Februar — på tide å ta Rhinoplex nå, for å bli kvitt allergien for godt!

Husker du at jeg i fjor for­t­alte her på bloggen hvor­dan man kan bli helt frisk av pol­lenal­ler­gi? (Hvis ikke, anbe­faler jeg at du leser det !)

Én av de 2 meto­dene jeg skrev om der, var å ta en kur av Rhino­plex 3 år på rad for å kurere allergien helt — og at det vir­ket for meg.

Nå er det alt­så på tide å begynne!

NB! Rhino­plex har nå skiftet navn til Alnus Rio­plex! 

Så hvis du sliter med pol­lenal­ler­gi, er det på tide å skaffe Rio­plex nå og beg­ynne å ta den. Den må tas i 3 år på rad om våren FØR pol­lens­esongen starter (se doser­ings­plan nederst).

Der­som apoteket der du bor ikke har denne, er det lurt å beg­ynne å bestille nå. Alle apotek har home­opa­time­disin, men noen har større utvalg enn andre. Alle apotek skal kunne bestille for deg, om de ikke har det du trenger, såvidt jeg har forstått.

Bor du i nærheten av Oslo, så har apotek Sfinx­en på Majorstuen og apotek Nord­st­jer­nen i Stort­ings­gat­en veldig stort utvalg.

Husk: det er like vik­tig å rense krop­pen, skal du bli helt frisk fra allergien. Etter min efar­ing, er allergi­er bare et symp­tom på at krop­pen har fått mer enn den kan tak­le, som jeg skrev om her.

Å rense krop­pen vi si å gjøre en eller flere av de føl­gende: avgifte den hvis man har tung­met­aller eller gifter i krop­pen, fjerne par­a­sit­ter om man har det, og spise rent og dermed rense fordøyelsessys­temet (tarmene, lev­eren m.m.) — eventuelt også ta leverrenser.

Vi er alle forskjel­lige, med ulike behov.

For meg måtte det både Rhio­plex til OG å rense krop­pen, for at jeg skulle bli helt frisk av min pol­lenal­ler­gi. For kjæresten min holdt det med en par­a­sit­tkur eller to, samt å endre kosthold­et, for at han skulle bli frisk av sin allergi.

La intu­isjo­nen din avgjøre hva som du trenger å gjøre. Er du bare litt plaget, så kan det kan­skje lønne seg å gå direk­te til å rense krop­pen, ist­e­den­for omveien om Rhino­plex (den må tross alt tas i 3 år på rad).

Men denne “vaksi­nen” i home­opatisk form er helt genial, om du virke­lig er plaget. Og da anbe­faler jeg begge del­er, både desen­si­bilis­er­ing og rens/avgiftning.

Men husk — det er bare vits å  gjøre dette der­som du har tenkt til å ta kuren 3 år på rad, alt­så 2 år til etter kuren du tar nå i år. Det er vik­tig å sette på varsling på mobil/kalender etc. for neste år!

Her er kuren igjen: (NB: stopp med en gang pol­len­spred­nin­gen beg­yn­ner, dette er veldig viktig!)

Slik er den 4 ukers doser­ings­pla­nen for å ta Rhioplex:

1., 2. og 3. dag:                                                                           1 tablett daglig
4., 5. og 6. dag:                                                                           1 + 0 + 1 + 0
7., 8. og 9. dag:                                                                           1 + 0 + 1 + 1
10., 11. og 12. dag:                                                                     1 + 1+ 1 + 1
13., 14. og 15. dag:                                                                     2 + 1 + 1 + 1
16., 17. og 18. dag:                                                                     2 + 1 + 2 + 1
19., 20. og 21. dag:                                                                     2 + 1 + 2 + 2
22. til 30. dag:                                                                             2 + 2 + 2 + 2

Tablet­tene sug­es helst før mat­en. Får du allergi­plager, reduser­er du dosen.

Når aller­gis­esongen har startet, slut­ter du med Rhinoplex.

- fra lege Heiko Santelmann.

Hvis har flere allergi­er enn bare bjørke­pol­lenal­ler­gi som du ønsker å kurere, så finnes det flere typer Rhio­plex enn Alnus. Om du har spørsmål om hvor­dan kom­binere flere Rio­plex, så anbe­faler jeg å spørre en homeopat.

Jeg gled­er meg over at du også har mulighet til å bli frisk av din pol­lenal­ler­gi nå. Tro meg, det er en ubeskriv­elig følelse når man før har vært plaget!

Detox-hjelp fra en annen plan­et Les mer Rens av lev­eren Les mer Har du ubudne gjester i krop­pen? Les mer IMG_7754″ width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Den ene mirakelpillen Les mer Slik avgifter (detox­er) du krop­pen din Les mer Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter? Les mer Den skjulte helse­faren Les mer IMG_6823″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Høstop­p­da­ter­ing og nye plan­er Les mer IMG_2954 (2)” width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> På top­pen av ver­den Les mer re: Man kan fak­tisk bli helt frisk av pol­lenal­lergien! Les mer Dette gjorde meg helt frisk — og dette var årsak­en på energi­plan Les mer IMG_2942″ width=“2560” height=“1924” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Ekte salt! Les mer Mesterne om hel­hetlig helse Les mer Fuk­tighetsspray — et SOS-pro­dukt i tørt innek­li­ma Les mer Krys­talldeodor­ant — naturlig deodor­ant som fak­tisk funker! Les mer Hvor­dan virk­er stress på immun­forsvaret? Les mer Man kan fak­tisk bli helt frisk av pol­lenal­lergien! Les mer Hvor­for er det så mange av oss som blir aller­giske i vår tid? Les mer Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø Les mer


15 thoughts on “Februar — på tide å ta Rhinoplex nå, for å bli kvitt allergien for godt!”

  • Hei ilo,
   hvis du ser svaret jeg ga til Kjell og GS under her, og sjekker pol­lenkalen­deren slik fork­lart der, så ser du om det er et passende tid­spunkt å beg­ynne nå eller ikke ?
   Vennlig hilsen Leila

  • Hei Kjell,

   jeg har ikke selv erfar­ing med en slik kur som dette mot akku­rat gresspollen. Men som jeg svarte GS under her, så kan det nok være lurt å sjekke pol­lenkalen­deren for de foregående år, og så starte ca. 4–5 uker før du tror at gresspol­len­spred­nin­gen starter. http://www.pollenvarslingen.no/Pollenkalender.aspx
   det er nok ikke noe prob­lem om man går litt ut over akku­rat 30 dager, selv beg­y­nte jeg 5 uker før noen år — det er jo vanske­lig å bereg­ne nøyak­tig 4 uker før spred­nin­gen starter, og for meg gikk det jo som sagt veldig bra.
   Det som er vik­tig, er å slutte med én gang spred­nin­gen starter, ellers øde­leg­ger man hele poenget med kuren!
   Lykke til! 🙂

  • Hei GS,
   jeg har vel avs­lørt litt i over­skriften hvilken måned jeg synes det er lurt å starte 🙂
   Men hvis man vil være sikker, så kan det være smart å se når bjørke­pol­lens­esongen har startet de foregående årene, og så starte ca. 4 uker før det (eller 5 uker, for å være sikker, siden det alltid er litt usikkert akku­rat når spred­nin­gen beg­yn­ner hvert år). http://www.pollenvarslingen.no/Pollenkalender.aspx
   Bare slutt med én gang spred­nin­gen starter, ellers øde­leg­ger man hele poenget med kuren! Lykke til!

 • Hei, virke­lig bra blogg du har. Jeg har notert meg, tilbake i tid, at jeg skulle bestille time hos San­tel­mann, men ser at han har pen­sjon­ert seg. Hadde vært fint om du hadde en lig­nende lege å anbe­fale meg. Med vennlig hilsen Aud Sneve.

 • Hei, dette har jeg virke­lig lyst til å prøve, men jeg forstår ikke doser­ings­pla­nen .… for dag 4, 5 og 6 står det 1+0+1+0 — hva betyr egentlig det ? at man skal ta 1 tablett dag 4, ingen dag 5 og 1 dag 6 ? Hadde blitt veldig glad for litt hjelp til å forstå dette 🙂

  Hilsen Hilde

  • Hei Hilde!
   Det betyr at du skal ta samme doser­ing på dag 4 som på dag 5 og 6.
   Doserin­gen 1 + 0 + 1 + 0 = mor­gen + formid­dag + etter­mid­dag + kveld
   Alt­så skal du på de dagene (4, 5 og 6) ta 1 tablett om mor­ge­nen, ingen tablett om formid­da­gen, 1 tablett om etter­mid­da­gen, og ingen om kvelden.

   Håper dette ble noe klarere? 🙂

   • Tusen takk for raskt og opp­klarende svar — da forstår jeg hele doser­ings­pla­nen, alnus er bestilt, og så er det bare å sette i gang 🙂

    hilsen Hilde

 • Hei. Jeg tok kur mot pollen, gras, husstøv og mugg for over 20 år siden. jeg tok 2 tablet­ter om mor­ge­nen, 2 midt på dagen og 2 til kvelds. De vir­ka. Var på lokalra­dioen med bar­nelege på Lille­ham­mer sjuke­hus, som det hette da. Han trodde ikke at det vir­ka. Naturme­disineren som jeg var hos, sa at jeg ville bli sjuk for krop­pen måtte rense seg. Jeg blir ikke sjuk sa jeg og det stemte.

  Hæls­ing Arne

  • Hei Arne!
   Så fint at du del­er din historie.

   Ja det er rart med det, når vi finner noe som fun­ger­er, så spiller det liten rolle hvilken merke­lapp det har, a la “naturme­disin”, “skoleme­disin” eller annet, eller hva?

   Jeg er glad for å høre at du fant en løs­ning som fungerte (og at du slapp å bli syk)! 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *