Mat

Spicy raw salat

Vin­teren er her! Sterke og var­mende kry­d­der som får fart på blod­sirku­lasjo­nen og jager lum­skheter og virus avgårde, i en rå rett som krop­pen og immun­forsvaret elsker, med masse smak! Dette er en rå “nud­del” salat med asi­atisk vri. Jeg bruk­er en chili- og hvitløk­sol­je, og…

Hvordan kan vi vite hva som er sunt?

-I en tid hvor vi blir oversvøm­met av ulike kosthold­sråd og diett­ter, og den ene diet­ten og eksperten mot­si­er den andre? Her har jeg 3 tips til hvor­dan du kan vite hva som er sunt — for deg. 1: Det føl­gende ble uttalt i en mid­dag jeg…

Pina Colada-smoothie

Denne ble til da jeg forsøk­te å gjen­skape Smooth­ieX­change sin Pina Cola­­da-smooth­ie hjemme, og få til den samme tykke og kremete kon­sis­tensen som de har i sine smooth­ier. Da fikk jeg også anled­ning til å bruke litt sun­nere ingre­di­enser. De bruk­er blant annet juice fra…

Mango-chiapudding

Chi­a­pud­ding er min abso­lutte favorit­trett til frokost, og noe jeg har hatt dil­la på lenge. Juicy man­go sam­men med super­sunne chi­afrø blir til en kom­bo som nesten er for god til å være sann, mat og medisin i ett! Chi­afrøene blir til en geleak­tig kon­sis­tens når…

Blåmandag

En av mine små gled­er i hverda­gen er te. Intet vondt ord om kaffe, ja takk begge del­er. Men det er ikke så ofte kaffe kom­mer i så fine bokser som disse to her. Og apro­pos innpakn­ing, så har det en stund nå blitt mer…