Krystalldeodorant — naturlig deodorant som faktisk funker!

Krys­talldeodor­ant er laget av et naturlig min­er­al, som har blitt brukt av men­nesker i mange kul­tur­er langt tilbake i tid for å forhin­dre svettelukt.

Denne innehold­er ikke alu­mini­um, i mot­set­ning til de fleste van­lige deodor­an­ter. Alu­mini­um har blitt pekt på som en mulig årsak til brys­tkreft, og studi­er har vist at alu­mini­um har lagret seg i krop­pen til de kvinnene som har brukt deodor­an­ter med alu­mini­um. Tung­met­aller lagr­er seg gjerne i fettvev, som det jo finnes mye av i brystene.

Krys­talldeodor­an­ten er ikke en antiper­spi­rant - som stop­per svet­ten fra å komme ut. Å hin­dre svet­ten i å komme i ut fra krop­pen er ugun­stig av flere årsak­er; svette er en av krop­pens måter å bli kvitt avfallsstof­fer som miljøgifter og tung­met­aller, og de er det kan­skje gre­it å la krop­pen få lov til å bli kvitt?

Den er der­i­mot en utrolig bra deodor­ant - den fjern­er svet­telukt bra, så bra at den nesten er for god til å være sann.

Krystalldeodorant Thai

Etter å ha testet den på husets man­nebein, med mye tren­ing, fjell­tur­er og mer, og det aldri kom vond lukt fra den kan­ten noe mer, skjønte jeg virke­lig hvor bra den var. Den var ikke bare god nok i forhold til de deodor­an­tene og antiper­spi­ran­tene jeg plei­de å bruke før — den var den beste deodor­an­ten jeg noen­gang hadde brukt.

Jeg vet, det høres veldig hip­pie og rart ut, men den funker utrolig bra!

Alle hadde brukt krys­talldeodor­ant, om de bare hadde prøvd det en gang, er min teori.

Den påføres ved å fuk­te den såvidt med vann, og gni den et par ganger mot huden i armhulene.

Fordel­er:  Den har ingen lukt, og egn­er seg der­for godt til å bruke sam­men med parfyme eller pro­duk­ter med duft.
Den er utrolig drøy i bruk — en deodor­ant var­er i flere år, om du klar­er å ikke knuse den ved et uhell.
Den er helt fri for aluminium.
Ikke testet på dyr.
Helt fri for paraben­er, trik­losan­er, kjemiske parfymestof­fer eller andre miljøskadelige stoffer.

Ulem­per: Den kan som sagt knuse, om du mis­ter den på et hardt gulv (jeg er en kloss­ma­jor av dimen­sjon­er, og har aldri klart å knuse den jeg har, så det skal litt til — men det kan skje).
Om du fore­trekker deodor­ant med lukt.

NB! Etter at krys­talldeodor­an­ter hadde blitt pop­ulære og vært på markedet en stund, beg­y­nte flere nettst­ed­er å melde at disse også innehold­er alu­mini­um, og ikke er så “naturlige” likevel?

Dette byg­ger på en mis­forståelse: Antiper­spi­ran­ter innehold­er alu­mini­um klorhy­drat, som leg­ger seg på huden og blokker­er svet­tek­jert­lene. Også har det, som sagt, blitt påvist at disse alu­mini­um­moleky­lene også absorberes og tas opp inn i kroppen.

Krys­talldeodor­an­ten består av potas­si­um og ammo­ni­um alum, som leg­ger seg på huden og hin­dr­er vek­sten av de bak­te­riene som forår­sak­er svet­teluk­ten — men moleky­lene er alt for store til at de kan opp­tas av huden og inn i kroppen.

Krys­talldeodor­ant, helsedeodor­an­ten, thai deodor­ant — kjært barn har mange navn.
Du finner den på helsekosten, på enkelte apotek, og de utal­lige net­tbu­tikkene som sel­ger helsekost og hud­pleie på nett.

Detox-hjelp fra en annen plan­et Les mer Rens av lev­eren Les mer Har du ubudne gjester i krop­pen? Les mer IMG_7754″ width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Den ene mirakelpillen Les mer Slik avgifter (detox­er) du krop­pen din Les mer Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter? Les mer Den skjulte helse­faren Les mer IMG_6823″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Høstop­p­da­ter­ing og nye plan­er Les mer IMG_2954 (2)” width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> På top­pen av ver­den Les mer re: Man kan fak­tisk bli helt frisk av pol­lenal­lergien! Les mer Feb­ru­ar — på tide å ta Rhino­plex nå, for å bli kvitt allergien for godt! Les mer Dette gjorde meg helt frisk — og dette var årsak­en på energi­plan Les mer IMG_2942″ width=“2560” height=“1924” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Ekte salt! Les mer Mesterne om hel­hetlig helse Les mer Fuk­tighetsspray — et SOS-pro­dukt i tørt innek­li­ma Les mer Hvor­dan virk­er stress på immun­forsvaret? Les mer Man kan fak­tisk bli helt frisk av pol­lenal­lergien! Les mer Hvor­for er det så mange av oss som blir aller­giske i vår tid? Les mer Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø Les mer

Related Posts

re: Man kan faktisk bli helt frisk av pollenallergien!

Her er en repetisjon av inn­legget som jeg skrev i fjor vår: Vis­ste du at det går an? Det gjorde ikke jeg, for noen år siden. Men jeg fant en løs­ning. I dag synes jeg det er veldig rart å tenke på at det finnes en kur, […]

Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø

Jeg var syk i flere år. Etter mange frus­trasjon­er og forsøk på å bli frisk hadde jeg flaks, og trakk selve gul­lod­det; jeg havnet til­feldigvis hos en lege som fant ut av hva som feilte meg. I dag takker jeg ham for å ha red­det livet mitt. Det spe­sielle med min […]Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *