Økologisk eller vanlig dyrket?

Det er ikke alltid like lett å vite hva vi skal velge, av van­lig eller økol­o­gisk mat.

Noen ganger blir imi­dler­tid forskjellen mel­lom de to veldig tydelig, slik som på dette bildet.

Jeg beg­y­nte å like stangsel­leri igjen først da jeg oppdaget den økol­o­giske varianten.

Stangsel­lerivari­anten vi hadde på jen­tekvelder i oppvek­sten sam­men med dipp og andre grønnsaksstenger smak­te bare vann, var seige og trælete, og vanske­lig å tygge over.

Den økol­o­giske er skikke­lig sprø — ikke seig, lett å tygge over, og lager en liten knekke­lyd om man brekker den. Den smak­er masse, og smak­er utrolig godt!

Da er det lett å tenke at den også er sun­nere og innehold­er flere næringsstof­fer. Om det er én mat­vare du skal kjøpe økol­o­gisk, om du ikke har gjort det enda, så vil jeg anbe­fale deg å prøve økol­o­gisk stangselleri!

Vi fores med mye vari­erende infor­masjon om økol­o­gisk ver­sus kon­ven­sjonelt dyr­ket mat i vår tid.

Hva skal vi velge? Økol­o­gisk mat er som regel dyrere, og kan ha kor­tere holdbarhetstid.

I mitt hode er det lik­som naturlig at mat med min­dre gift = bedre for krop­pen vår?

For­di gift= helseskadelig for krop­pen? Eller…giftig, som vi også sier?

Noe annet blir litt god dag mann økseskaft — trodde jeg. Men nei­da. For stadig kom­mer det den ene under­søkelsen etter den andre som finner at økol­o­gisk mat ikke er noe særlig bedre for helsen, eller at forskjel­lene mel­lom økol­o­gisk og van­lig dyr­ket er marginal.

Mesterne sa en gang dette om å kjøpe økol­o­gisk vs van­lig mat:

Bruk intu­isjo­nen, også når dere er i butikken og skal velge mat. Se på mat­en, ser den frisk ut? god ut? Er det for eksem­pel mugg på den? I utgangspunk­tet er det som dere vet slik at mat uten gift er det mest gun­stige for krop­pen, men der­som en økol­o­gisk grønnsak for eksem­pel har mugg på seg, så er den kan­skje ikke bedre enn den ikke-økol­o­giske. Bruk intu­isjo­nen, også her.”

Og i mens ekspert­er og myn­digheter diskuter­er fer­dig,  tar flere og flere av oss ans­var for egen og våre kjæres helse, og kjøper mer og mer økol­o­gisk mat.

Kan­skje for­di vi ikke vil spise mat med gift?

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Jule­salat Les mer Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme Les mer Re: Energien i gaver Les mer Jom­fru­en Les mer IMG_4831″ width=“2073” height=“1721” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Det beste jeg vet Les mer IMG_4636 3″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Stan­dard­salat Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer DSC8635″ width=“2560” height=“1709” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Hebbe 16 år! Hvor­dan kan man få en hund som lever lenge? Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer IMG_3921 2″ width=“760” height=“586” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Taco­ca­do! Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Nyttt år og angst­fremkallende blanke ark Les mer Fullmånemed­i­tasjon Les mer IMG_2602 2″ width=“2560” height=“2056” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Snacks à la Provence Les mer Hode-epi­demien Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *