Et pusterom — og øvelse for å få kontakt med det 2. energisenteret

Jeg var og han­dlet til jul her om dagen. Etter å ha gått blant rødt og glit­ter, granbar og julepynt, hva kom jeg så hjem med? Jo, disse…

Haha! Etter å ha han­dlet julet­ing trengte jeg et lite pus­terom fra alle de mørke og knall­fargede jule­sak­ene. På denne tiden frem mot jul er fak­tisk en av mine favorit­tblom­ster, Ranun­kler, i sesong. O glede!

Mange stress­er til jul. Denne høyti­den som skal være kos og glede. Mange stress­er også ellers i året.

Det har for mange blitt en nor­mal lev­evei, hvor man har glemt at det går an å leve i fred, ro og har­moni — i et liv som gir deg ener­gi, og ikke tap­per deg.

All foran­dring starter med å kjenne etter hva du egentlig føler, og hva du egentlig synes. Det er din kon­takt med bevis­s­theten din, som styr­er helsen og hele livet ditt.

Jeg har ikke tid til å kjenne etter nå, jeg må bare gjøre det og det først, og komme over denne knei­ka først”, sier mange.

Men det er akku­rat når du står oppe i kaos og stress at du virke­lig bør kjenne etter hvor­dan du egentlig har det.

Du må ikke gjøre noe med den infor­masjo­nen følelsene gir deg med en gang. Men det er vik­tig at du i alle fall slip­per de til.

Ofte kan hel­bre­delsen beg­ynne bare ved å slippe disse følelsene ut. Hvis ikke du tillater deg selv å komme til orde, eller kjenne etter og ta hen­syn til hva du egentlig vil — hvor­dan kan du da for­vente at andre skal gjøre det?

For å ta kon­takt med følelsene kan du hoppe ned i nedre del av magen (hvor sen­teret for følelsene sit­ter), ved å fly­tte opp­merk­somheten din dit.

 

ØVELSE FOR Å KONTAKT FØLELSENE  — OG DERMED INTUISJONEN:

Lukk øynene der du sit­ter, og bare pust et par ganger inn og ut. Prøv og stilne sin­net ditt. Fly­tt så opp­merk­somheten ned i ned­er­ste del av magen. Du kan gjerne legge en hånd på den ned­er­ste delen av magen. Spør denne delen av deg : hva føler jeg egentlig nå?

Svaret du får kan over­raske deg, det er nesten alltid noe annet enn det hodet og tankene ville svart, når vi lyt­ter til intu­isjo­nen. Og svaret kom­mer gjerne lynk­japt når vi spør her, i mot­set­ning til svar fra hodet, hvor man kan tvære og gru­ble lenge over et prob­lem, uten å nå fram til noe.

Denne meto­den kan du bruke flere ganger om dagen, ved å bare fly­tte opp­merk­somheten din ned til der følelsene dine hold­er til, i ned­er­ste del av magen, og lytte til det svaret som kommer.

For å skape et bedre liv, trenger vi å heve bevis­s­thet­snivået vårt. Og det starter med å først vite hvor­dan du har det her og nå.

Gjør dette også nå i jules­tria — det er bare du som kan ta ans­varet for dine ener­gi, og din helse.

Om du er i en jobb som tap­per deg for ener­gi, så må du ikke gjøre noe med det med en gang, selv om du lyt­ter til deg selv. Men ofte veg­r­er vi oss for å kjenne etter, for­di vi er redd for hva som vil komme — redd for at vi må gjøre forandringer.

Men det å kjenne etter har en hel­bre­dende effekt i seg selv. Det er en gave du kan gi deg selv, å lytte til deg selv — særlig når livet og omgivelsene ikke gjør det. Å starte med å erk­jenne at du fak­tisk ikke kan for­dra jobben du har — der­som det er til­felle, gir en vibrasjon av let­telse i hele deg. Og da har healin­gen allerede startet.

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Via con me Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer Tips til lysar­bei­dere — om heal­ere uten grenser Les mer A change is gonna come Les mer De beste danse­tren­ingsvideoene Les mer Ms. Fat Booty Les mer Franske vib­ber Les mer Hode-epi­demien Les mer God påske! Les mer Love on the brain Les mer IMG_1837 3″ width=“2529” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> 13 og spret­ten Les mer Pray­ing for time Les mer Jak­ten på (turkise) par­adis Les mer IMG_8123 (1)” width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Takk for nå, Rjukan! Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *