Rens av leveren

I for­rige inn­legg snakket jeg om å rense tarmene og hvor vik­tig det er å holde “rørene” åpne. En vik­tig del av å holde rørene åpne i krop­pen er at lev­eren også fun­ger­er opti­malt. Der­for skal jeg nå snakke om lev­er­rens, også omtalt som gallerens.

Det er vik­tig å ikke rense lev­eren uten å ha tatt en par­a­sit­tkur først. Det er for­di man ikke bør rense lev­eren med lev­ende par­a­sit­ter tilstede.

Også lev­er­rens var noe jeg lærte av Hilde Larsen, les mer her: Rens­ing av lev­eren er vik­tig (pdf). Hilde skriver:

Det finnes mange forskjel­lige par­a­sit­ter som lever godt i lev­eren, og krop­pen beskyt­ter seg selv ved å kap­sle inn disse med galle. Dette blir små stein­er, eller galle innkap­slinger, som ikke er harde som stein, men som tet­ter gal­le­gan­gene. Man kan tenke seg hva som skjer om man har tette gal­le­ganger i lev­eren. Fil­teret blir tett. Toksin­er for­later ikke krop­pen som de skal, og resirkulerer i stedet.

Jeg forstod ikke hvor­for jeg ikke ble bedre med alt det jeg gjorde for helsen min. Jeg var ikke klar over at all den giften som krop­pen prøvde å kvitte seg med, ikke kom ut. Elim­iner­ingskana­lene mine var ikke åpne.”

Hilde renset lev­eren sin 52 ganger (!). 

Denne meto­den blir også brukt med fordel for dem som har gallestein i galle­blæren. Mange men­nesker har red­det galle­blæren sin på den måten. Jeg gjorde det som sagt 52 ganger. Jeg skal si det kom stein ut. Jeg leste at jeg skulle holde på til det ikke kom flere stein, og det mot­be­viste tanken min om at det kan­skje kun var det jeg hadde drukket som kom ut igjen. Det var det ikke. Dette var utrolig for meg. Dr Sut­ter hadde brukt denne meto­den til å hel­brede sin lever for kreft, og Andreas hadde blitt kvitt sin leddgikt.”

Her er opp­skriften som jeg lærte av Hilde og fulgte:


Skjermbilde 2015-11-15 kl. 13.09.04
hilde-leverrensJeg erfarte som Hilde at Mag­ne­sium Malate var bedre å bruke enn eple­juice for­di den ble for søt.

Så er mitt beste tips dette: span­der på deg den beste olivenol­jen du kan. Er det én gang i livet du skal investere i en god og dyr olivenol­je, så er det når du skal drikke den bar!

Jeg kjøpte en liten og dyr flaske med olivenol­je fra Italia med litt pep­per­ak­tig smak. Sam­men med den fer­sk­pressede grape­fruk­tjuicen ble det fak­tisk godt, utrolig nok 🙂

Man trenger ikke en juice­maskin for å presse juice av grape­frukt. Om du ikke har en slik gam­meldags sitruspresse, så er det bare å dele den i to på tvers og ta en spis­eskje og rotere rundt inni hver halvdel over en bolle, slik at juicen press­es ut.

Lev­eren — vårt vik­tig­ste organ

Lev­eren er krop­pens største indre organ, og er en fan­tastisk avansert maskin som utfør­er over 100 vik­tige funksjon­er i krop­pen — vi er helt avhengige av den.

I østlig medisin blir lev­eren ansett som den vik­tig­ste funksjo­nen i krop­pen, og de har et stort fokus på reme­di­er og metoder som styrk­er og renser lev­eren, i mot­set­ning til i vestlig medisin.

Fra før av vis­ste jeg at lev­eren var min største utfor­dring helsemes­sig, etter­som mesterne i den aller første kanalis­erin­gen noen år tilbake viste at lev­eren og området rundt den i krop­pen var grått, og for­t­alte at lev­eren min ikke hadde det så bra. Jeg har aldri vært særlig stor­for­bruk­er av alko­hol, likev­el hadde jeg alt­så en dårlig fun­gerende lever.

Det vis­er at det er mange andre måter lev­eren vår kan bli svekket på enn det vi hør­er mest om her i vest, nem­lig over­for­bruk av alko­hol. Også for mye inntak av sukker og kar­bo­hy­drater kan svekke lev­eren — i til­legg til alle toksinene og giftene som vi er omgitt med, som jeg har skrevet mye om her.

Ifølge Dr. Hul­da Clark som kan­skje er den som har gjort lev­er­renser mest kjent, så vil man bli kvitt alle allergi­er om man renser lev­eren tilstrekke­lig (les f.eks. her).

Min erfar­ing med leverrens

Selv tok jeg en lev­er­rens etter å ha tatt min første par­a­sit­tkur. Jeg ble veldig dårlig, og krop­pen rea­gerte med en veldig hode­pine allerede den første kvelden, og mer dagen der­på. Jeg kjente igjen den hode­pinen… Det var akku­rat slik krop­pen min hadde rea­gert da jeg avgiftet krop­pen min for kvikksølv! Da forsto jeg at det jeg leste om at gift­stof­fer ble innkap­slet i steinene i lev­eren var sant, og at jeg fort­satt hadde mer gift igjen i krop­pen, i disse steinene i leveren.

Hva leg­en sa

Neste time jeg hadde hos min nye lege (som jeg for­t­alte om i for­rige inn­legg) så for­t­alte jeg om lev­er­rensen jeg hadde tatt, og reak­sjo­nen på den. Hun ful­gte opp som en super lege og sa at lev­eren var alt for over­sett i mod­erne medisin, og at den var så vik­tig for alt i krop­pen. Da hun hørte hvor­dan min reak­sjon hadde vært, sa hun

Det tyder på at du har mye å rense ut i lev­eren, reak­sjo­nen din var på gift­stof­fene som kom ut under rensen, for lev­er­rensen er helt ufarlig i seg selv. Da vet du at du trenger å ta flere lev­er­renser, og det vil bli bedre og bedre for hver gang”

Så fork­larte hun: “Det vi kaller gallesten­er sit­ter egentlig i lev­eren, i gan­gene der, og ikke i galle­blæren. Disse blokker­er gan­gene i lev­eren, og gjør at den ikke får gjort jobben sin med å rense krop­pen for avfalsstof­fer opti­malt når de lig­ger i veien og blokker­er. Gallesten­er er umulige å se både på ultra­lyd og rønt­gen, så man får ikke testet på forhånd.”

Jeg tok flere lev­er­renser med tiden. Etter­hvert ble jeg bedre og bedre. De første gan­gene fikk jeg en hode­pine som var helt hin­sides, men grad­vis for hver gang ble den min­dre og min­dre, og da jeg tok en lev­erens sist uten å engang få hode­pine vis­ste jeg at nå var lev­eren min friskere. Og ja, det kom gallestein­er ut, for hver leverrens.

Hva mesterne sa

Mesterene for­t­alte at lev­erenser var bra, men akku­rat som med par­a­sit­tkur­er sa de at det vik­tig­ste var ikke å ta masse lev­erenser (jeg var jo redd jeg måtte ta flere i noen år, etter å ha lest at Hilde tok 52!), men hvor­dan man lever og spis­er til hverdags. Rå mat/raw food er mat som lev­eren og fordøyelsessytemet bruk­er lite ener­gi på å fordøye, i til­legg til at det renser ut gam­melt slagg som skaper prob­le­mer med lev­eren og fordøyelsessys­temet. Spis­er man hov­ed­sake­lig rå mat så blir lev­er­renser overflødige.

Men for folk som har vært veldig forgift­ede, slik som meg og Hilde, og/eller overvek­tige, så er det nok lurt å ta en lev­er­rens eller fler.

___________________________________________________________

Les mer:

Hul­da Clark: http://www.curezone.org/cleanse/liver/huldas_recipe.asp

Andreas Moritz: http://www.ener-chi.com/books/the-amazing-liver-gallbladder-flush/

og http://www.ener-chi.com/does-your-liver-need-an-overhaul-the-importance-of-liver-flushing/

Dr. Robert Young: http://articlesofhealth.blogspot.no/2014/03/detoxing-liver-and-gallbladder.html

Detox-hjelp fra en annen plan­et Les mer Har du ubudne gjester i krop­pen? Les mer IMG_7754″ width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Den ene mirakelpillen Les mer Slik avgifter (detox­er) du krop­pen din Les mer Hvor­dan kan jeg vite om mine helse­plager skyldes miljøgifter? Les mer Den skjulte helse­faren Les mer IMG_6823″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Høstop­p­da­ter­ing og nye plan­er Les mer IMG_2954 (2)” width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> På top­pen av ver­den Les mer re: Man kan fak­tisk bli helt frisk av pol­lenal­lergien! Les mer Feb­ru­ar — på tide å ta Rhino­plex nå, for å bli kvitt allergien for godt! Les mer Dette gjorde meg helt frisk — og dette var årsak­en på energi­plan Les mer IMG_2942″ width=“2560” height=“1924” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Ekte salt! Les mer Mesterne om hel­hetlig helse Les mer Fuk­tighetsspray — et SOS-pro­dukt i tørt innek­li­ma Les mer Krys­talldeodor­ant — naturlig deodor­ant som fak­tisk funker! Les mer Hvor­dan virk­er stress på immun­forsvaret? Les mer Man kan fak­tisk bli helt frisk av pol­lenal­lergien! Les mer Hvor­for er det så mange av oss som blir aller­giske i vår tid? Les mer Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø Les mer


13 thoughts on “Rens av leveren”

 • Stenene er lever­sten­er, består av over 90% koles­terol, IKKE gallesten­er. ‘Intra­hep­at­ic stones’ kaller John Hop­kins uni­ver­si­ty de.. Man kan imi­dler­tidig også fjerne gallestein på dette viset. De vil da være hvite ikke grønne som bildet. Veldig bra å bli kvitt? Gjort d 26 ganger ?

 • At gallestein sit­ter i lev­eren er helt feil. De lig­ger i en pose som henger under lev­ra. Av og til kan noen av de ram­le ut og tette til gal­le­gan­gen. At man ikke kan se gallestein på ultra­lyd er også feil.
  De bildene som er pub­lis­ert her er også noe sus­pek­te, så det er ihvert­fall ikke gallestein som har kom­met ut. Jeg prøvde der­for å legge ved bilder av hvor­dan gallestein fak­tisk ser ut, men det lar seg visst ikke gjøre å legge ved bildeved­legg her. Men de er små, sorte og runde/ovale, og lign­er egentlig på lakris­drops med skarpe kanter.

  Mvh. Ei som fak­tisk har fått fjer­net galle­blæren sin grun­net gallestein. Og som alle andre som har måtte fjer­net disse stenene, har fått sou­venirene med seg hjem på et glass.

  • Hei Mon­i­ca,
   takk for at du del­er av din erfar­ing og kunnskap. Siden jeg ikke er lege kan jeg ikke kom­mentere pås­tandene dine. Sånn jeg ser det, er det imi­dler­tid best at vi alle er litt åpne og ydmyke for hva vi erfar­er og hva som fun­ger­er. Net­topp en skråsikker og bom­bastisk hold­ning var jo som Hilde skriv­er en hin­dring for å få god hjelp da hun var alvorlig syk, og net­topp dette opplevde ogå jeg da jeg var syk.

 • HAHA! En lege som har sagt at gallestein lig­ger i lev­eren og ikke er syn­lige på ultra­lyd! Dummeste jeg har hørt. Må ha vært en tul­lelege, så kalt homeopat.

  • Hei Lise!
   Den per­so­n­en du kaller en “tul­lelege” her er en lege som hjalp meg masse med å bli frisk fra alvorlig syk­dom, og som jeg vet at mange andre men­nesker også er takknem­lige for å ha fått hjelp av — og det tenker jeg er selve hov­ed­po­enget med å være lege.

 • Hei! Jeg tenker å ta en tarm­skylling og rense lev­eren etter­på. Men lur­er på et par ting. Er engel­sk salt og epson salt det samme? Og hvor­dan vet jeg hvilke par­a­sit­trensekur jeg skal ta? Det var så mange på siden du delte.

  • Hei Marthe,
   ja det er det samme — men selv ble jeg bare møtt med undring da jeg spurte etter “engel­sk salt” på apoteket, så jeg anbe­faler deg å bruke det kor­rek­te navnet mag­ne­sium­sul­fat, eventuelt si Epsom-salt om de skjøn­ner det 🙂 Par­a­sit­tkuren er rett og slett den som het­er “Huma­worm for adults, 120 capsules”.
   Lykke til! 🙂

 • Jeg vil gjerne rense lev­eren. Men hva er Mag­ne­sium Malate. Jeg har fun­net det i tablet­tform (Shift Super Mag­ne­sium) Kan jeg bruke det og hvor mye tar jeg?
  Og Engel­sk salt; hvor mye har jeg i vannet?

  • Hei Mariken,

   jeg vet ikke hva Mag­ne­sium Malate er. Men selv tenker jeg at det er lurt å bruke akku­rat som står i opp­skriften på kuren, etter­som jeg reg­n­er med at det er en god grunn til at de som laget lev­er­rensen sier at man skal bruke akku­rat Mag­ne­sium Malate, og ikke van­lig mag­ne­sium slik du nevn­er. Her har du f.eks. en link hvor du kan få kjøpt det: https://urtesenteret.no/magnesium-malate/.
   Du skal ta en 1 ss Engel­sk salt, slik som det står i opp­skriften i innlegget. 

   Lykke til!

   • Jeg tåler ikke særlig mye frukt så eple­juice er helt uak­tuelt. Jeg er visst litt
    blind, men jeg finner alt­så ikke hvor mye mag­ne­suim malate jeg skal ta…

    • Hei igjen,
     det står ikke noe i opp­skriften til Hilde om hvor mye Mag­ne­sium Malate man skal ta, men selv val­gte jeg å ta den doserin­gen som står på bok­sen — på min står det at man skal ta 1–3 tablet­ter daglig, så jeg tok 3 om dagen. Som Hilde skriv­er er det helt fint å erstat­te eple­juicen helt med Mag­ne­sium Malate 🙂

 • Hei! Veldig inter­es­sant artikkel. Jeg vur­der­er en lev­er­rens selv, og lur­er på hvor­dan du gikk frem med par­a­sit­tkuren først. Bruk­te du en slik “zap­per”, og hvor fikk du tak i det?

  Vennlig hilsen Line

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *