Skip to content

energimedisin

Alt i universet består av energi – også vi mennesker. 

I tillegg til den fysiske kroppen har vi flere lag med energi, også kalt de subtile energilagene. I vår essens så er vi skapninger laget av lys, og dette lyset består også når den fysiske kroppen er borte. 

Lyset vårt, eller sjelen om du vil, er det som gir liv til alle våre organer, skjelettet og hver eneste celle i kroppen. Dette er datamaskinen som styrer over hele vår fysiske, følelsesmessige og mentale tilstand. 

Et friskt menneske i balanse har en energi som strekker seg ut i størrelse tilsvarende omtrent flere kvartaler i en by.

Vi kan imidlertid legge bånd på oss selv på grunn av frykt, og skape stagnert energi på bestemte områder. Jo dypere frykten sitter, eller jo lengre ubalansen eksisterer i vår energi, jo større sannsynlighet er det for at det manifesterer seg som fysisk sykdom eller reelle problemer i vårt liv. 

Både som fysisk menneske og som sjel har vi med oss styrker og svakheter fra før, fra våre forfedre i den fysiske kroppen, og som sjel fra våre tidligere inkarnasjoner.

 

All sykdom eller blokkering oppstår først på energiplanet, før det eventuelt manifesterer seg som fysisk sykdom eller andre utfordringer i våre liv.

Ettersom energiplanet er årsaksplanet er det gjerne mer effektivt å behandle blokkeringer der, enten før vi bruker andre virkemidler, eller i tillegg.
Men vi er også fysiske mennesker, og noen ganger må sykdom eller helseplager behandles med fysiske metoder, når det først har manifestert seg i kroppen.

Energien bor i kroppen vår gjennom 7 hovedenergisentre, som også kalles for chakraer. Hvert energisenter styrer over hvert  sitt fysiske, mentale og følelsemessige område.

Ofte omtales chakraer, eller energimedisin, som noe spennende, nytt, eller noe “ekstra” som man kan gjøre for å får det bedre. Men du ER chakraene dine, og energien din – ikke omvendt. Det betyr altså at alt du gjør eller opplever, involverer energien din.

I en vid definisjon kan energimedisin sies å være alle de behandlingsmetoder som behandler også de subtile energilagene (og ikke bare den fysiske kroppen), slik som for ekesempel akupunktur, healing og fotsoneterapi.

Den vanligste definisjon av energimedisin er nok den metoden hvor enkelte behandlere evner å intuitivt se/høre/føle energifeltet til mennesker, og kan både kartlegge blokkeringer og bevege energi og endre den, for å skape bedring – slike som meg. 

I min terapipraksis bruker jeg 2 metoder som forholder seg til energiplanet: livsveiledning og regresjonsterapi.

I livsveiledning bruker jeg mitt klarsyn til å kartlegge hvilke utfordringer og blokkeringer du står i, og forteller hva som skal til for å endre og løse opp dette – mens jeg jobber med energien og med å  løse opp blokkeringer underveis.

I regresjonsterapien veileder jeg deg først inn i en dypt avslappet tilstand, og deretter tilbake til tidligere minner som ligger i underbevisstheten  – enten fra dette livet eller tidligere liv – som har skapt sår, traumer eller blokkeringer, for så å reparere de og løse de opp, med den hensikt å forbedre det nåværende livet.

Vi er sjeler som er her for å lære. Problemer er ofte leksjoner eller læringsmuligheter i forkledning.

Du trenger ikke å gå til en behandler som driver med energimedisin for å jobbe med energien din. Du kan få tilgang til de dypere lagene av deg selv gjennom f.eks. meditasjon. 

Ved å være i kontakt med deg selv så godt du klarer (dette er er en treningssak for oss alle) , og lytte til følelsene dine, eller lytte til kroppen din, og bearbeide frykt, så jobber du i praksis med energien din. Faktisk trenger du ikke engang ta ordet “energimedisin” i din munn for å jobbe med energien din: 

Bare ved å leve som menneske, så jobber du med din energi.

Vi er sjeler som er her for å lære, og ingen slipper unna sin læring – vi kan imidlertid selv velge i hvilket tempo vi vil lære.