La de slippe til

En dag hvor jeg var sliten, lei og hadde mye vondt i krop­pen snakket jeg med Mesterne, og de tok nok en gang opp temaet med­i­tasjon.

Å meditere var noe de hadde anbe­falt meg mange ganger, men jeg var ikke så flink til å gjøre det i prak­sis.

Denne dagen hadde jeg i til­legg smert­er rundt i krop­pen, og skjønte i alle fall ikke hvor­dan jeg nå skulle klare å sette meg ned for å meditere.

Ist­edet for å nok en gang fork­lare meg nyt­tever­di­en av en med­i­tasjon, eller anbe­fale meg å meditere hver dag slik som tidligere, sa de noe som for­bauset meg:

Det er vik­tig at du lar oss få slippe til. Når du set­ter deg ned og hvil­er, så får vi mulighet til å slippe til og hjelpe deg. Enten det han­dler om smert­er slik som nå, eller andre ting. Det er ikke så vik­tig at det skjer noe i en med­i­tasjon slik du gjerne er opp­tatt av, som å “se” ting, få svar eller annet. Det skjer mye energimes­sig under en med­i­tasjon på flere plan som du kan­skje ikke alltid fornem­mer eller forstår, selv om du synes at du sit­ter og kjed­er deg en halv­time. Bare vi får slippe til. Det er vik­tig å tørre å holde ut den kjed­somheten. Da får du mye hjelp — om du bare slip­per oss til”

Fint, hva? Den gode nyheten er at dette ikke er noe spe­sielt som gjelder bare for meg — det samme gjelder også for deg som leser dette! Et ganske annerledes blikk på dette med med­i­tasjon — forhåpentligvis en ny moti­vasjons­fak­tor?

Net­topp når du sliter — og net­topp når du ikke føler at du har tid til å meditere — la de få slippe til, alt­så! 🙂

 

green-780x400

 

 Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *