Recent Posts

Praying for time

George Michael spilte inn san­gen “Pray­ing for Time” for 25 år siden, men jeg tror virke­lig at dens bud­skap er mer rel­e­vant i dag enn noen gang”, for å sitere James Cor­don.

 

 

Selv satt jeg og hørte på disse san­gene til George Michael på beg­yn­nelsen av 90-tal­let i det som var ganske dys­tre tider da (eller “Annus Hor­ri­bilis” som Dron­ning Eliz­a­beth kalte året 1992…).

Når jeg del­er den her nå så er det ikke for å sym­bol­is­ere det året vi har foran oss, men heller for å hylle George Michael. For det er mange, mange grun­ner til å være opti­mistisk på veg­ne av den tiden vi lever i, og det vi har foran oss — det skjer mye bra energimes­sig og på mange plan. Ikke la nyhets­formi­dlere som lever av å skape store over­skrifter fortelle deg noe annet.

Min julegave til deg: fjernhealing

Min julegave til deg: fjernhealing

Årets jule­sang måtte bare bli denne. Når jeg trodde at jeg var så lei av “O hel­ga natt” at det aldri kom til å gå over, så kom denne serien og gjorde san­gen hel­lig igjen. Har du ikke sett serien “SKAM”, så skam deg bør du gjøre…

Prisene mine endres fra nyttår

Prisene mine endres fra nyttår

Du vet at det er på tide å sette opp prisene når flere av klien­tene dine klager på at du har for lave pris­er! Prisene mine har stått helt uen­dret fra jeg startet opp, og nå er det på tide å sette de opp. Fra…

En fantastisk healer

En fantastisk healer

Noen ganger kom­mer man over skjulte juvel­er forkledd som van­lige men­nesker. For ikke så lenge siden så var jeg så heldig å få prøve heal­ing hos Carl Øys­tein. Og det var en så fan­tastisk heal­ingkraft at det sat­te meg helt ut. Det var på en…

Jakten på (turkise) paradis

Jakten på (turkise) paradis

Jam­men ble det en lang som­mer­ferie på denne bloggen! Et helt som­mer­halvår, fak­tisk. I virke­ligheten har det heller vært ganske hek­tisk i disse måne­dene, der­av fraværet på bloggen. Men det gled­er meg å si at denne bloggen herved er vekket fra opp dvalen! *fan­fare* Noe…

Kom og møt meg i helgen!

Kom og møt meg i helgen!

Til hel­gen skal jeg være med på en alter­na­tivmesse igjen, nem­lig Alter­na­tivmessen i Dram­men. Og jeg håper at mange av dere har mulighet til å ta en tur, på tross av litt kort varsel. Jeg gled­er meg til å ta folk i mot og lese…

Takk for nå, Rjukan!

Takk for nå, Rjukan!

Hel­gen med Alter­na­tivmesse på Rjukan er over, og jeg sit­ter igjen met­tet med inntrykk og full av takknem­lighet. Standen jeg hadde ble ikke så verst for en nyb­eg­yn­ner, tror jeg. Er spe­sielt fornøyd med at jeg tok med meg min egen “jun­gel” (les: grønne giga­plante)…

Jeg skal være med på Alternativmesse!

Jeg skal være med på Alternativmesse!

Den 16. — 17.april holdes Alter­na­tivmessen på Rjukan. Og dit har jeg blitt invitert til å være med, hur­ra! Jeg kom­mer til å ha en stand hvor jeg forteller om det jeg dri­ver med, og hvor man kan komme bort for å hilse på meg…

7 stykker å følge på Instagram

7 stykker å følge på Instagram

Twit­ter er for de intellek­tuelle og smarte, og for de som tror at man kan diskutere seg frem til en bedre ver­den. Men det er et veldig tørt sted å henge når man vet at vi men­nesker er mer enn ven­stre hjerne­halvdel (og at bevis­s­theten er…

Squashpasta med tomatsaus

Squashpasta med tomatsaus

Buon­giorno! Raw food som skal etterligne ret­ter som piz­za og pas­ta er det teiteste jeg vet. Hva er vel vit­sen med å prøve å etterligne den usunne mat­en man ville bort fra i utgangspunk­tet, ved å påminne seg selv om disse ret­tene? Om det er…

Tips: videoer og bok om manifestering av Doreen Virtue — gratis!

Tips: videoer og bok om manifestering av Doreen Virtue — gratis!

Jeg tenk­te at mange av dere kan­skje vil sette pris på å vite at Doreen Virtue nå har lagt ut en serie video­er om man­i­fes­ter­ing på nett, helt gratis! Den han­dler om å man­i­festere over­flod (abun­dance). Videoene er på engel­sk, og de er laget av…

Filmtips i påsken!

Filmtips i påsken!

NRK leg­ger ut noen rik­tig per­ler av noen gode filmer på nett nå i påsken: https://tv.nrk.no/tema/861/paaskens-filmer Til min store glede så jeg at to av mine favorit­tfilmer var blant dem. Den første er “De andres liv” (Das leben der anderen). En fan­tastisk god film fra…

Festsalat

Festsalat

Denne salat­en er en fest av et måltid for­di den innehold­er så fine farg­er og smak­er så godt. Men den er også den jeg ofte bruk­er når jeg skal beg­ynne å spise sunt igjen etter en peri­ode med tung og usunn mat (en fest­salat til…

Ditt kjønn er ikke tilfeldig

Ditt kjønn er ikke tilfeldig

I anled­ning kvinneda­gen i dag kom jeg til å tenke på noe Mesterne sa en gang om dette med kjønn: “Det er ikke til­feldig hvilket kjønn dere er født inn i. Man blir født inn i det kjøn­net man har mest igjen å lære om. For de…

Super meditasjonsapp

Super meditasjonsapp

Jeg har helt glemt å fortelle dere om denne fine appen! Brain Sync og Kel­ly How­ell lager etter min mening de aller beste med­i­tasjonene som finnes dere ute, og jeg har der­for nevnt de her på bloggen mange ganger før. De har nå kom­met med…

La de slippe til

La de slippe til

En dag hvor jeg var sliten, lei og hadde mye vondt i krop­pen snakket jeg med Mesterne, og de tok nok en gang opp temaet med­i­tasjon. Å meditere var noe de hadde anbe­falt meg mange ganger, men jeg var ikke så flink til å gjøre…

Every love story

Every love story

Hap­py valentindag! Valentinda­gen er nok en amerikan­sk tradis­jon som har fått fot­feste her i Norge, godt ledet an av han­dels­standen. De kan kan­skje føles litt fremmede disse nye merkeda­gene med kjøpe­fest i sen­trum. Men en merkedag for å feire kjærligheten er kan­skje ikke så dumt? Som…

Chia med jordbær

Chia med jordbær

Dette er stan­dard vin­ter­frokost her i heimen! Chi­a­pud­ding med jord­bær, eller chi­a­grøt som noen fore­trekker å kalle det — kjært barn har mange navn. Denne er super i vin­ter­måne­dene når utval­get av frukt og bær ikke er like stort som om som­meren. Jeg tar bare…

Steinbukken

Steinbukken

22. desem­ber — 20. jan­u­ar Stein­bukken har fått ryk­te på seg for å ville kla­tre seg frem her i ver­den, og kun være opp­tatt av busi­ness og penger. Det er jo bare tull. Stort sett, i alle fall. I dette teg­net han­dler det om å…

Spiselige rubiner

Spiselige rubiner

Granatepler er naturens små­godt. Syrlig og søtt, og så ser de ut som noe fra en Dis­­ney-film. . Eller som spiselige rubin­er. Pakket full av antik­si­dan­ter mer enn noen andre mat­var­er (10 ganger så mye som appelsin­er), og så innehold­er de folat. Granateple har også…

Bestevenn i vinterkulden

Bestevenn i vinterkulden

Du har kan­skje hørt at meri­noull er den ulla som klør minst, og som pass­er best for de som klør av van­lig ull? Da jeg lærte meg å strikke for et par år siden (på nett!) var det Alpak­ka som var det store. Den skulle visst…