Øvelser

De beste dansetreningsvideoene

Noen ganger kan det være vanske­lig å smette inn en tren­ingsøkt innimel­lom alt som skal gjøres hverda­gen. Da er det deilig å kunne slippe å bruke tiden det tar å dra til et tren­ingssen­ter. For mange er bare tanken på å gå inn på et treningsstudio…

Energiøvelse for påfyll og rens

Jeg er ikke alltid så glad i øvelser som skal gi beskyt­telse, for­di de så lett er knyt­tet til dualitet (egoet/frykt). Men den øvelsen som jeg skal dele her i dag er en fin måte å gi seg selv påfyll energimes­sig, sam­tidig som den renser…

Når vi hindrer energien fra å komme helt inn i kroppen

Energifel­tet vårt er fan­tastisk, kom­plekst og unikt for hver og en av oss. Men én ting som er felles for veldig mange jeg ser, er at de ikke slip­per inn nok ener­gi i krop­pen sin. Det er i den ven­stre (fem­i­nine) pas­sive siden av krop­pen av…

Øvelse for guidet selvhealing

I dag vil jeg dele med dere en øvelse for guidet selvheal­ing. Øvelsen oppdaget jeg på net­tet da jeg selv var syk, og ikke vis­ste noent­ing om hverken guider eller uni­ver­set, men det som skjed­de da jeg prøvde den over­ras­ket meg… I dag vet jeg…

Et pusterom — og øvelse for å få kontakt med det 2. energisenteret

Jeg var og han­dlet til jul her om dagen. Etter å ha gått blant rødt og glit­ter, granbar og julepynt, hva kom jeg så hjem med? Jo, disse… Haha! Etter å ha han­dlet julet­ing trengte jeg et lite pus­terom fra alle de mørke og knall­fargede julesakene.…

De 5 tibetanske ritene

De 5 tibetanske ritene er yogaøvelser som bal­anser­er alle chakraene i krop­pen. Tar du disse øvelsene hver dag over tid, vil du merke en bety­delig forbedret helse både fysisk og men­talt. Chakraene er ener­gisen­tre som lig­ger på energi­plan­et i krop­pen vår, og dermed påvirk­er den…