Priser og kontakt

Jeg hold­er stengt på grunn av koron­aviruset og tar ikke imot klien­ter på mitt kon­tor. Timer på avs­tand som Skype/Facetime/telefon fort­set­ter som før! 

Pris for en time energilesing og veiled­ning kr 500.

Jeg tilbyr livsveiled­ning  og regresjon­ster­api.

Jeg hold­er til hos Askert­er­apeutene. Jeg tar imot klien­ter primært på tirs­dager. Timer på telefon/video utenom dette.


Leila Karstensen:  

tlf:                    45 46 47 44

e‑post:         leila@energimedisin.no

Adresse:      Knut Askers vei 26B, 1383 Asker.

 

Bestille time: 

Send en e‑post eller SMS hvor du sier om du ønsker:

  • Livsveiled­ning eller regresjon­ster­api
  • Time på telefon/videosamtale eller på mitt kon­tor i Asker
  • om det pass­er best på dag eller kveld, samt et par dato­er som pass­er for deg.

 

Velkom­men skal du være!

 

Pris­er:   

Livsveiled­ning m/energilesing 1 time:                       600 kr

- Jeg tilbyr også timer på tele­fon eller på Skype/Facetime.

Livsveiled­ning m/energilesing 2 timer:                     800 kr

 

 Regresjon­ster­api   (2 — 3 timer):                                  1300 kr

 

Nytt: fjern­heal­ing 30. min­ut­ter                                     200 kr

(jeg sender deg en SMS ved start og slutt av healin­gen).


Askert­er­apeutene lig­ger i samme lokale som Yogafel­lesskapet — nytt navn: Ana­hat yoga, i 4. etas­je på top­pen av Trekan­ten sen­ter i Asker. Inngang fra tak­park­erin­gen.

Nede i P‑huset er det 2 timers gratis park­er­ing.