7 stykker å følge på Instagram

Twit­ter er for de intellek­tuelle og smarte, og for de som tror at man kan diskutere seg frem til en bedre ver­den. Men det er et veldig tørt sted å henge når man vet at vi men­nesker er mer enn ven­stre hjerne­halvdel (og at bevis­s­theten er mer enn den fysiske hjer­nen).

Face­book er et sted hvor jeg lær­er mye. Jeg beg­y­nte først å være der for å kunne følge alle de kloke spir­ituelle per­son­ene fra utlandet som jeg ble inspir­ert av. Det er også der hvor jeg har likesin­nende som er opp­tatt av miljøet og er inter­essert i en ren kropp, ren mat, og et rent miljø — kort sagt en bedre plan­et. Men det kan bli litt mye vis­dom­sord iblant om hvor­dan man egentlig bør leve livet sitt, og litt vel mange vik­tige artik­ler om hvor dårlig det står til med dyra, med mat­en vår og hele ver­den.

Insta­gram er et sted hvor jeg kan bare sone helt ut og slappe av når hodet er tungt etter en lang dag. Der finner jeg inspir­erende bilder, vakre bilder, og ting som får meg til å le. Men ikke en eneste vik­tig ting som jeg helst bør lese. Insta­gram er litt som å bla i et uke­blad hvor man kan finne inspi­rasjon og nyte vakre bilder, bare uten alt stof­fet som gir kom­plekser. Jeg elsker at jeg på insta­gram kan se bilder fra andre siden av ver­den og få være med på andres even­tyr.

Er du ikke på insta­gram enda, så anbe­faler jeg det! Her er noe av de jeg føl­ger på Insta­gram:

CHRISSY TEIGEN Super­mod­ell og dama til John Leg­end (“All of me” — som forøvrig er ver­dens mest rørende sangtekst til en man elsker — skrevet til net­topp Chris­sy). Ser ut som  en engel, men har et språk som en brygges­jauer — og er veldig, veldig mor­som.

Hun del­er snap­shots fra sitt liv sam­men med John og en liten gjeng hun­der, og hennes noe beset­tende forhold til mat (i hennes egne ord). Alltid med et mor­somt skråb­likk på ting!

Image-1-66

Image-1-3
@chrissyteigen: NOW WE ARE IN DALLAS BUT WE ARE STILL EATING WE CANNOT STOP CONSUMING FOOD HOLY SHIT MESOMAYA U ARE BOMB
Image-1-7
@chrissyteigen: Okay
Image-1-11
@chrissyteigen: Din­ner! (Not dog) — opened up my branzi­no and it was ran­cid so had scrap and come up with a din­ner I like to call “fridge shit” — Mak­ing a sweet stir fry of bok choy, snap peas and pork and a spicy soy broccoli…thing.
Image-1-8
@chrissyteigen: Plz send help

Image-1-6

Alle bilder: @chrissyteigen

THE FAT JEWISH

Inter­netts mor­som­ste mann. Har blitt en leg­ende på sosiale medi­er, og er total lat­terkram­pe­garan­ti for min del.

Image-1-21
@thefatjewish: Here’s what hap­pened when I took a dan­ger­ous amount of ecsta­sy and decid­ed to dress like an 18 year old raver girl in 1995 and get on the stage at the @dillonfrancis show last week­end. I jumped in the crowd and start­ed lick­ing people’s faces, then put a girl’s dread­lock in my mouth to be fun­ny but IT WAS GROSS AND NOT FUNNY. Oh yeah, those are glow in the dark bracelets in my thong, not a mis­shaped dick. Although my dick under­neath them is also mis­shaped. (pho­to by @garfinkel_)

