Every love story

Hap­py valentindag! Valentinda­gen er nok en amerikan­sk tradis­jon som har fått fot­feste her i Norge, godt ledet an av han­dels­standen. De kan kan­skje føles litt fremmede disse nye merkeda­gene med kjøpe­fest i sentrum.

Men en merkedag for å feire kjærligheten er kan­skje ikke så dumt?

Som alle tradis­jon­er så kan vi velge å bruke de slik vi selv vil, for å få glede av dem. Enten man vel­ger å feire kjærligheten med en part­ner i dag, sette ekstra pris på en venn, feire kjærligheten til seg selv eller sågar lar være å feire noe som helst.

For deg som er på vei ut av et forhold, så kan du feire kjærligheten og at du har val­gt å åpne døren for den, ved å ta steget bort fra noe som ikke var det.

Og er du på utkikk etter kjærlighet, så er det slik med kjærligheten som med alle ting vi vil man­i­festere — at vi lettest opp­når det ved å være i den frekvensen av ener­gi som vi vil oppnå.

I kjærlighet han­dler det der­for om å være i energien av kjærlighet. At vi elsker oss selv og er til­fredse med vårt eget liv for å kunne tiltrekke oss kjærlighet. Likt trekkes som kjent mot likt.

Alt­for ofte søk­er mange av oss kjærligheten som noe eksternt uten­for oss selv, ist­e­den­for å huske på at vi har all kjærlighet og hele uni­ver­set inne i oss selv.

Det gjelder både når vi er i en relasjon, hvor vi dermed ender med å leve ut fra krav til vår kjære, frem­for å dele kjærlighet. Og det gjelder når vi lever alene, og søk­er kjærligheten fra et annet men­neske som vi tenker skal komme og red­de oss og gjøre oss lykkelige.

tLroam1455332921

For å gjøre dette med at likt tiltrekkes likt mer jord­nært, føler jeg for å nevne noe min ven­ninne sa en gang. Vi var sin­gle og unge og levde livets glade dager sam­men i en lei­lighet på Grün­er­løk­ka. Skjønt, glade og glade. Det var noen kjærlighetssorg­er og brustne hjert­er i det som egentlig skulle vært en fri, ung og glad tilværelse. Vi savnet nok begge ordentlig kjærlighet etter diverse halvvel­lykkede eventyr.

Du vet det Leila, at vi kom­mer begge til å møte noen rett før vi skal dra? Det er bare sånn det er. Når man ikke leter etter noen, da kom­mer de. De dukker opp rett før vi skal reise, bare vent og se”. Vi hadde begge plan­er om å reise til utlandet for å stud­ere, hun til Aus­tralia og jeg til England.

Og sant nok — da tiden kom for å reise uten­lands var vi begge endt opp i det som skulle bli lang­varige kjærlighetsforhold.

Egentlig er det jo ikke så mys­tisk. Det er ikke så vanske­lig å forstå at man let­tere trekkes mot noen som er glad og til­freds med sitt liv og utstråler det, frem­for mot en som er på søken etter noe og er i en ener­gi av man­gel på kjærlighet.

Da vi var trav­elt opp­tatt med vår uten­land­splan­er og fokuserte på vår egen fremtid, da dukket de opp — når vi ikke lette etter dem.

Ved å ta kon­takt med vår egen til­fred­shet og det vi er fornøyd med i vårt liv, så kan vi også tiltrekke oss mer av den samme kjærligheten fra andre — både nye og eksis­terende partnere.

Og sam­men kan vi dele den kjærligheten fra vårt indre med hveran­dre, i glede.

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme Les mer Re: Energien i gaver Les mer Jom­fru­en Les mer Via con me Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer DSC8635″ width=“2560” height=“1709” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Hebbe 16 år! Hvor­dan kan man få en hund som lever lenge? Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer A change is gonna come Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Nyttt år og angst­fremkallende blanke ark Les mer Fullmånemed­i­tasjon Les mer Ms. Fat Booty Les mer Franske vib­ber Les mer Hode-epi­demien Les mer God påske! Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *