Nyhet — avstandsabeid, rabatt og sommer!

Fra nå av kom­mer jeg til å til­by livsveiled­ning (ener­gia­r­beid) også på avs­tand — via tele­fon og Skype! Dette var noe jeg aldri hadde tenkt på for min egen del, og der­for aldri har verken sett for meg eller vur­dert.

Men det har utviklet seg naturlig, i oppføl­gingssam­taler og veiled­ningssam­taler jeg har hatt med mine klien­ter. Egentlig vet jeg jo at ener­gia­r­beid er helt uavhengig av både tid og rom for å fun­gere, og at det fun­ger­er like godt på avs­tand. Jeg hadde som sagt bare ikke sett det for meg, men etter å ha gjort det i prak­sis så har jeg nå alt­så tatt poenget.

Etter å ha fått noen fore­spørsler om å jobbe på avs­tand spurte jeg mestrene om litt veiled­ning på dette, og de sa bare “Selvsagt kan du beg­ynne med det. Ener­gia­r­beid fun­ger­er like bra på avs­tand som om man er i samme rom. Det er bare dere men­neskers illusjon­er og begren­sninger som kan hin­dre effek­ten av det.” Ja da så! 🙂

For noen men­nesker kan det føles tryg­gere å sitte hjemme hos seg selv eller ha litt avs­tand av ulike grun­ner, og da har jeg alt­så dette alter­na­tivet å til­by nå!

Og nå kan jeg også nå dere som bor på andre kan­ter av lan­det! (eller til og med om noen som bor uten­lands skulle være inter­essert — med Skype er jo ikke teller­skrit­tene noen hin­dring).

Jeg er her i hele juli og tar imot klien­ter — enten per­son­lig, eller via telefon/Skype. Her vi bor er jo et som­mer­st­ed, og juli er den aller fineste tiden på året her. Selv om bad­ing om som­meren er noe av det gøyeste jeg vet om å gjøre på hele denne plan­eten, så har det seg slik at ener­gia­r­beid og regresjon­er også er noe av det aller gøyeste jeg vet om — så kom, kom!

Dette synes jeg jam­men vi må feire med en liten rabatt. Det blir der­for 100 kr i avs­lag til alle som bestiller time i juli måned! Bare nevn at du har sett dette inn­legget, så betaler du kun 300 kr for livsveiled­ningsti­men.

Rik­tig god som­mer! Og så snakkes vi…kanskje? 🙂

Ener­giop­p­da­ter­ing! Eklipse, fullmåne ++ Les mer Nettsi­den er tilbake (woop woop)! Les mer Magi på Rjukan Les mer Min jule­gave til deg: fjern­heal­ing Les mer IMG_9490 2″ width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Prisene mine endres fra nyt­tår Les mer En fan­tastisk heal­er Les mer Kom og møt meg i hel­gen! Les mer IMG_8123 (1)” width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Takk for nå, Rjukan! Les mer Jeg skal være med på Alter­na­tivmesse! Les mer Tips: video­er og bok om man­i­fes­ter­ing av Doreen Virtue — gratis! Les mer IMG_8056″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Gaveko­rt Les mer IMG_7607″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Prisendring på mine tjen­ester og mer info om hvor­dan jeg job­ber Les mer IMG_6823″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Høstop­p­da­ter­ing og nye plan­er Les mer IMG_6103″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Par­adis­tom­ta Les mer Hay House World Sum­mit, inspi­rasjon og infor­masjon i over­flod! Les mer Ny nett­side: 50% rabatt på behan­dlinger! Les mer Nettsi­den opp­dateres! Les mer Tilbud hos brain sync! Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *