Min julegave til deg: fjernhealing

Årets jule­sang måtte bare bli denne. Når jeg trodde at jeg var så lei av “O hel­ga natt” at det aldri kom til å gå over, så kom denne serien og gjorde san­gen hel­lig igjen.

Har du ikke sett serien “SKAM”, så skam deg bør du gjøre det, selv om du ikke er i den opprin­nelige mål­grup­pen på 16 år.

 

https://www.youtube.com/watch?v=zk0sARbPqnI

 

For de virke­lige store kun­stverkene er de som klar­er å gå utover akku­rat det spe­si­fikke de han­dler om, og si noe uni­verselt som alle men­nesker kan kjenne seg igjen i — enten det ver­ket er laget av Ibsen eller Julie Andem.

Jeg er så glad for at vi lever i en tid hvor en serie som dette kan inspirere mange unge til å få mot der de sit­ter inne på ung­dom­srom­met til å gå ut i ver­den og leve ut hele seg selv.

Og apro­pos det med å finne sin egen kraft…

 

I år har jeg en jule­gave til dere:

3. juledag kom­mer jeg til å ha en felles fjern­heal­ing for alle som ønsker å være med.

Det vil skje kl. 20:00 på kvelden, og vil vare i 1 time. Alt du trenger å gjøre for å være med og mot­ta heal­ing er å skrive at du vil være med, enten: i kom­men­tar­fel­tet under dette blog­ginn­legget, i trå­den der hvor jeg del­er dette inn­legget på face­book, eller på sms eller e‑post til meg.

Alt­så:

 

    Fjern­heal­ing for alle som ønsker det tirs­dag  27. desem­ber kl. 20:00- 21:00.

 

Jeg anbe­faler gjerne at du sit­ter eller lig­ger på et sted hvor du føler deg kom­fort­a­bel mens healin­gen pågår. Det er også alt du trenger å gjøre.

Man trenger ikke å jobbe noe spe­sielt med å ta imot, man trenger ikke å gå inn i med­i­ta­tiv til­stand eller noe slikt, kun være. Om du skulle sovne under­veis, så er det også helt gre­it. I blant kan healin­gen få gå dypere når det bevis­ste sin­net (hodet) tar seg en pause og ikke delta for mye i det som skjer, så å sovne er helt i orden.

I mel­lomti­den håper jeg at dere får en fre­delig og fin jule­feir­ing. Rik­tig God Jul!

 

“Pret­ty Woman “, “Noth­ing Hill”  og “Tatt av Vin­den” kan bare tre tilside — det mest roman­tiske øye­b­likket i film- og TV-his­to­rien ble skapt i serien SKAM i Norge i 2016.

 

 10 thoughts on “Min julegave til deg: fjernhealing”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *