Glitteret på innsiden

Som sin­gel så får man høre over­alt at “du må være hel i deg selv for å kunne tiltrekke deg kjærlighet”.

Da er det lett å tenke at du må være per­fekt, før du kan finne den kjærligheten du fort­jen­er.

Men det finnes da mas­se­vis av weir­does som har part­nere her i ver­den! De er ikke mere verdt av den grunn.

Også i par­forhold må vi hele tiden jobbe med oss selv som men­nesker, og de skyg­ges­i­dene i oss som blokker­er for at vi kan kjenne på den ful­lkomne kjærligheten i oss selv.

Omveien er å søke det vi man­gler i oss selv i en annen. Som sin­gle er det å tenke at en annen per­son vil kunne fylle de tom­rommene du kjen­ner på.

I par­forhold er det å smelte inn i “vi”-et som noe som fyller de tom­rommene du selv kjen­ner på. I peri­oder kan illusjo­nen fortelle oss at det fun­ger­er, og at du er mer hel for­di du er del av et vi.

Men å søke å føle seg hel uten­for seg selv vil aldri fun­gere helt i leng­den. Kjærligheten finner vi ved å søke innover, i oss selv.

Heldigvis trenger vi ikke å være per­fek­te før vi kan dele gled­er og sorg­er med andre i relasjon­er, enten i par­forhold eller vennskap.

Vi er alle uper­fek­te weir­does som snubler avgårde på livets vei, som iblant kan kjenne på den ful­lkomne kjærligheten i små eller store glimt.

Det han­dler bare om å finne noen som like rar som deg — så kan dere sam­men gjøre ver­den utrygg!

Ha en fin valentins­dag!

Jom­fru­en Les mer Via con me Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer DSC8635″ width=“2560” height=“1709” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Hebbe 16 år! Hvor­dan kan man få en hund som lever lenge? Les mer A change is gonna come Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Nyttt år og angst­fremkallende blanke ark Les mer Fullmånemed­i­tasjon Les mer Ms. Fat Booty Les mer Franske vib­ber Les mer Hode-epi­demien Les mer God påske! Les mer Love on the brain Les mer IMG_1837 3″ width=“2529” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> 13 og spret­ten Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *