Tidligere liv og regresjonsterapi

Når hverdagslige problemer egentlig skjuler noe helt annet

Jeg lar meg stadig forun­dre over de stiene som regresjon­er kan føre inn på, og de utfal­l­ene de noen ganger resul­ter­er i. “Camil­la”* kom til meg og for­t­alte om store utfor­dringer med økonomien sin. Det hadde gått helt over styr nå, sa hun. Det som alltid…

Barn sanser mer enn vi tror

Fra det som er kjent om barns utvikling, så er det slik at språk utvikles i en bestemt alder, evnen til å leke med andre barn i en annen, og hjer­nen er ikke fer­dig utviklet før i vok­sen alder. I et van­lig fysisk per­spek­tiv, hvor…

Dette gjorde meg helt frisk — og dette var årsaken på energiplan

Jeg har tidligere skrevet om min syk­domshis­to­rie her på bloggen. Men jeg har enda ikke skrevet hva jeg gjorde, nøyak­tig, for å bli helt frisk. I for­rige uke fikk jeg et hint av Mesterne om å skrive om raw food snart, og ikke vente med det, fordi…

Hvorfor det er mer enn fiksjon at vi lever flere liv

Da jeg satt og leste på nett i går, kom jeg over noe som han­dlet om reinkar­nasjon. Og det slo meg hvor rart dette med reinkar­nasjon er. Jeg hadde visst glemt et sekund at jeg fak­tisk dri­ver med dette selv… Og mitt tidligere bilde av…

Astmaen i dette livet stammet fra en ulykke på 1930-tallet

Vi gjorde flere regresjon­er. (Om du vil lese første del av his­to­rien om hvor­dan jeg selv oppdaget regresjon­ster­api ved å prøve på kjæresten min hjemme, les her). Neste gang vi forsøk­te, gjen­tok jeg prosedyren med avs­lap­n­ing fra første gang. Deretter bruk­te jeg en metode som…

Hvordan jeg oppdaget at vi lever flere liv 

En dag jeg satt hjemme i min syketil­værelse i 2008, slo jeg på TV og oppdaget at pro­gram­met til Oprah Win­frey (selveste Oprah, du vet — den O’ store guden og guru­en til alle oss ‘alter­na­tive’) men­nesker :-D) net­topp hadde beg­y­nt. Denne dagen var det den amerikanske psykiateren…