De 5 tibetanske ritene

De 5 tibetanske ritene er yogaøvelser som bal­anser­er alle chakraene i krop­pen. Tar du disse øvelsene hver dag over tid, vil du merke en bety­delig forbedret helse både fysisk og mentalt.

Chakraene er ener­gisen­tre som lig­ger på energi­plan­et i krop­pen vår, og dermed påvirk­er den fysiske krop­pen. Om du har lest litt på denne siden min, har du kan­skje fått med deg at energi­plan­et vårt er der opphavet til all helse, og eventuell syk­dom og ubal­anser oppstår.
I hov­ed­sak har vi syv ener­gisen­tre, eller chakraer, som hver påvirk­er sine funksjon­er og områder i den fysiske krop­pen. Det finnes i til­legg mange min­dre chakraer, i til­legg til disse syv hovedchakraene.

Disse øvelsene vil der­for heve hele ditt fysiske og energimes­sige helsenivå. Disse øvelsene er ment for at alle skal klare å gjøre dem. De er fan­tastiske på den måten at de kan gjen­nom­føres både om du har redusert helse, men også byr på nok utfor­dringer for de som er godt trent.

I denne videoen kan du se ritene demon­str­ert av den tidligere poli­tispaneren John­ny Brenna:

De tibetanske riter

Her kan du se John­ny Bren­na demostrere de fem tibetanske riter.

Pub­lis­ert av Den Andre Siden Ons­dag 23. mars 2011

 

Hvis du vil hoppe rett til der øvelsene vis­es, så er det på 1:32 ut i videoen. Hver øvelse skal gjen­tas opp­til 21 ganger.

De tibetanske ritene er spe­sielt gode i utrens­ings-/detox- sam­men­heng. De set­ter i gang områder i krop­pen som vi van­ligvis bruk­er lite som vok­sne i en nor­mal hverdag, også selv om vi pleier å trene. 

For meg var disse øvelsene helt instru­men­tale i pros­essen med å bli frisk og rense krop­pen. Jeg startet med å ta disse øvelsene da jeg var syk og hadde mange smert­er rundt om i krop­pen, jeg hadde blant annet kjem­pevondt i korsryggen, og klarte såvidt å bøye det ene benet på grunn av et vondt kne. Jeg startet der­for med å ta bare et par repetisjon­er av hver øvelse, og noen av øvelsene strevde jeg med å bare klare én gang.

Og her lig­ger selve hem­me­ligheten i å få til disse: ikke press deg for mye! La krop­pen din ta akku­rat så mange repetisjon­er som den klar­er, og vær fornøyd med det.

Du vil kan­skje oppleve at noen av øvelsene er vanske­ligere for deg å gjen­nom­føre enn andre, og la være gre­it. Det vil jevne seg ut over tid.

Om du har redusert helse, vil du kan­skje klare å gjøre noen av ritene bare én eller noen få ganger — kan­skje ingen, på noen av de. La det være sånn.

Forsett dagen etter­på likev­el. Press deg så mye at du føler deg bedre etter­på, men ikke mer. Det er vik­tig å finne balansen.
Press deg akku­rat så mye at de blir noe du ser fram til å gjøre igjen dagen etter­på, og ikke noe du gruer deg til.

Og om du skulle hoppe over øvelsene en dag, eller kan­skje en lengre peri­ode, så beg­ynn der hvor krop­pen din er klar, alt­så kan­skje med et færre antall repetisjon­er enn det du klarte sist. Lytt til kroppen.

I dag er jeg helt frisk, og tren­er jevn­lig. Men jeg tar fort­satt ritene hver dag, og merk­er godt der­som jeg ikke har tatt de en dag, og spe­sielt om de hop­per over de en lengre periode.

De gjør virke­lig under­verk­er for både kropp og sjel!

.……og hvis du ikke ork­er å ta ritene, så kan du jo alltids få vaske­brettmage på 1–2‑3, ved å stå inntil et gjerde, slik:

vaskebrett

God fredag!

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer Tips til lysar­bei­dere — om heal­ere uten grenser Les mer De beste danse­tren­ingsvideoene Les mer Hode-epi­demien Les mer IMG_7754″ width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Den ene mirakelpillen Les mer Slik avgifter (detox­er) du krop­pen din Les mer Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter? Les mer Den skjulte helse­faren Les mer Energiøvelse for påfyll og rens Les mer IMG_2954 (2)” width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> På top­pen av ver­den Les mer Når vi hin­dr­er energien fra å komme helt inn i krop­pen Les mer Øvelse for guidet selvheal­ing Les mer IMG_3508 3″ width=“2560” height=“2214” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Det vik­tig­ste av alt Les mer Dette gjorde meg helt frisk — og dette var årsak­en på energi­plan Les mer IMG_3006″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Rit­er med part­ner in (crime) pels Les mer IMG_2887″ width=“2121” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Et pus­terom — og øvelse for å få kon­takt med det 2. ener­gisen­teret Les mer Det 5. ener­gisen­teret: Halschakraet Les mer Hvor­dan virk­er stress på immun­forsvaret? Les mer

Related Posts

re: Man kan faktisk bli helt frisk av pollenallergien!

Her er en repetisjon av inn­legget som jeg skrev i fjor vår: Vis­ste du at det går an? Det gjorde ikke jeg, for noen år siden. Men jeg fant en løs­ning. I dag synes jeg det er veldig rart å tenke på at det finnes en kur, […]

Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø

Jeg var syk i flere år. Etter mange frus­trasjon­er og forsøk på å bli frisk hadde jeg flaks, og trakk selve gul­lod­det; jeg havnet til­feldigvis hos en lege som fant ut av hva som feilte meg. I dag takker jeg ham for å ha red­det livet mitt. Det spe­sielle med min […]Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *