Ekte salt!

Er du klar over at ekte salt — havsalt — innehold­er en masse min­eraler naturlig, som mag­ne­sium, jod, kal­si­um, kali­um og jern? Pro­dusen­tene fjern­er disse fra saltet, slik at bare natri­umk­loridet (selve saltet) blir igjen. Så sel­ger de resten som kos­til­skudd a la “mag­ne­siumtil­skudd”, “kal­si­umtil­skudd” og så videre, og tjen­er gode penger på det. Sleipt, hva?

Når folk føler behov for mye salt, så kan det han­dle om at de egentlig har en man­gel på mag­ne­sium, kali­um eller andre mineraler.

Krop­pen vår er ikke naturlig laget for å tåle ren natri­umk­lorid. Den virk­er som en gift på krop­pen som den har vanske­lig for å utskille. ”

En venn for­t­alte meg dette. Jeg hadde aldri hørt det før — aldri en gang tenkt på at pakken med salt som jeg hadde i skapet, ikke var bare…salt?

I skapet hadde jeg også en pakke salt av den fan­cy typen, som kokkene og mat­gu­ruene anbe­falte — Mal­don­salt. Jeg syntes det var veldig godt. Men det er en liten pakke, og den er dyr. Vi bruk­te det bare en gang i blant, for å smaks­sette den ekstra gode maten.

Jeg prøvde å få tak i naturlig og ube­han­dlet havsalt, og helsekosten kunne inn­fri. Helios sitt uraf­fin­erte havsalt ble tatt i bruk hjemme, og pakken med Jozo ble brukt til å strø på vinterisen.

Det naturlige saltet er kjem­pe­godt! Fak­tisk viste det seg å smake enda bedre enn Mal­don­saltet. Når jeg var blitt vant til å bruke det uraf­fin­erte saltet i all mat­en, så fris­tet plut­selig ikke de krit­thvite Mal­don­salt-krys­tal­lene så mye lenger, de så så unaturlige ut.

IMG_2942

Det fan­cy saltet som jeg en gang ikke kunne få nok av, ville jeg ikke ha lenger. Jeg testet det ordentlig, ved å salte en ekstra god rett jeg hadde laget — halv­parten med Helios­salt, og den andre halv­parten med Mal­don. Det var ikke engang noen konkur­ranse… Helios­saltet smak­te over­legent mye bedre. Mal­don­pakken har blitt stående urørt i skapet vårt siden (si fra om du er innom, og har lyst på den!).

Vis­ste du at ekte havsalt innehold­er urhavets opprin­nelige sam­menset­ning  — det vil si alle jor­dens 84 min­eraler og sporstof­fer –  i samme sam­menset­ning av salt, vann, min­eraler og sporstof­fer som van­net i hver enkelt av celle i krop­pen vår¹?

Jeg vis­ste ikke om Mal­don­saltet var bleket eller behan­dlet på noen måte. Men som alltid når vi skal finne ut hva som er sunt for oss, så er det lurt å lytte til deg selv, i dette til­felle smakssansen. Mal­don­saltet smak­te ikke så mye som Helios­saltet, det var mer tamt, og nesten litt kjemisk.

Senere traff jeg en annen per­son — en helseen­tu­si­ast, som sa “Pro­dusen­tene fjern­er min­era­lene? Nei, det van­lige bor­d­saltet blir helt kjemisk frem­stilt, det”. Ok? Pakkene med salt gir oss lite informasjon.

Denne blog­geren hevder at van­lig salt går gjen­nom en kjemisk raf­finer­ing­spros­ess, hvor det mis­ter alle min­era­lene og sporstof­fene, og det både tilsettes kjemiske stof­fer, og også har rester av de kjemiske stof­fene fra pros­essen i seg når vi spis­er det.

Jeg vet ikke sikkert. Men jeg vet at det van­lige bor­d­saltet smak­er fryk­telig kjemisk, nesten litt giftig for meg i dag. Det er nok for meg.

Det kjennes mye mer til­fredsstil­lende for hele krop­pen etter mat­en med ekte salt, og det kan virke­lig øde­legge et ellers godt måltid når man bare har det triste bor­d­saltet. Så ja, jeg er blitt hun dama som drar med meg en liten boks med havsalt når jeg er ute og reis­er og lik­nende (jeg drar det ikke frem ved bor­det på besøk, altså).

I saltets ver­den finnes det mange varianter.

Helseen­stu­aisater og mange andre sverg­er til det rosa Himalayasaltet (som egentlig blir utvun­net i gru­ver i Pak­istan). Jeg kjøpte det, men det smak­te ikke så mye for meg, litt tamt.

himalayan pink salt

fleur-de-sel-guerande-le-paludier-125-g-sonnengetrocknetes-meersalz-fur-die-gourmet-kucheFranske havsalt synes jeg smak­er godt, av de jeg har prøvd. Fleur de Sel de Guerande, blant annet. Det ser litt grått og ube­han­dlet ut, akku­rat som Helios­saltet. Ikke så rart jeg lik­er disse, ser jeg nå — på pakken med Helios­salt står det: “Høstet på tradis­jonelt vis av salt­bøn­der ved Atlanter­havskys­ten i Frankrike og Spania”! 🙂

Jeg kjøper havsaltet mitt på helsekosten. Jeg kjøper fint havsalt, som kan strøs rett på mat­en. Dette saltet er så naturlig og fint at det kan brukes i hjem­me­lagede kroppsskrub­ber og mye annet. En kilo koster omkring 60 kr, mente jeg å huske. Men et kjapt google-søk viste meg at man får kjøpt det til 29–40 kr i forskjel­lige norske nettbutikker.

_______________________________________________

¹ Bloggen Kraft­mam­ma:Vik­tigheten av salt­bal­ansen i krop­pen”. 2014.

 

Jule­salat Les mer IMG_4831″ width=“2073” height=“1721” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Det beste jeg vet Les mer Detox-hjelp fra en annen plan­et Les mer IMG_4636 3″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Stan­dard­salat Les mer IMG_3921 2″ width=“760” height=“586” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Taco­ca­do! Les mer IMG_2602 2″ width=“2560” height=“2056” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Snacks à la Provence Les mer IMG_9208 (1)” width=“2560” height=“1866” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Squash­pas­ta med tomat­saus Les mer IMG_9082 (1)” width=“2560” height=“2066” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Fest­salat Les mer IMG_8510″ width=“2560” height=“2153” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Chia med jord­bær Les mer IMG_8187″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Spiselige rubin­er Les mer Rens av lev­eren Les mer Har du ubudne gjester i krop­pen? Les mer IMG_7798 (1)” width=“2560” height=“1970” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Høstens rot­grønnsak­er med pasti­nakk- og chevredipp Les mer IMG_7754″ width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Den ene mirakelpillen Les mer Slik avgifter (detox­er) du krop­pen din Les mer Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter? Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *