Derfor skal du aldri bruke kokende vann til te

Mange har etter­hvert fått med seg at grønn te blir bit­ter og øde­lagt om man bruk­er kok­ende vann til å lage den. Men vis­ste du at heller ikke sort te skal ha helt kok­ende vann?

At kok­ende vann dreper grønn te, og gjør den bit­ter og vond, er noe mange vet.

Ved å koke van­net så forsvin­ner også alt oksy­genet, og det smak­er tamt. Teen smak­er mye mer lev­ende og godt med vann som ikke har kokt helt! At dette gjelder også når man lager svart te, er det ikke alle som har fått med seg.

Jeg har truf­fet så mange men­nesker som har et dårlig forhold til grønn te, og synes den er bit­ter og vond.

Det er kan­skje ikke så rart, hvis de har fått grønn te laget av kok­ende vann. Grønne teer bør ikke ha høyere tem­per­a­tur­er enn 60 ‑70 grad­er. Hvis du har for varmt vann på grønn te, blir den bit­ter og besk — og mange av de gode vit­a­minene og antiok­si­dan­tene forsvin­ner også.

Hvit te tåler litt høyere tem­per­atur enn grønne teer, den blir best med 80–85 graders vann. Hvit te er dron­nin­gen av teene, og kalles teenes cham­pagne (den blir jo også gul når man lager den, ikke hvit). Den er laget av de første skud­dene fra teplanten, og blir kun tør­ket uten noen videre behan­dlig (den fer­menteres ikke, slik som svart og grønn te). Der­for er den sunnest av alle tetype­ne, pakket full av potente antiok­si­dan­ter og vit­a­min­er (og koffein!).

Det er særlig synd hvis man går og kjøper en god grønn eller hvit te av god kvalitet, og så dreper den med kok­ende vann når man skal lage den.

Grønn og hvit te blir alt­så helt øde­lagt om du lager de med kok­ende vann. Og det mange cafeer  server­er som “grønn te”, er ist­e­den en besk og bit­ter guffe som ikke har noe med den opprin­nelige gode teen å gjøre. Mange cafeer bruk­er varmt vann fra kaf­fe­mask­i­nen til å lage te, og dette er jo helt kokende.

Men noen er flinke og kan dette. Kaf­febren­ner­i­et vet om dette, og har alltid en isbit eller to i det varme van­net når de lager grønn te. Jeg håper at flere føl­ger etter!

IMG_3059

Sort te skal heller ikke ha kok­ende vann. De blir best laget med vann som hold­er 90 ‑95 grad­er. Selv om jeg ikke synes det er krise å bruke kok­ende vann til sort te, som til grønn eller hvit, så synes jeg det er enorm forskjell i smak på en svart te laget med helt kok­ende vann, i forhold til en te hvor oksy­genet og smak­en er bevart.

Svart te av kok­ende vann smak­er tamt og flatt, og de gode smak­ene og nyansene forsvin­ner. Om du kjøper gode teer, som en ren Dar­jel­ing-te for eksem­pel, så synes jeg det virke­lig er et poeng å gi den tem­per­ert vann.

Du kan tem­perere van­net på flere måter. En måte er å slå av vannkok­eren eller ta kje­len av plat­en før det kok­er. I til­legg finnes det vannkokere med tem­per­a­turinnstill­inger på ulike grad­er. Om man ven­ner seg til å varme opp vann uten at det kok­er, så kan man etter­hvert lære seg hvor­dan det ser ut når van­net er ca. 70 grad­er, 80 grad­er også videre.

Om du bare slår av vannkok­eren før van­net bobler og kok­er helt, vil du merke enorm forskjell i smak på teen din! Og grønn og hvit te kan bli en helt ny opplevelse, om du kun har brukt kok­ende vann tidligere 🙂

Her er en over­sikt over hvilken tem­pere­tur de ulike teene trenger:

  • Japan­sk grønn te (Sen­cha bl.a.): 60 — 70 grader
  • Kine­sisk grønn te: 70 — 80 grader
  • Hvit te: 80 — 85 grader
  • Svart te: 90 — 95 grader

Urteter, der­i­mot, trenger ofte kok­ende vann. Så er de jo heller ikke “te” — de er ikke fra tebusken, men fra andre planter. På fran­sk har de løst dette gre­it ved at de kaller van­lig te for “thé”, og urte­teer for “tisanes” eller “infu­sion”.

Om man virke­lig skal få fram det beste i en te, så kan det være lurt å sjekke hvilken tem­per­atur akku­rat den typen te skal ha. Det kan nem­lig variere ganske mye også mel­lom sorte teer, like så mye som med grønne.

Men over­sik­ten over gir en god pekepinn. Og ALL te blir mye bedre om du bare lar være å koke van­net helt! 🙂

 

 

Jule­salat Les mer IMG_4831″ width=“2073” height=“1721” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Det beste jeg vet Les mer IMG_4636 3″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Stan­dard­salat Les mer IMG_3921 2″ width=“760” height=“586” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Taco­ca­do! Les mer IMG_2602 2″ width=“2560” height=“2056” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Snacks à la Provence Les mer IMG_9208 (1)” width=“2560” height=“1866” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Squash­pas­ta med tomat­saus Les mer IMG_9082 (1)” width=“2560” height=“2066” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Fest­salat Les mer IMG_8510″ width=“2560” height=“2153” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Chia med jord­bær Les mer IMG_8187″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Spiselige rubin­er Les mer IMG_7798 (1)” width=“2560” height=“1970” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Høstens rot­grønnsak­er med pasti­nakk- og chevredipp Les mer IMG_6405 (1)” width=“2560” height=“2083” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Min favorit­tjuice! Les mer IMG_5822 (1)” width=“2124” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Økol­o­gisk eller van­lig dyr­ket? Les mer IMG_5808 (2)” width=“2560” height=“2018” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Ugress på tallerke­nen — friv­il­lig? Les mer IMG_5688 (3)” width=“2560” height=“2201” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Pico de Gal­lo (fer­sk sal­sa) og gua­camole Les mer IMG_5121″ width=“2560” height=“1910” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Sol­skinnssalat Les mer IMG_4337″ width=“2560” height=“2015” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Dekadent dessert for den ene Les mer IMG_4060″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Snop Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *