Moro

Young hearts run free

Det er som­mer, det er sol og det er fredag! Denne san­gen har dukket opp over­alt i det siste, og nå har jeg den på hjer­nen. Så, for å feire god­været og som­mer­følelsen, fra meg til deg — en glad­sang fra dis­coæraens glans­dager — sett på…

Vårens vakreste velduft — Viola Odorata

Jeg må le litt av at jeg har skrevet så mye om blom­ster her på bloggen i det siste. Plut­selig hus­ket jeg nem­lig hvor­dan det var da jeg selv var yngre, og syntes at de vok­sne var utrolige teite når de var så opp­tat­te av…

Flower Power 2

Jeg sa at det min­net meg om en blom­stereng, sist jeg delte blom­ster her.  Nå har jeg skapt min egen lille blom­stereng, inne! Ved å sette ulike blom­ster sam­men i små vas­er av gam­le flasker. Ideen fikk jeg fra en kleslanser­ing jeg så nylig. Deilig far­geter­api nå…

Klar til ny dyst

God mandag! Et lite bilde fra stua mi nede i hagen. Blom­ster er plukket inn, og jeg er klar til ny dyst. For en helg det har vært! Og ingen sak å starte en ny uke når det er sånn som dette ute. I hagen…

Flower power

Ranun­kler er mine favorit­tblom­ster! Kan­skje med Peon­er på en god andreplass, men de er det enda en stund til er her. Ranun­k­lene er så vårlige og vakre. Aller finest synes jeg det er når man har de i bland­ede farg­er — da ser de ut…

Glad påsk!

Påsken er nok min favorit­thøytid. For­di den bringer vår, en ny start, lys og glade farg­er. Og kan­skje for­di denne høyti­den ikke er så alt­for ser­iøs, og dermed ikke utestenger noen fra felleskaps­følelsen? Og for­di påsken har den aller mor­som­ste pyn­ten! Påskekyllinger skal lik­som være…

Fredag og filmtips

Freeedag! Intet slår den følelsen. Jeg har ikke en stan­dard 9–16 jobb, ikke engang en jobb som bare foregår i ukeda­gene — likev­el er den følelsen når freda­gen kom­mer noe helt spe­sielt for meg også. Den plut­selige fort­set­telsen av vin­ter­s­esongen (hva skjed­de?) gjør at det…

Nytt år starter med trippel bonanza: solformørkelse, vårjevndøgn og supermåne!

En liten blog­g­pause ble til en veldig lang en, men nå er jeg tilbake — takk til dere tro­faste lesere som likev­el tit­ter innom her! Starten på det nye astrol­o­giske året og våren ble innledet med et trip­pelt pang i går: sol­for­mørkelse, vår­jevndøgn og super­måne…

Oscar!

Noen har VM i Falun. Andre har Super Bowl. For meg er det Oscar-utdelin­­gen som gjør at jeg hvert år gled­er meg lenge på forhånd, og full av sitrende for­vent­ning benker meg foran TVen når dagen kom­mer. Jeg har alltid els­ket det magiske ved fil­mens…

Indre service og våropprydding

Har du lyst til å forbedre din intu­isjon, eller trenger du litt oppfriskn­ing i dine evn­er? Morten Erik­sen hold­er kurs i kanalis­er­ing på under­vis­ningsrom­met nå for tiden — anbe­fales! Ved å være medlem hos ham på under­vis­ningrom­met (koster 500 kr i året) får man delta…

Your time will come!

Er det noe du lenge har ven­tet på å få til i ditt liv? Et pros­jekt, en vik­tig livsendring eller en drøm du har båret på? La dette være en beskjed til deg om at det kom­mer. Denne beskje­den ble jeg guidet til å dele…

Happy søndag

For en nydelig søndag! Jeg har tju­vs­tartet spirin­gen inne, mens jeg ven­ter på våren. Håper alle har en super søndag <3

Love i luften

Kan du kjenne det i luften? Hvis du kjen­ner etter, i still­heten — kjen­ner luk­ten ute — kan du kjenne det som yrer under over­flat­en? Det er bare noen uker igjen til vi starter på et nytt år, astrol­o­gisk og ute i naturen, og for…

Snop

Dette er lørdagsssnop som man kan spise hele uken, med god samvit­tighet. Jeg følte for fruk­ter med litt ekstra sol­skinn i seg, så da ble det rød grape­frukt, pasjons­frukt, druer, physalis (de gule bærene med  blad­er rundt seg), og litchi (de som ser ut som…

Titt-tei

Godt (sent) nyt­tår — håper dere har hatt en fin jule­ferie! Jeg lever alt­så, men en kol­lapset og døde nesten her rett før jul, med påføl­gende operasjon: pc’en min (som egentlig er en Mac, selv om jeg kaller den pc — kan­skje den ble så…

God jul!

Denne san­gen set­ter meg i julestemn­ing som ingen andre. Mahalia Jack­sons ver­sjon av “Silent Night” (Glade Jul) er bare hel­lig — nyt! Jeg ønsker deg en rik­tig fin jul, enten du er sam­men med de du aller helst vil, eller om julen er litt annerledes…

Julemagi

Jeg blir alltid like over­ras­ket over hvor magisk det er, når lille­ju­laften har lagt sin magi over hus, hjem og oss men­nesker. Alt stress og alle plik­ter forsvin­ner på magisk vis når den siste julepyn­ten er kom­met på plass, huset er rent og alle kan…

Det viktigste av alt

Hvor­dan lig­ger du an med for­bere­delsene til jul? Har du mange ting igjen på lis­ten som du skulle ha gjort, eller lig­ger du godt an? Ofte tenker vi at hvis jeg bare får gjort x og y, da…DA kan jeg slappe av. Da blir det…

Siste hånd på verket

De siste gavene ble pakket inn i dag. Dette ble både en bil­lig og miljøvennlig innpakking. Matt papir og avis­pa­pir, sam­men med hyssing og sløyfebånd som jeg hadde fra før. Alt kan resirkuleres, eller brukes igjen. Jeg kan nesten ikke tro at jeg er fer­dig…

Someday at Christmas

Dette har blitt min favorit­tjule­sang de siste årene. Jeg kan ikke tro at jeg ikke oppdaget denne nydelige san­gen før jeg var blitt vok­sen. Den ble utgitt på 1960-tal­let, og er reg­net som en klas­sik­er. Om du er glad i Motown-musikk slik som meg, så…

De helt spesielle gavene

Om du fort­satt har igjen å kjøpe jule­gave til noen du ønsker å gi noe ekstra fint, så vil jeg tipse om den unike og eksklu­sive butikken Heav­en Scent på Eger i Oslo. De har parfymer, hud­pleie og duftlys fra spe­sielle små og unike parfymepro­dusen­ter…