Image-1-12

Image-1-4
@thefatjewish: Peo­ple who protest against homo­sex­u­al­i­ty are hor­ren­dous not only because they are une­d­u­cat­ed hate­ful freaks, but also because they are typ­i­cal­ly ter­ri­ble dressers and an offense to every­thing FASHUN. (@chrispesto)
Image-1-18
@thefatjewish: If you ever think that some­thing you’re doing is “boss”, remem­ber that it isn’t even remote­ly close to how boss the Queen of Eng­land dri­ving a Range Rover in a hood­ie is. (@unclepaulie)
Image-1-13
@thefatjewish: If he reveals this tomor­row, he is the great­est man of all time. (@tank.sinatra)
Image-1-17
@thefatjewish: LOL AMERICA IS SO WEIRD (@brothadom)
Image-1-19
@thefatjewish: GODDAMIT STEPHANIE, STOP FUCKING AROUND.(@pokemonyewest)

Image-1-2

Alle bilder: @thefatjew

LEILA KARSTENSEN Ja, det er meg — selveste under­teg­nede! Om du ikke alltid ork­er å lese mine lange blog­ginn­legg, men likev­el vil ha litt input her­fra, så kan du følge meg på insta­gram. Der het­er jeg @energileila 

Her poster jeg ofte bilder før jeg del­er de på andre sosiale medi­er, og noen bilder som ikke legges ut på bloggen…som for eksem­pel et lite bilde av under­teg­nede 🙂

IMG_8790

Image-1-22

IMG_2835

FULLYRAWCHRISTINA Raw food­ist som navnet sier, som del­er de lekreste bilder av raw food som jeg noen­gang har sett. Hun sprer sitt lys og gjør ver­den til et bedre sted med sine fan­tastiske mat­bilder av den sunneste mat­en som finnes. Mat­en på bildene hennes ser ut slik som mat må se ut i him­me­len, i mitt hode.

Image-1-23

Image-1-26

Image-1-27

Image-1-29

Image-1-28

Ale bilder: @fullyrawchristina

ANINE BING Den dan­sk-svenske designeren leg­ger ut bilder fra sin hverdag i LA, fra klærne og alt hun design­er, pluss noen fine stilleben i inter­iør samt mange fine sitater.

Image-1-32

Image-1-31

Image-1-14

Alle bilder: @aninebing

CAMILLA PIHL En av mine favorit­tblog­gere er også fin å følge på insta­gram. Hun tar leserne sine med på alle de spen­nende reisene hun drar på rundt om i ver­den.

Image-1-34

Image-1-35

Image-1-36

Image-1-38

Alle bilder: @camillepihlno

DAVID LEBOVITZ  Amerikan­er som er bosatt i Paris. Matskribent, kon­di­tor og blog­ger. David leg­ger ut vakre mat­bilder både fra marked­er han han­dler på i Paris og på reis­er i Provence og rundt om i ver­den, samt bilder fra hans egen matag­ing og besøk på trest­jern­ers restau­ran­ter og sjoko­lade­makere han får besøke. I til­legg leg­ger han ut hverdags­bilder fra Paris — både de vakre klis­jeene, men også de litt pus­sige sidene ved det franske sam­fun­net som jeg selv kjen­ner så godt igjen fra den­gang jeg bodde der.

Hvert eneste år leg­ger han ut bilder av ver­dens aller beste frukt — Reine Claude plom­mer. Og hvert eneste år får jeg lyst til å ta fly sporen­straks ned til Frankrike bare for å spise disse i den korte sesongen de var­er. Prøv dem en gang i løpet av livet, de er helt fan­tastiske!

Image-1-43

Image-1-56

Image-1-55

Image-1-57

Image-1-64

Image-1-63

Image-1-60

Image-1-59

Alle bilder: @davidlebovitz

Via con me Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer A change is gonna come Les mer Ms. Fat Booty Les mer Franske vib­ber Les mer God påske! Les mer Love on the brain Les mer IMG_1837 3″ width=“2529” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> 13 og spret­ten Les mer Pray­ing for time Les mer Jak­ten på (turkise) par­adis Les mer IMG_8123 (1)” width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Takk for nå, Rjukan! Les mer Filmtips i påsken! Les mer IMG_8468 (2)” width=“2089” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Every love sto­ry Les mer IMG_8412″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Bestevenn i vin­terkulden Les mer IMG_8396″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Så var 2016 her Les mer IMG_8311 (1)” width=“1660” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> 12 år og like blid Les mer Mele kaliki­ma­ka Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *