Øvelse for guidet selvhealing

I dag vil jeg dele med dere en øvelse for guidet selvheal­ing. Øvelsen oppdaget jeg på net­tet da jeg selv var syk, og ikke vis­ste noent­ing om hverken guider eller uni­ver­set, men det som skjed­de da jeg prøvde den over­ras­ket meg… I dag vet jeg at vi alle har guider, og at de og uni­ver­sets energi­er står parat til å hjelpe oss, om vi bare ber om det først. Nå kan du også prøve den, etter­som jeg har vært så heldig å få lov til å dele den her av han som skrev den.

Tek­sten under er av Jan Ove Kvernvik:

Om du ønsker å teste ut om du får Guidet Selvheal­ing, kan du bare stille deg på gulvet.

La tankene falle til ro.

Se for deg et strålende lys som går ifra ditt hode og opp til universet. 

Der blir ditt lys møtt med uni­ver­sets lys. Du hen­ter lys, infor­masjon og healing.

Du kan nå sende tanken om at du ønsker å akti­vere deg for guidet selvhealing.

Lukke øynene og sende øns­ket til uni­ver­set om at du ønsker å mot­ta Guidet Selvhealing.

Legg merke til eventuelle registreringer:

Det kan være at du beg­yn­ner å svaie frem og tilbake, eller side til side. 

Det kan være at du får kulde eller varme fornem­melser på et eller flere sted­er på kroppen. 

Det kan være at du får umid­del­bare fysiske utslag, hvor krop­pen beg­yn­ner å leve sitt eget liv. 

Følg energiene om det skjer. 

Du kan når som helst avs­lutte det selv. 

Om du har stått i over 15 min­ut­ter og det ikke har skjedd noe, vil det mest sannsyn­lig ikke skje noe i denne omgang og man kan prøve igjen senere.

Det er heller ingen fasit på hva slags reg­istreringer man kan få. 

Selv om man fysisk ikke merk­er noe, kan det likev­el skje noe på et indre plan.

Det som er sikkert er at energiene/frekvensene vet akku­rat hvor­dan de skal jobbe med deg, så det han­dler også om å ha tillit til at uansett hva som skjer, så skjer det til det beste for deg.

hqdefault

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer Tips til lysar­bei­dere — om heal­ere uten grenser Les mer De beste danse­tren­ingsvideoene Les mer Hode-epi­demien Les mer IMG_7754″ width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Den ene mirakelpillen Les mer Energiøvelse for påfyll og rens Les mer IMG_2954 (2)” width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> På top­pen av ver­den Les mer Når vi hin­dr­er energien fra å komme helt inn i krop­pen Les mer IMG_3508 3″ width=“2560” height=“2214” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Det vik­tig­ste av alt Les mer Dette gjorde meg helt frisk — og dette var årsak­en på energi­plan Les mer IMG_3006″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Rit­er med part­ner in (crime) pels Les mer IMG_2887″ width=“2121” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Et pus­terom — og øvelse for å få kon­takt med det 2. ener­gisen­teret Les mer Det 5. ener­gisen­teret: Halschakraet Les mer De 5 tibetanske ritene Les mer Hvor­dan virk­er stress på immun­forsvaret? Les mer Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *