Riter med partner in (crime) pels

I dag fikk jeg hjelp til å ta ritene av min fine sam­boer, Hebbe. Han stilte seg opp ved siden av meg når jeg tok den siste riten (hvor man står i bro), og beg­y­nte å bukke sam­tidig med meg 😀 Eller hjelp og hjelp…litt lenger tid tok det vel, men mer under­hold­ende ble det i alle fall!

Mitt triks for å orke å ta ritene hver dag — bort­sett fra å få hjelp av en god pel­skam­er­at — er å ikke tenke så mye på det, men å bare gjøre det!

I hodet har jeg alltid tusen grun­ner til at jeg ikke ork­er, ikke er helt i form, har vondt et sted og må skåne kroppen…bare i dag.

Men når jeg tar ritene, og krop­pen får slippe til med sin stem­merett, så blir jeg så godt som alltid glad for at jeg tar de.

IMG_3017
“Jeg kan også bukke, se!”

Jeg er en sterk tilhenger av å ta hen­syn til seg selv, og ta en pause om man ikke føler seg opti­mal. Men i de par årene jeg har tatt ritene så har jeg mange ganger blitt over­ras­ket av hvor godt det føltes å ta ritene på dager hvor jeg følte meg redusert, og egentlig hadde tenkt til å hoppe over de. Krop­pen tåler ofte mye mer enn vi tror!

Krop­pen er en så mye større del av vår bevis­s­thet og eksis­tens enn vi lever etter i mod­erne liv. Om krop­pen får bevege seg, så blir alt i livet let­tere — man tak­ler stress bedre, får bedre immun­forsvar — og sje­len blom­str­er mer. Husk: den fysiske ver­den og krop­pen er også en del av energilagene!

Jeg anbe­faler en tur ut i dag, om du kan få til det. Å være ute styrk­er sansene, gjør oss mer tilst­ede og kroppen…ja, den er laget for å brukes og være ute, og stor­trives da!

Ha en god fredag — med eller uten pelsvenner! 🙂

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Via con me Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer Tips til lysar­bei­dere — om heal­ere uten grenser Les mer A change is gonna come Les mer Ms. Fat Booty Les mer Franske vib­ber Les mer Hode-epi­demien Les mer God påske! Les mer Love on the brain Les mer IMG_1837 3″ width=“2529” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> 13 og spret­ten Les mer Pray­ing for time Les mer Jak­ten på (turkise) par­adis Les mer IMG_8123 (1)” width=“1920” height=“2560” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Takk for nå, Rjukan! Les mer 7 stykker å følge på Insta­gram Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *