Detox-hjelp fra en annen planet

Du vet hvor­dan man noen ganger bare dette over infor­masjon som man trenger akku­rat der og da, enten i en bok, fra en per­son man tre­f­fer, eller på annet vis? Uten at man nød­vendigvis har inter­esse for hele boken, og uten at kon­tak­ten med det men­nes­ket du traff nød­vendigvis var­er lenger enn det utvek­slin­gen tok.

Den opp­skriften jeg skal dele med dere her kom til meg på den måten.

Jeg datt over den da jeg bladde gjen­nom en bok jeg hadde kjøpt, uten at resten av boken vekket noen som helst inter­esse hos meg.  Noen ganger er det kun det ene avs­nit­tet, eller det ene kapit­telet man trenger.

Da jeg stud­erte i Eng­land så sa vår pro­fes­sor at vi aldri bare skulle lese bøkene på pen­sum slavisk fra A til Å, men alltid ha et bevisst forhold til bøkene — hvem har skrevet denne boken, hva er han/hennes utgangspunkt eller bak­grunn, hvilken kon­tekst er boken skrevet i, og ikke minst: har jeg bruk for bare et kapit­tel fra denne boken, eller mer eller enda mindre?

Her har jeg tatt dette helt bok­stavelig, ved å kun bruke et lite avs­nitt i en bok på nærmere 300 sider. Selv om jeg er usikker på om pro­fes­soren min i inter­nasjonale relasjon­er ville bifalt en bok med infor­masjon fra Pleiadene.

Boken het­er “Path of Empow­er­ment. Pleia­di­an wisom for a world i chaos”, og er skrevet av Bar­bara Marcini­ak (eller, såvidt jeg forstår, kanalis­ert via henne).

Den tarm­rensen som jeg datt over i det ene lite avs­nit­tet viste seg å være ikke bare være god, men fan­tastisk — og den hjap meg mye da jeg renset krop­pen min på veien til å bli frisk. Der­som du er i gang med detox, eller kan trenge hjelp med å bli kvitt slag­gstof­fer, gif­stof­fer i krop­pen eller bare har spist noe som du ikke tålte så godt, så kan jeg varmt anbe­fale denne — den er veldig effektiv.

Hva er poenget med tarm­rens? Det hjelper krop­pen med å bli kvitt gift og avfalssstof­fer som ellers kan bli værende lenge nok i tarm­sys­temet til å skape neg­a­tive symp­tomer i form av hode­pine, smert­er, hjer­netåke, utmat­telse, for å gi noen eksem­pler. Krop­pen job­ber alltid med å rense seg selv. En rens som denne frem­skyn­der pros­essen. Den kan redusere, eller til og med fjerne, avgiftingssypmtomene.

Denne bør du ikke bruke alene for å “prøve en liten detox”, ei heller bør du bruke den som det første steget  i en utrens­ingskur, enten det er en juicekur, raw food, eller avgift­ing av tung­met­aller — til det er den for kraftig. Denne er ment å brukes under­veis i en   avgift­ing, for å skyn­de på pros­essen, og redusere de neg­a­tive symptomene.

Denne kurne burde man fått infor­masjon om hos leg­en, i en ideell verden.

Notat: ben­tonit­tleire og klo­ro­fyll bestilte jeg på nett (søk på “ben­tonite clay” og “chloro­phyll” eller “liq­uid  chloro­phyll”), psyl­li­um husk får man tak i på helsekost­bu­tikker, og aloe vera klarte jeg ikke få tak i uten sitron­syre (som ikke er gun­stig), der­for drop­pet jeg det. Orig­i­nalopp­skriften sier “6 ounces” av juice og vann, som er ca, 1,7 dl — totalt ca. 3,5 dl. Du kan der­for ta litt mer væske om du skulle ønske det.

 

Tarm­rens (colon cleanse):

1, 5 dl renset vann (uten fluor)

1,5 dl eple­juice, eller annen juice som ikke er sitrus (ikke fra konsentrat)

1 ss fly­tende klorofyll

1 ss kon­sen­tr­ert aloe vera juice

1 ss bentonittleire

1 ss psyl­li­um husk (loppe­frøskall)

 

Frem­gangsmåte:

Bland juice og vann i et stort glass, og ha i klo­ro­fyll, aloe vera,  og ben­tonit­tleire og rør godt. Psyl­li­um husk røres inn rett før du skal drikke den. De tykn­er fort, der­for er blandin­gen let­tere å drikke med en gang enn når den har stått noen minutter.

Drikkes helst på tom mage en halv­time før frokost. Er man midt i en detox så kan det være for tøft å starte dagen slik — prøv i så fall å drikke den på kvelden en god stund etter mat, og uten å spise noe mer før leggetid.

Som all tarm­rens så kan også denne gi utrens­ingssymp­tomer. For­fat­terne anbe­faler der­for å drikke nok vann hver dag, helst 10 glass med 2,3 dl vann per dag.

 

 

 

.

Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme Les mer IMG_4831″ width=“2073” height=“1721” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Det beste jeg vet Les mer IMG_4636 3″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Stan­dard­salat Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer A change is gonna come Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Hode-epi­demien Les mer IMG_9208 (1)” width=“2560” height=“1866” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Squash­pas­ta med tomat­saus Les mer Rens av lev­eren Les mer Har du ubudne gjester i krop­pen? Les mer IMG_7754″ width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Den ene mirakelpillen Les mer Slik avgifter (detox­er) du krop­pen din Les mer Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter? Les mer Den skjulte helse­faren Les mer IMG_6823″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Høstop­p­da­ter­ing og nye plan­er Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *