Recent Posts

Verdt å revurdere: Mineralolje (Petrolatum)

Vis­ste du at en av de van­lig­ste pro­duk­tene vi smør­er oss med innehold­er et bipro­dukt fra bensinin­dus­trien?

Min­er­alol­je, eller petro­la­tum, lages av råol­je og brukes som fyllmid­del i alt fra lep­pe­po­mad­er til kre­mer og baby­ol­je. Denne ingre­di­ensen brukes ikke av pro­dusen­tene for­di det er en bra ingre­di­ens for huden eller krop­pen vår, men kun for­di den er bil­lig å frem­stille.

Min­er­alol­je har ikke noen ver­di for huden, annet enn å beskytte som en hinne liggende uten­på.

Den er hov­ed­in­gre­di­ensen i mange pro­duk­ter som vi alle kjen­ner og har vokst opp med, som vaselin, Niveakrem og baby­ol­je.

Er det så farlig at vaselin bare blir liggende uten­på huden eller lep­pene?

Et annet prob­lem er at min­er­alol­je også kan tette porene og tal­gkana­lene. Det hin­dr­er huden i å puste og bak­terier stenges inne. I høye kon­sen­trasjon­er kan dette tette hele 60% av porene, tal­gkana­lene og gjøre at du vil få utbrudd, spe­sielt i form av kvis­er. Og skitt og bak­terier holdes dermed inne i huden.

Har du fet hud, store por­er, «uren» hud eller tørr hud, bør du unngå min­er­alol­jer. Har du allerede fet eller irritert hud, kan dette gi utslag i kviseut­brudd. “Ikke bruk dette ved akne!” sier hudlegen.¹

I til­legg gjør den det at de andre ingre­di­ensene i kre­men ikke vil trekke inn.

Huden blir dessuten ofte avheng­ing av min­er­alol­jer, og blir tørr og sår uten dem.

Et enda verre prob­lem er det at studi­er har vist at min­er­alol­je kan være forurenset av kjemiske stof­fer som er kreft­fremkallende, og at min­er­alol­jer ikke kan brytes ned i krop­pen, og kan gi skade på forplantningssystemet.² ³

Man tenker gjerne at min­er­alol­je er en ingre­di­ens man bare finner i pro­duk­ter fra bil­lig­merk­er som Nivea og så videre. Men også den kjente kultkre­men fra La Mer har petro­la­tum som første ingre­di­ens. Jeg husker også da jeg kjøpte det jeg trodde var en god (og dyr!) lep­pe­po­made fra hud­pleiemer­ket Cari­ta, og kom hjem og så at den inneholdt min­er­alol­je som første ingre­di­ens…

Også et kjent kult­pro­dukt, og favorit­ten til mange, 8 hour cream fra Elis­a­beth Arden har min­er­alol­je som største ingre­di­ens! Kan­skje ikke så pleiende og fan­tastisk som rekla­men skal ha det til?

Naturlig” og bra?

Min­er­alol­je er også et godt eksem­pel på hvor­for man heller ikke bør stole på merke­lap­per som naturlig eller at noe er fra helsekosten for å vite at et pro­dukt er bra. Jeg ble ganske sjokkert da jeg for noen år siden oppdaget at ring­blom­st­salve (cal­en­du­la salve) som de har på helsekosten som et naturlig alter­na­tiv til sår­salve, nesten alle inneholdt petro­la­tum som hov­e­in­gre­di­ens!

Det er vik­tig å tenke selv, og sjekke ingre­di­enslis­ten.

Lenge har jeg sett utal­lige annonser for en “utrolig” salve som etter sigende skal være så utrolig bra, og som innehold­er en lang liste av naturlige urter. Det er visst ikke måte på hvor mye denne sal­ven kan hjelpe mot av hudlidelser og plager, men det er bare ett prob­lem: hov­ed­in­gre­di­ensen i den er petro­la­tum! Rart av pro­dusen­tene å velge denne som hov­ed­in­gre­di­ense der­som de har gode hen­sik­ter.

Min­er­alol­je kalles i ingre­di­enslis­ter også for petro­la­tum, vaselin, parafin, paraf­finum, oleum petro­le­um, petrolatum,vaselin oil, parafinum liq­uideum, ozoker­it (inngår f.eks i mas­cara), white min­er­al oil, E 905, poly­isobutene og buty­lene glykol, petro­le­um, hvit min­er­alol­je, medisin­sk hvi­tol­je, oleum petrolen, oleum vaselin, vaselin Oil, paraf­fin Oil, liq­uid paraf­fin.

Min­er­alol­je brukes også i bil­mo­tor­er og som symask­i­nol­je.

Men kan­skje bør den ikke brukes på huden?

______________________________________________________________

¹ http://www.kk.no/livsstil/kjemikaliene-du-virkelig-bør-unngå-23971

² http://beautyeditor.ca/2014/10/16/petroleum-mineral-oil-skin-products

³ https://www.bewell.com/blog/3‑key-reasons-to-avoid-mineral-oil/

Magi på Rjukan

Magi på Rjukan

Jeg skal være med på Alter­na­tivmessen på Rjukan i år også! Jeg gled­er meg sånn til å dra tilbake dit. Det er en egen magisk ener­gi på Rjukan, og det er en egen magisk ener­gi på denne messen. At messen holdes i det gam­le Hydrobygget på…

Love on the brain

Love on the brain

Min favorittsang om dagen! Smek­tende old school soul-ryt­mer + Rihan­na = sant. Lytt, og nyt…     Ha en god helg vakre vesen­er!  

13 og spretten

13 og spretten

Da har det skjedd i år igjen: Hebbe har gått hen og fylt år*, hele 13 år denne gan­gen. Og nå hadde det vel vært ganske nor­malt at jeg skrev noe her om at han er litt preget av alderen naturlig nok, og litt sti­vere…

Kjærlighet eller frykt

Kjærlighet eller frykt

Første gang jeg hørte dette var da Oprah Win­frey skulle dele sine 10 favorit­tbøk­er, og en av dem var “A Return to Love” av Mar­i­anne Williamson. Senere påpek­te Mesterne også at det er slik. Og alle guruer snakker om det samme. “In every moment, we…

Praying for time

Praying for time

George Michael spilte inn san­gen “Pray­ing for Time” for 25 år siden, men jeg tror virke­lig at dens bud­skap er mer rel­e­vant i dag enn noen gang”, for å sitere James Cor­don.     And it’s hard to love, there’s so much to hate Hang­ing…

Min julegave til deg: fjernhealing

Min julegave til deg: fjernhealing

Årets jule­sang måtte bare bli denne. Når jeg trodde at jeg var så lei av “O hel­ga natt” at det aldri kom til å gå over, så kom denne serien og gjorde san­gen hel­lig igjen. Har du ikke sett serien “SKAM”, så skam deg bør du gjøre…

Prisene mine endres fra nyttår

Prisene mine endres fra nyttår

Du vet at det er på tide å sette opp prisene når flere av klien­tene dine klager på at du har for lave pris­er! Prisene mine har stått helt uen­dret fra jeg startet opp, og nå er det på tide å sette de opp. Fra…

En fantastisk healer

En fantastisk healer

Noen ganger kom­mer man over skjulte juvel­er forkledd som van­lige men­nesker. For ikke så lenge siden så var jeg så heldig å få prøve heal­ing hos Carl Øys­tein. Og det var en så fan­tastisk heal­ingkraft at det sat­te meg helt ut. Det var på en…

Jakten på (turkise) paradis

Jakten på (turkise) paradis

Jam­men ble det en lang som­mer­ferie på denne bloggen! Et helt som­mer­halvår, fak­tisk. I virke­ligheten har det heller vært ganske hek­tisk i disse måne­dene, der­av fraværet på bloggen. Men det gled­er meg å si at denne bloggen herved er vekket fra opp dvalen! *fan­fare* Noe…

Kom og møt meg i helgen!

Kom og møt meg i helgen!

Til hel­gen skal jeg være med på en alter­na­tivmesse igjen, nem­lig Alter­na­tivmessen i Dram­men. Og jeg håper at mange av dere har mulighet til å ta en tur, på tross av litt kort varsel. Jeg gled­er meg til å ta folk i mot og lese…

Takk for nå, Rjukan!

Takk for nå, Rjukan!

Hel­gen med Alter­na­tivmesse på Rjukan er over, og jeg sit­ter igjen met­tet med inntrykk og full av takknem­lighet. Standen jeg hadde ble ikke så verst for en nyb­eg­yn­ner, tror jeg. Er spe­sielt fornøyd med at jeg tok med meg min egen “jun­gel” (les: grønne giga­plante)…

Jeg skal være med på Alternativmesse!

Jeg skal være med på Alternativmesse!

Den 16. — 17.april holdes Alter­na­tivmessen på Rjukan. Og dit har jeg blitt invitert til å være med, hur­ra! Jeg kom­mer til å ha en stand hvor jeg forteller om det jeg dri­ver med, og hvor man kan komme bort for å hilse på meg…

7 stykker å følge på Instagram

7 stykker å følge på Instagram

Twit­ter er for de intellek­tuelle og smarte, og for de som tror at man kan diskutere seg frem til en bedre ver­den. Men det er et veldig tørt sted å henge når man vet at vi men­nesker er mer enn ven­stre hjerne­halvdel (og at bevis­s­theten er…

Squashpasta med tomatsaus

Squashpasta med tomatsaus

Buon­giorno! Raw food som skal etterligne ret­ter som piz­za og pas­ta er det teiteste jeg vet. Hva er vel vit­sen med å prøve å etterligne den usunne mat­en man ville bort fra i utgangspunk­tet, ved å påminne seg selv om disse ret­tene? Om det er…

Tips: videoer og bok om manifestering av Doreen Virtue — gratis!

Tips: videoer og bok om manifestering av Doreen Virtue — gratis!

Jeg tenk­te at mange av dere kan­skje vil sette pris på å vite at Doreen Virtue nå har lagt ut en serie video­er om man­i­fes­ter­ing på nett, helt gratis! Den han­dler om å man­i­festere over­flod (abun­dance). Videoene er på engel­sk, og de er laget av…

Filmtips i påsken!

Filmtips i påsken!

NRK leg­ger ut noen rik­tig per­ler av noen gode filmer på nett nå i påsken: https://tv.nrk.no/tema/861/paaskens-filmer Til min store glede så jeg at to av mine favorit­tfilmer var blant dem. Den første er “De andres liv” (Das leben der anderen). En fan­tastisk god film fra…

Festsalat

Festsalat

Denne salat­en er en fest av et måltid for­di den innehold­er så fine farg­er og smak­er så godt. Men den er også den jeg ofte bruk­er når jeg skal beg­ynne å spise sunt igjen etter en peri­ode med tung og usunn mat (en fest­salat til…

Ditt kjønn er ikke tilfeldig

Ditt kjønn er ikke tilfeldig

I anled­ning kvinneda­gen i dag kom jeg til å tenke på noe Mesterne sa en gang om dette med kjønn: “Det er ikke til­feldig hvilket kjønn dere er født inn i. Man blir født inn i det kjøn­net man har mest igjen å lære om. For de…

Super meditasjonsapp

Super meditasjonsapp

Jeg har helt glemt å fortelle dere om denne fine appen! Brain Sync og Kel­ly How­ell lager etter min mening de aller beste med­i­tasjonene som finnes dere ute, og jeg har der­for nevnt de her på bloggen mange ganger før. De har nå kom­met med…

La de slippe til

La de slippe til

En dag hvor jeg var sliten, lei og hadde mye vondt i krop­pen snakket jeg med Mesterne, og de tok nok en gang opp temaet med­i­tasjon. Å meditere var noe de hadde anbe­falt meg mange ganger, men jeg var ikke så flink til å gjøre…