Hvordan jeg oppdaget at vi lever flere liv 

En dag jeg satt hjemme i min syketil­værelse i 2008, slo jeg på TV og oppdaget at pro­gram­met til Oprah Win­frey (selveste Oprah, du vet — den O’ store guden og guru­en til alle oss ‘alter­na­tive’) men­nesker :-D) net­topp hadde begynt.

Denne dagen var det den amerikanske psyki­ateren Bri­an L. Weiss som gjestet pro­gram­met, og det han­dlet om reinkarnasjon.

Jeg vet ikke om det var for­di denne man­nen var en kon­ven­sjonell lege og psyki­ater at dette pro­gram­met gjorde inntrykk på meg, eller om det var hans rolige, sindi­ge og kloke frem­ton­ing — men jeg vet at jeg rett etter pro­gram­met gikk hen og bestilte boken hans, og når den ankom, sluk­te jeg den på kort tid.

Jeg hadde aldri trodd på ideen om reinkar­nasjon før, men jeg syntes at alt dette stof­fet var fascinerende, og det gjorde inntrykk på meg.

Etter å ha lest boken, fikk jeg en tanke i hodet. Dette har jeg lyst til å prøve, på kjæresten min.

Gal­skap, tenker kan­skje du som leser, og det tenker jeg også når jeg nå ser tilbake.

Men jeg gjorde nå det, etter at min kjære til min over­raskelse gikk med på det.

Han lå på sen­gen mens jeg forsøk­te å få ham til å slappe av, etter ideer jeg lånte fra guid­ede med­i­tasjon­er jeg plei­de å høre på.

Etter en stund så han ut til å slappe helt av, men så ble det stille. Hadde han sovnet? Flotte sak­er. Alt det arbei­det med å få ham inn i en dypere til­stand, og så gikk han hen og bare sovnet fra hele greia.

Så plut­selig kom det en høy, run­gende lat­ter fra ham, som gjal­let i hele rom­met. Haha, kjem­pegøy å tulle med det mitt opp­legg, tenk­te jeg. 
Men det var så utrolig høyt, ulikt min svært lite braut­ende kjæreste, og lat­teren bare fort­sat­te å runge. Og jeg vis­ste at jeg ikke hadde en sånn kjæreste som lik­te å gjøre et pek, han var ikke typen til det.

Lat­teren fort­sat­te. Den kom fra ham, men det hørtes ut som en dypere mannsstemme, lik­som fra en eldre mann (med en litt mer braut­ende fremtoning).

Ha, ha, ha!” kom det fra ham. “Nå kan de få angre!” Nå hørte jeg at lat­teren ikke var fra en som lo av glede, men lik­som for å hevde seg.

Jeg beg­y­nte å spørre hva han lo av, og fikk til svar at han sto på en høyde over en by, og så ned på den fulle bybran­nen som han hadde satt i gang.… Tydeligvis sint på noen.

Da jeg gravde videre, fikk jeg vite at han hadde blitt frarøvet sin elskede kone, av noen som hadde mye makt. Og han så henne aldri etter det. I sorg og raseri var dette alt­så botemid­delet hans, å tenne på byen så de ans­varlige skulle få svi.

Plut­selig sa min kjære “Åh, jeg svever”.…og litt etter­på “Jeg tror jeg døde nå”.

Så sa han noe om det livet han net­topp han opplevd, jeg husker ikke nøyak­tig hva.

Det er noen her — det er en beskjed til deg her. Jeg tror det er din bestefar?”

Jeg satt spent på stolen ved siden av sen­gen. Skulle virke­lig min beste­far, som hadde dødd da jeg var 12 år, snakke til meg her?

Han har sånn langt, hvitt skjegg” Hjertet mitt sank i brys­tet. Beste­far hadde aldri hatt hverken skjegg eller hvitt hår.

Da kom det en stemme fra ham, som snakket i en veldig monot­on tone, og litt stakkato.

Stem­men snakket om kjæresten min, om det tidligere livet han net­topp hadde gjen­nom­levd, og aller mest om meg og livet mitt.
Hvem er det som snakker, spurte jeg?

Dette er mesterne.”

Jeg grøs­set nå.
Ikke av frykt, men for­di det var en helt spe­siell stemn­ing i rom­met nå, som er vanske­lig å forklare.

Og for­di det gikk opp for meg at mitt lille eksper­i­ment med regresjon fak­tisk hadde vir­ket, dette var ekte. Jeg kjente det (igjen, vanske­lig å fork­lare, men energien i rom­met var helt spesiell).

Og jeg kjente igjen begrepet “Mestere” fra boken til psyki­ateren Bri­an Weiss. De høyt åndelige utviklede sje­lene som hadde snakket til ham gjen­nom hans pasient Cather­ine, og kom­met med infor­masjon som ingen andre enn psyki­ateren selv og hans kone hadde hatt til­gang til, om deres død­fødte sønn noen år tilbake. Og som hadde lært opp leg­en i å behan­dle men­nesker med større innsikt enn medisin­studi­et hadde lært ham.

En annen grunn til at jeg forsto at dette var ekte, var at min kjære ikke akku­rat var kjent for å fortelle lev­ende his­to­ri­er — tvert i mot var det et evig tema fra min side, der jeg ba ham om å fortelle litt mer lev­ende når han skulle fortelle meg noe, for teatral­sk som jeg selv kan være,  synes jeg ikke det går an å fortelle his­to­ri­er ordentlig, uten å bruke både mimikk og ben og armer…

Min kjære plei­de ikke å fortelle his­to­ri­er særlig lev­ende. Men her lå han og ropte ut lat­ter og raseri, så ekte at en skue­spiller ville fått hed­er for å gjøre om stem­men sin i en sånn grad.

Mesterne fort­sat­te å snakke og kom med to navn, det jeg opp­fat­tet at var våre sje­le­navn — men de har jeg for lengst glemt nå. Så kom de med to sett med tall “15..” og “14..” og noen flere tall, og sa at det var det antallet ganger kjæresten min og jeg hadde levd på jorden.

De sa flere ting. Jeg husker bare noe.

Først da vi var fer­di­ge og lenge etter­på, kom jeg på: Kjæresten min hadde aldri lest boken til Bri­an Weiss, han hadde aldri lest noe om noen mestre.

.….….….……

Det ble flere sam­taler med mestrene. I årene som kom, skulle de hjelpe meg med både å bli frisk, og lære meg og oss begge mye.

Det foran­dret livet vårt.

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Jule­salat Les mer Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme Les mer Re: Energien i gaver Les mer IMG_4831″ width=“2073” height=“1721” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Det beste jeg vet Les mer Detox-hjelp fra en annen plan­et Les mer IMG_4636 3″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Stan­dard­salat Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer A change is gonna come Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Hode-epi­demien Les mer Stein­bukken Les mer Slik avgifter (detox­er) du krop­pen din Les mer Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter? Les mer Den skjulte helse­faren Les mer

Related Posts

Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø

Jeg var syk i flere år. Etter mange frus­trasjon­er og forsøk på å bli frisk hadde jeg flaks, og trakk selve gul­lod­det; jeg havnet til­feldigvis hos en lege som fant ut av hva som feilte meg. I dag takker jeg ham for å ha red­det livet mitt. Det spe­sielle med min […]

Søndagstips: guidet meditasjon!

Du har sikkert hørt det du også — at med­i­tasjon kan hjelpe mot så mye bra: stress, depresjon, kon­sen­trasjonsvansker, og mye mer. Det er ikke måte på hvor mye bra med­i­tasjon kan gjøre for oss. Nye studi­er vis­er at med­i­tasjon ikke bare forbedr­er vår mentale […]Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *