Det viktigste av alt

Hvor­dan lig­ger du an med for­bere­delsene til jul? Har du mange ting igjen på lis­ten som du skulle ha gjort, eller lig­ger du godt an?

Ofte tenker vi at hvis jeg bare får gjort x og y, da…DA kan jeg slappe av. Da blir det en fin jul.

Hva er det aller vik­tig­ste for deg i livet ditt akku­rat nå?

Når jeg ble spurt om dette for to dager siden, var svaret mitt klart: fam­i­lien og helsen min.

Likev­el var jeg mer opp­tatt av gjøremå­lene jeg skulle få unnagjort, enn av roen og gle­den inne i meg selv.

Husk at ingen ting du kan skaffe deg, og ingen ting du kan gjøre, kan gi deg den gle­den, aksepten eller gode følelsen som vi alle søk­er etter.

Den kan kun komme innen­fra. Fra gle­den og roen inne i deg selv.

Ofte tenker vi jo at “det er fam­i­lien min jeg gjør alt dette for, så vi kan få en fin jul — slik at de jeg er glad i kan få det bra”.

Men livet er ikke en reise på vei til et punkt hvor vi blir lykke­lige, livet skjer her og nå. Og gle­den kan vi dele sam­men med de vi er glad i.

Men vi kan heller ikke hente den gle­den og aksepten vi man­gler i oss selv, hos dem. Og ingen av de du er glad i tjen­er på at du haster avgårde og ofr­er deg for dem, det er en illusjon.

Husk fra da du selv var liten, hvor­dan de vok­snes fred og gode ener­gi — eller man­gel på sådan, var det som betød mest for stemnin­gen i fam­i­liens julefeiring.

Du trenger ikke skaffe flere ting, det er ingent­ing som være på plass før julen set­ter inn — ingent­ing annet enn den gode følelsen du finner i deg selv.

Du består først og fremst av kjærlighet. Kjærlighet er det vi alle kom­mer fra. Du er en bær­er av den.

Du kan velge å ta kon­takt med kjærligheten og glede, nå i dagene frem mot jul.

Med ønske om noen fre­delige dager fram mot jul, del­er jeg herved den jul­san­gen som har det fineste bud­skapet jeg vet: Hap­py X‑mas av John Lennon og Yoko Ono <3

 

 

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Via con me Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer Tips til lysar­bei­dere — om heal­ere uten grenser Les mer A change is gonna come Les mer Ms. Fat Booty Les mer Franske vib­ber Les mer Hode-epi­demien Les mer God påske! Les mer Love on the brain Les mer IMG_1837 3″ width=“2529” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> 13 og spret­ten Les mer Pray­ing for time Les mer Jak­ten på (turkise) par­adis Les mer IMG_8123 (1)” width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Takk for nå, Rjukan! Les mer 7 stykker å følge på Insta­gram Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *