Re: Energien i gaver

Du gir noen en gave for­di du føler for det. Ikke lenge etter mot­tar du den, plik­t­gaven.

En gave som den andre per­so­n­en gir deg kun for­di du ga noe først. Du vet det, og de vet det.

Kjen­ner du deg igjen i dette scenarioet?

Det som først startet som noe lyst­be­tont fra hjertet, ble plut­selig til en øvelse i skikk og bruk ist­e­den — en plikt, ist­e­den­for bare noe gledelig.

Vi har vel alle vært i denne situ­asjo­nen en gang. Eller kan­skje har du vært den som har gitt plik­t­gaver til andre?

Gi gaver fra hjertet — fra lyst, ikke fra plikt!

IMG_1882
Foto: @camillaabry

Vi forsøk­er å være gode men­nesker, og vi vil gjerne frem­stå som bra men­nesker over­for andre.

Men om vi husker på at alt består av ener­gi, og dermed vet at vi alle dypest sett kan kjenne hva andres egentlige inten­sjon­er er, så blir gaver gitt av plikt helt meningsløse. Vi kjen­ner innerst inne hva inten­sjo­nen til andre er, og om noe er gitt kun av plikt så fall­er egentlig hele poenget med gaven bort.

Energimes­sig gjør man fak­tisk ikke gjeng­jeld hvis man bare kjøper en til­feldig ting til en per­son, om det ikke er noe som den per­so­n­en fak­tisk lik­er og/eller trenger.

Det blir bare å late som man gir noe i gjeng­jeld, uten at det fak­tisk fun­ger­er slik i realiteten.

Ta imot gaver med hjertet — uten å føle plikt til å gi noe tilbake.

Tør å ta i mot med glede om noen gir deg noe, uten å føle at du må gjøre gjengjeld!

Tenk bare hvor­dan du selv kjen­ner det om du ønsker å gi noe til en annen for å glede de — består gle­den din i å få noe igjen? Nei, vi gir for­di vi har lyst til å gjøre noe fint for den andre per­so­n­en, eller hva? (Det vil si — om poenget ditt med å gi en gave kun er at du selv skal få noe igjen, så bør du kan­skje under­søke dine egne motiv­er og verdier litt nøyere…).

Gi deg selv lov til å kjenne gle­den over å bare ta imot, la andre får lov til å glede deg! Å ta imot kan være en krevende øvelse for mange.

 

Men ofte er det jo slik, særlig i julen, at man lik­som er for­ven­tet å kjøpe gaver til per­son­er som man egentlig ikke kjen­ner smak­en til så godt, som fjerne slek­t­ninger, ven­ner eller bekjente.

Oste­set­tet du fikk fra en tante som bare vil ligge og støve ned hos deg, kan kan­skje noen andre får ordentlig bruk for? Gi bort alt det du ikke trenger eller lik­er, uten skrupler.

Ikke behold noe av plikt, for å til­fredsstille andre. 

Det er bedre at ting blir brukt av noen som får glede av det, enn at du behold­er det kun av plikt.

Slik hold­er man flyt i energien, ist­e­den­for å la ting ligge og stagnere.

Tin­gene vi opp­be­var­er i hjem­met vårt er med på å skape energien i vårt hjem og vårt liv. Tar du vare på en masse unød­vendi­ge ting som ikke brukes, som opp­tar plass, og skaper kaos når du skal fly­tte? Dette skaper stag­n­ert ener­gi. Ikke opp­be­var mange flere ting enn de du fak­tisk set­ter pris på og bruk­er. Da frigjøres ener­gi i hele huset ditt 🙂

Å fylle opp hjem­met med ting du ikke synes er fine eller lik­er kun for­di tante Augus­ta ga deg det, han­dler egentlig om å støtte opp under tante Augus­tas mest neg­a­tive sider, har du tenkt på det? Der­som tante Augus­ta skulle bli fornærmet for­di du ga bort noe som var ubruke­lig for deg til noen andre, så er det fak­tisk hennes valg, men det kom­mer i såfall ikke fra noe godt sted i henne.

Vi har hele tiden et valg i dette livet  — han­dler og tenker vi ut i fra kjærlighet, eller fra frykt? Å gjøre ting for­di vi fryk­ter andres neg­a­tive reak­sjon behøver jeg vel ikke si hvilken kat­e­gori havn­er i.

Å være pos­i­tiv ego­ist og kun beholde det du fak­tisk lik­er og bruk­er, er ren og dermed god energi!

 

Ikke kjøp noe til­feldig til andre som du ikke vet om de ønsker seg, lik­er eller trenger!

De fleste av oss i dag har hjem som er overfylt med ting, hos de fleste alt for mange ting — som man ofte ikke engang har over­sikt over. Det skaper som sagt stag­n­ert energi.

Når vi behold­er de gavene fra tan­ter eller bek­jente som vi ikke bruk­er, så bidrar vi til å bare øke dette lageret.

I til­legg er det et miljøaspekt ved dette: ved å tillate deg å være kre­sen og “sær” og kun beholde ting du og din fam­i­lie ønsker og trenger i hjem­met, så unngår man å fylle opp huset med en masse unød­vendi­ge ting — og man bidrar også til å minke meng­den av masse­pro­dusert “søp­pel” fra slave­lik­nende drevet fab­rikker i østen som pro­duser­er ton­nevis med plast og ræl.

Ver­den er overfylt av søp­pel i den grad av det beg­yn­ner å bli et stort prob­lem for både dyre­liv og livet ellers på plan­eten — ikke bidra mer til dette!

 

Gi ekte sak­er — ikke masse­pro­dusert søp­pel fra slavedrift­ede fab­rikker med farlige stof­fer, og spar dermed miljøet.

Gi ordentlige gaver til de du kjen­ner og ønsker å gi gaver til — noe du vet de lik­er, trenger eller ønsker seg.

Til de du ønsker å gi noe, men ikke kjen­ner så godt, så er mitt tips å gi noe som kan brukes, som for eksem­pel mat, kaffe, blom­ster eller sjokolade.

Da kan de i alle fall gi det videre til noen andre der­som de ikke har lyst på den sjoko­laden selv — men den blir i alle fall spist, av noen. Slik unngår vi å bidra til berget av unød­vendi­ge ting som bare blir liggende lagret.

Hver gang vi han­dler, bruk­er vi stemmesed­de­len vår. Hvilke butikker og pro­duk­ter og indus­tri­er vil du stemme på at fort­set­ter å være lev­edyk­tige og blomstrer?

Jeg er sikker på at plik­t­gavene til de man egentlig ikke kjen­ner så godt er med på å holde hele butikkkjed­er og indus­tri­er i live økonomisk, og det er jo helt unødvendig.

I gaver som i så mye annet i livet vårt er det alt­så slik at å følge ditt eget hjertes lyst, skaper det beste resul­tatet både for deg selv og for andre, er det ikke rart?

Ofte står forestill­inger om plikt og lik­ende verdier fra vår opp­dragelse og møn­stre langt tilbake i oss i mot­set­ning til å følge hjertet. Vi kan unngå å følge disse nærmest instink­tak­tige følelsene automa­tisk ved å bli bevisst på dette, og dermed skape et bedre liv både for oss selv, de rundt oss og plan­eten vår.

 

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme Les mer Jom­fru­en Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer DSC8635″ width=“2560” height=“1709” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Hebbe 16 år! Hvor­dan kan man få en hund som lever lenge? Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *