Energioppdatering! Eklipse, fullmåne ++

Jeg hadde egentlig ikke tenkt å skrive noe her i dag, men det skjer så mye energimes­sig for tiden at jeg syntes at det måtte til.

Om du har følt deg ekstra sen­si­tiv i det siste, slitt med å sove, eller kjent litt på følelsen av kaos, så skal jeg prøve å si litt om hvor­for, her.

I dag (kl. 6 i morges) hadde vi en fullmåne og en eklipse. Denne er vik­tig. Eklipser er som jeg har skrevet her før por­taler, som kan bringe lys inn i det som tidligere var mørkt. Eklipser er alt­så en tid hvor man kan få aha-opplevelser, hvor du plut­selig ser klart noe som du ikke så før, og frem­for alt så er det en tid hvor nye ret­ninger kan ta form i våre liv.

Denne fullmå­nen og eklipsen er i aksen Sten­bukken — Krepsen, med månen i sten­bukken og solen i krepsen. Denne aksen han­dler om plik­ter, jobb, og ans­var og livet uten­for hjem­met — maskulin ener­gi og farsen­er­gi (sten­bukken), ver­sus å være i kon­takt med følelsene sine, sitt indre, hjem­me­liv og sin intu­isjon — og mors­en­er­gi (krepsen).

Denne fullmå­nen kan der­for få fram i lyset hvor du trenger å ta mer ans­var i ditt liv. Hvor trenger du mer struk­tur i ditt liv, og på hvilke områder er det behov for at du tar mer ans­var for å nå dit du vil i ditt liv?

Effek­ten av en eklipse kan vare i opp mot 6 måned­er etter selve eklipsen. Denne var 14 grad­er i krepsen, om du ønsker å se hvor dette påvirk­er deg og dine plan­eter spe­si­fikt i ditt fød­selshoroskop (dette kan gjøres hos astro.com).

Både fullmån­er og eklipser er en slags restart av hele energien. Akku­rat som når noe teknisk er feil, og man må slå av og på utstyr for å få det til å fun­gere igjen. Eklipser er en restart av hele energien, både for hver av oss indi­vidu­elt, men også for hele plan­eten og den kollek­tive energien.

Dette er en ideell tid for å for­løse ting og bli kvitt gam­mel ener­gi, både fysisk og energimes­sig. Jeg anbe­faler der­for både å sette i gang med detox og avgift­ing nå, og å meditere (søk på “med­i­tasjon” på denne siden for å bruke mine favorit­ter, eller søk på f.eks. Spo­ti­fy — “kun­dali­ni med­i­ta­tion” og “Chakra Dhayan” pass­er fint å bruke nå.

Det skjer så mye sam­tidig nå, og det er mange flinke astrologer som fork­lar­er dette veldig bra, men jeg vil bare nevne noe:

Chi­ron står i kvadratur (hardt aspekt)  til  denne eklipsen, og Chi­ron kalles “den sårede hel­bred­er”, så denne energien kan få frem sår­barhet hos oss.

Mars, energi­plan­eten, er også i kvadratur til denne eklipsen, og det kan tilsam­men få frem følelser av sårhet/aggresjon i relasjon til energiene i denne eklipsen (struk­tur­er og insti­tusjon­er i stein­bukken, ver­sus våre følelser og hjem, samt tryg­ghet i krepsen).

Merkur er fort­satt ret­ro­grad, og den styr­er kom­mu­nikasjon, kon­trak­ter og kor­tere reis­er — kom­minukasjon kan der­for være klu­drete nå, og mis­forståelser, tekniske feil på utstyr, og forsinkelser i kon­trak­ter o.l. kan forekomme.

Nodeak­sen kollek­tivt er i Tvillin­gene i nord (dit vi er — burde være — på vei), og sydnoden (dit vi er på vei fra) er i Skyt­ten. Det vil si at vi opp­for­dres av uni­ver­set til å være nys­g­jer­rige, åpne, og stille spørsmål (tvillin­gener­gi), frem­for å opp­tre som den vise som har mye kunnskap og kan alt (Skyt­ten).

Slike energi­er påvirk­er også land. USA påvirkes spe­sielt av denne energien, etter­som USA ble “født” 4. juli 1776 da Uavhengighet­serk­lærin­gen ble skrevet under (ja USA er Kreps, hehe). Solen står i direk­te oppo­sisjon (det hard­este aspek­tet som finnes) til USA sin sol. Det betyr at vi kan se store foran­dringer for USA i året som kom­mer (ja, enda mer enn vi har gjort allerede) i relasjon til energien som eklipsen han­dler om: insti­tusjon­er, sys­te­mer, regler, ans­var  vs. å være i kon­takt med sitt indre barn, hjem, tryg­ghet, føle seg aut­en­tisk og hjemme. Aksen som eklipsen skjer i er også i det 1. huset til USA (opp­tre­den og inntrykk utad og renom­mé, image), og 7. hus (relasjon­er til andre land), så også her vil vi kunne se store endringer.

Vær i kon­takt med krop­pen din i denne tiden! For­løs, drikk nok vann, beveg­else, og ikke minst: tillat deg å kjenne på følelsene dine, og ha aksept for det.

Ta vare på deg selv, både ved å å gjøre det som trengs (spise bra, ta vare på krop­pen, utføre de  plik­ter som trengs) og ved å omfavne deg selv, tillate deg å føle det du gjør, og å bare være.

Ta vare <3

 

.

 

 

Nettsi­den er tilbake (woop woop)! Les mer Magi på Rjukan Les mer Min jule­gave til deg: fjern­heal­ing Les mer IMG_9490 2″ width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Prisene mine endres fra nyt­tår Les mer En fan­tastisk heal­er Les mer Kom og møt meg i hel­gen! Les mer IMG_8123 (1)” width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Takk for nå, Rjukan! Les mer Jeg skal være med på Alter­na­tivmesse! Les mer Tips: video­er og bok om man­i­fes­ter­ing av Doreen Virtue — gratis! Les mer IMG_8056″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Gaveko­rt Les mer IMG_7607″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Prisendring på mine tjen­ester og mer info om hvor­dan jeg job­ber Les mer IMG_6823″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Høstop­p­da­ter­ing og nye plan­er Les mer IMG_6899″ width=“1912” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Nyhet — avs­tandsabeid, rabatt og som­mer! Les mer IMG_6103″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Par­adis­tom­ta Les mer Hay House World Sum­mit, inspi­rasjon og infor­masjon i over­flod! Les mer Ny nett­side: 50% rabatt på behan­dlinger! Les mer Nettsi­den opp­dateres! Les mer Tilbud hos brain sync! Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *