda.

Carl Øys­tein tar imot klien­ter gratis til heal­ing nå i en over­gangspe­ri­ode. Det blir mest fjern­heal­ing, men han kan også vur­dere å komme hjem til noen etter avtale.

Han kan kon­tak­tes på dette num­meret:

                                                  Tlf: 416 00 069

For ordens skyld: jeg er ikke i i fam­i­lie med Carl Øys­tein, ei heller er han en venn av meg fra før — og verken jeg eller noen jeg kjen­ner tjen­er noen penger på at jeg anbe­faler ham her.

Men noen når noe har en slik heal­ingkraft som dette, så bør den deles med ver­den. At han i til­legg er en svært sym­pa­tisk fyr, gjør det ekstra hyggelig å anbe­fale ham videre (selv om det strengt tatt ikke hadde vært en anbe­fal­ings­grunn i seg selv).

Jeg unner alle dere som leser her å få prøve heal­ingkraften hans, enten om du, eller noen du kjen­ner eller er glad i, har behov for heal­ing.

Jeg synes du er heldig om du får mulighet til en time hos ham nå mens han tar imot gratisklien­ter. Jeg synes også du er heldig om du får mulighet til en time hos ham etter at han er etablert og tar imot betal­ing fra sine klien­ter.

For denne heal­eren er et unikum. Og noe sier meg at han kom­mer til å få nok å gjøre i årene fre­mover…

Jakten på (turkise) paradis

Jakten på (turkise) paradis

Jam­men ble det en lang som­mer­ferie på denne bloggen! Et helt som­mer­halvår, fak­tisk. I virke­ligheten har det heller vært ganske hek­tisk i disse måne­dene, der­av fraværet på bloggen. Men det gled­er meg å si at denne bloggen herved er vekket fra opp dvalen! *fan­fare* Noe…