Måned: februar 2018

Glitteret på innsiden

Som sin­gel så får man høre over­alt at “du må være hel i deg selv for å kunne tiltrekke deg kjærlighet”.

Da er det lett å tenke at du må være per­fekt, før du kan finne den kjærligheten du fort­jen­er.

Men det finnes da mas­se­vis av weir­does som har part­nere her i ver­den! De er ikke mere verdt av den grunn.

Også i par­forhold må vi hele tiden jobbe med oss selv som men­nesker, og de skyg­ges­i­dene i oss som blokker­er for at vi kan kjenne på den ful­lkomne kjærligheten i oss selv.

Omveien er å søke det vi man­gler i oss selv i en annen. Som sin­gle er det å tenke at en annen per­son vil kunne fylle de tom­rommene du kjen­ner på.

I par­forhold er det å smelte inn i “vi”-et som noe som fyller de tom­rommene du selv kjen­ner på. I peri­oder kan illusjo­nen fortelle oss at det fun­ger­er, og at du er mer hel for­di du er del av et vi.

Men å søke å føle seg hel uten­for seg selv vil aldri fun­gere helt i leng­den. Kjærligheten finner vi ved å søke innover, i oss selv.

Heldigvis trenger vi ikke å være per­fek­te før vi kan dele gled­er og sorg­er med andre i relasjon­er, enten i par­forhold eller vennskap.

Vi er alle uper­fek­te weir­does som snubler avgårde på livets vei, som iblant kan kjenne på den ful­lkomne kjærligheten i små eller store glimt.

Det han­dler bare om å finne noen som like rar som deg — så kan dere sam­men gjøre ver­den utrygg!

Ha en fin valentins­dag!

Tips til lysarbeidere — om healere uten grenser

Fra tid til annen kom­mer det sak­er om heal­ere eller andre alter­na­tive behan­dlere som har kon­tak­tet syke fra media for å til­by sin hjelp. Siste slike sak fra i høst kan du lese her: vg.no/…de-henne-paa-doedsleiet/a/24109979. De berørte forteller hvor­dan dette gjør en allerede sår­bar livs­si­tu­asjon enda vanske­ligere.…

Tacocado!

Tacocado!

Tacoav­o­ca­do? Tex mex­o­ca­do? Avo­ca­do a la tex mex? Spicy Avo­ca­do? Tex mex-avo­­ca­­do? Raw taco? El taco­ca­do? Som du kan se, så slet jeg litt med å finne navn på denne ret­ten. Det jeg ikke sliter med, er å over­be­vise deg om at den er god…

A change is gonna come

A change is gonna come

Vi er inne i Van­n­­mann-tid, og hva pass­er vel bedre da enn å dele en sang av net­topp en Van­n­mann, Sam Cook (født 22.01.1931.), som han­dler om net­topp foran­dring — Van­n­man­nens hov­edtema? San­gen ble mor­somt nok også spilt inn 30. jan­u­ar 1964. Dette var midt…

De beste dansetreningsvideoene

De beste dansetreningsvideoene

Noen ganger kan det være vanske­lig å smette inn en tren­ingsøkt innimel­lom alt som skal gjøres hverda­gen. Da er det deilig å kunne slippe å bruke tiden det tar å dra til et tren­ingssen­ter. For mange er bare tanken på å gå inn på et tren­ingsstu­dio…

Ekte mirakelsalve

Ekte mirakelsalve

For en tid siden skrev jeg om såkalte mirakel­salver her på bloggen, som Utroligsalve og Eight hour cream, som ved nærmere etter­syn vis­er seg å inneholde aller mest min­er­alol­je (Petro­la­tum) — og dermed er langt i fra utrolige eller mirakuløse. Les mer her. I dag vil…