Long time, no see

Howdy!

Da er jeg tilbake etter en liten blog­g­pause.

Noe av grun­nen til at jeg har vært borte, skyldes at det har blitt litt mer aktivitet her den siste tiden. Flere klien­ter, flere e‑poster, tele­fon­er og generell aktivitet. Og det er veldig moro! Jeg elsker jo dette jeg dri­ver med.

Denne aktiviteten har ført til at jeg har bestemt meg for å å til­by mitt arbeid også i en ny form fre­mover. Mer om dette kom­mer i mor­gen, så følg med!

Noe annet moro som har skjedd, er en kanalis­er­ing vi hadde her om dagen. Jeg har jo blitt merke­lig vant til dette nå — å kom­mu­nis­ere med noen lysvesen­er som ikke har noen fysisk kropp som vi kan se (dette ville vel for bare få år siden lett fått oss sper­ret inne på lukket avdel­ing, hehe).

Men noen kanalis­eringer skiller seg likev­el ut. De aller fleste kanalis­erin­gene gjen­nom årene har nem­lig han­dlet om prak­tisk hjelp til meg i dagliglivet, med helse, mat, bevis­s­thet, ener­gi og alt.

Hjelp som var vis­dom jeg senere kunne dele videre igjen med andre, og at det i realiteten ble en slags opplæring, forsto jeg først senere. En opplæring hvor jeg sto i skit eller utfor­dringer under­veis selv — slik at når jeg senere skulle veilede andre virke­lig hadde erfart og kjent på krop­pen det jeg snakket om.

Andre kanalis­eringer han­dler om mer uni­verselle ting, og tar gjerne opp flere temaer på en gang. Slik som den her om dagen.

Og i noen sånne stun­der, når energien tilst­ede er så høy, og kunnskapen som formi­dles så klok — eller så over­rask­ende i forhold til ting vi har trodd på forhånd — så sit­ter jeg med gåse­hud under­veis, og føler meg takknem­lig bare for å få være en del av det. Noe av det som ble tatt opp denne gan­gen var en av av temaene som har vært en del av sam­funns­de­bat­ten en tid nå. Du vet, slike diskusjon­er hvor temaet blir så ampert, og fron­tene så låst og svart-hvitt i sine syn, at det ikke går an å nevne temaet uten å bli tatt til inntekt for den ene eller andre siden.

I en slik situ­asjon fly­ter ikke lenger infor­masjo­nen eller kunnskapen fritt”, sa mestrene. Der­for kom­mer jeg til å være irriterende hem­me­lighets­full, og ikke nevne akku­rat hva det var her nå. Men innhold­et i det vi lærte kom­mer nok til å bli delt og bygget inn i inn­legg her på bloggen generelt fre­mover. Og under­veis spurte mestrene andre “råd av mestre”, som de kalte det, om hva som var gre­it å si og ikke. Det har jeg fak­tisk ikke vært med på før, wow.

Noe av det som også kom opp denne gan­gen, han­dlet om å holde fast ener­gi. Som igjen førte til infor­masjon om de faste teg­nene i astrolo­gien, etter spørsmål fra meg (jeg elsker kanalis­eringer hvor vi fly­ter fra det ene temaet til det andre, og jeg lær­er masse nytt på en gang!). Jeg hadde nem­lig skrevet et inn­legg om stjer­neteg­net Tyren som jeg tenk­te å pub­lis­ere her snart, og måtte fak­tisk skrive om på det jeg hadde gjort, etter å ha fått denne nye infor­masjo­nen!

Veldig inter­es­sant, og vik­tig infor­ma­j­son, som der­for fort­jen­er et eget inn­legg.

Så vil jeg bare si takk til dere som fort­satt leser og tit­ter inn her, også når jeg er fraværende en stund. Nå blir det andre boller fre­mover! Jeg ønsker deg en rik­tig god som­mer hvor enn du er, i regn eller sol, og at du forhåpentligvis kan finne litt som­melek­tyre her på bloggen i som­mer! 🙂

Ta vare på dere selv <3

- Bildet øverst er fra Oslo hvor jeg er i dag, og fra Karl Johan i sin som­mer­prakt. Ganske majestestisk, hva? 🙂

Via con me Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer A change is gonna come Les mer Ms. Fat Booty Les mer Franske vib­ber Les mer God påske! Les mer Love on the brain Les mer IMG_1837 3″ width=“2529” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> 13 og spret­ten Les mer Pray­ing for time Les mer Jak­ten på (turkise) par­adis Les mer IMG_8123 (1)” width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Takk for nå, Rjukan! Les mer 7 stykker å følge på Insta­gram Les mer Filmtips i påsken! Les mer IMG_8468 (2)” width=“2089” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Every love sto­ry Les mer IMG_8412″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Bestevenn i vin­terkulden Les mer IMG_8396″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Så var 2016 her Les mer IMG_8311 (1)” width=“1660” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> 12 år og like blid Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *