Hud- og kroppspleie

Ekte mirakelsalve

For en tid siden skrev jeg om såkalte mirakel­salver her på bloggen, som Utroligsalve og Eight hour cream, som ved nærmere etter­syn vis­er seg å inneholde aller mest min­er­alol­je (Petro­la­tum) — og dermed er langt i fra utrolige eller mirakuløse. Les mer her. I dag vil jeg…

Verdt å revurdere: Mineralolje (Petrolatum)

Vis­ste du at en av de van­lig­ste pro­duk­tene vi smør­er oss med innehold­er et bipro­dukt fra bensinin­dus­trien? Min­er­alol­je, eller petro­la­tum, lages av råol­je og brukes som fyllmid­del i alt fra lep­pe­po­mad­er til kre­mer og baby­ol­je. Denne ingre­di­ensen brukes ikke av pro­dusen­tene for­di det er en bra…

Karmameju Protect body wash 02

Jeg har tidligere for­t­alt om en dusjsåpe uten SLS her (100% pure eca­lyp­tus body wash), men i dag vil jeg dele den aller største favorit­ten min av dem alle med dere: Kar­mame­ju pro­tect body wash 02. Dette er mer luk­sus­vari­anten av økol­o­gisk dusjsåpe. For­di den har en…

Verdt å revurdere: Bismuth Oxychloride

Bis­muth Oxy­chlo­ride er en ingre­di­ens som brukes særlig i min­er­alsminke, men også i annen make­up. Min­er­alsminke har blitt veldig pop­ulært de siste årene. Det har blitt markeds­ført som en mer naturlig sminke som innhehold­er “naturlige min­eraler” som finnes i naturen, og dermed skal inneholde mindre…

Omtale: fuktighetsspray fra Mario Badescu

Etter at jeg så at Hilde Christi­na nevnte Mario Bade­s­cu facial spray with aloe, herbs and rose­wa­ter som en god fuk­tighetsspray, fikk jeg lyst til å teste den selv. Ikke at det var noe galt med min favoritt-fuk­tighetsspray gjen­nom lang tid, Der­ma­log­i­ca AgeS­mart Antiox­i­dant Hydramist, men det…

Har du tørr hud — eller er den egentlig bare dehydrert?

Du kjen­ner kan­skje at huden din føles tørr eller stram, og at den trenger noe mer. Så smør­er du på en krem for tørr hud, i håp om at det skal hjelpe. Der­som huden din egentlig er dehy­dr­ert (fuk­t­fat­tig), så vil sce­nar­i­oet over være krise…

Dusjsåpe uten SLS

Vin­teren er her. Selv om du fint tåler dusjsåper som innehold­er SLS (Sodi­um Lau­ryl Sul­fate) og virk­er uttør­rende om som­meren, så trenger huden noe bedre nå i denne kalde årsti­den. Jeg anbe­faler å bruke såpe­pro­duk­ter (sham­po, dusjsåpe, tannkrem etc.) uten SLS, for­di det er en helt…

Verdt å revurdere: SLS

SLS står for Sodi­um Lau­ryl Sul­fate, og er en ingre­di­ens som brukes i alle mulige hud‑, hår­­pleie- og kropp­spro­duk­ter. SLS het­er på norsk sul­fater, og er såpestof­fet som brukes i alt fra sham­po, bar­ber­skum, såper og dusjsåper, til tannkrem og rengjøring­spro­duk­ter. SLS er svært uttør­rende og kan…