Energiøvelse for påfyll og rens

Jeg er ikke alltid så glad i øvelser som skal gi beskyt­telse, for­di de så lett er knyt­tet til dualitet (egoet/frykt).

Men den øvelsen som jeg skal dele her i dag er en fin måte å gi seg selv påfyll energimes­sig, sam­tidig som den renser energifel­tet på en uanstrengt måte.

Richard Lawrence fra The Aetherius Soci­ety delte denne øvelsen  i boken sin “Real­ize Your Inner Poten­tial”, og kaller den “The Prac­tice of Pres­ence” (øvelse for tilst­ede­værelse).

Den er en av de raskeste og mest effek­tive øvelsene jeg vet om for å styrke energifel­tet (auraen), der­for er jeg veldig glad i den.

Den er også fin for de av dere som trenger å fylle på i kro­nechakraet, som jo henger sam­men med rotchakraet — og denne øvelsen tar med begge disse.

Sett deg på en stol et sted hvor du får være uforstyrret.

Plass­er din ven­stre hånd rett over navlen, og din høyre hånd oppå den. Du dekker nå solar plexus-sen­teret med hånd­flatene dine.

Se så for deg et hvitt lys som kom­mer ned nå, fra over hodet ditt, og gjen­nom hodet, gjen­nom nakken, gjen­nom skul­drene, og ta det så ned til brys­tom­rådet omtrent 15 cm ut fra brys­tet, hvor hjertechakraet er.

Se nå for deg en fio­lett flamme neden­for føt­tene dine, med farge som blom­sten fiol, og ta denne flam­men oppover. Den føles ikke bren­nende, men er en god og behagelig ener­gi, som kom­mer gjen­nom deg og rundt deg, og opp og inn i hjerte­sen­teret ditt nå.

Det hvite lyset og den fio­lette flam­men er nå forent sam­men i hjerte­sen­teret ditt.

Se nå for deg at rett over hodet ditt så er det en gyllen kule, som en sol i mini­atyr.

Ta det hvite lyset og den fio­lette flam­men sam­men oppover, gjen­nom hodet, over hodet og inn i denne gylne kulen.

Ta nå ener­gi ned fra denne gylne kulen, som et for­sik­tig regn, en gylden stråle av lys gjen­nom og rundt hele krop­pen din, og din aura helt ut til et stykke ut fra krop­pen din.

Bad i dette gylne lyset en for liten stund.

Dette vil rense deg og beskytte deg.

Om du vil høre øvelsen med Richards egen stemme, kan du høre den i dette pro­gram­met her (starter på 14.40).Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *