Så var 2016 her

Godt nyt­tår, kjære lesere! Det er kan­skje litt sent å ønske godt nyt­tår nå, men en av forde­lene med å ha sin egen blogg er at man kan gjøre akku­rat som man vil, dermed basta.

Håper dere har hatt en fin juletid, og at dere får et hei­dun­dren­des flott år, alle som én!

Så var vi allerede i 2016, tenk det. Da jeg startet min selvutvikling for noen år tilbake så husker jeg at mange av de åndelige som Morten Erik­sen og andre snakket om året 2017 som noe helt spesielt.

Et tid­spunkt hvor mange vik­tige foran­dringer for men­neske­heten og jor­da ville kul­minere. Senere nevnte også Mesterne året 2017, i diverse kanalis­eringer hvor de snakket om fremtiden.

Jor­den og men­neske­heten er i ferd med å gjen­nomgå et bevis­s­thetsskifte mot høyere bevis­s­thet, og høyere bevis­s­thet betyr mer kjærlighet og mer sannhet. Slike foran­dringer kan oppleves som smerte­fulle under­veis, når den gam­le bevis­s­theten og de gam­le møn­strene i oss gir slipp.

Astrolog Sol With Jonassen sier at 2016 vil bli et år der vi utfor­dres av plan­eten Nep­tun til å kunne leve i kaos, at vår tryg­ghet utfor­dres og at vi må lære oss å surfe på øyeblikket.

Det er gode nyheter! Da får vi muligheten til å lære oss hva ekte tryg­ghet er, og hva ekte styrke er. Alt hva jeg har lært av Mesterne de siste årene, som jeg også lær­er de som kom­mer til meg, er at vi finner vår egentlige styrke ved å ved å lytte innover og finne vår styrke der, og gi slipp på (den gam­le illusjo­nen av) kon­troll. Da blir vi virke­lig sterke. Da oppdager vi hva ekte tryg­ghet er.

Sol With sier også at dette året kom­mer til å han­dle om helse, og det synes jeg også er gode nyheter, etter­som helse er hov­edtemaet på denne bloggen og i hele mitt virke.

Krop­per som skal kunne holde høy bevis­s­thet må være rene og sterke for å klare det! Det er vanske­lig å holde høy ener­gi i en kropp som er forurenset eller tyn­get av mat med lav energi.

Der­som du ønsker hjelp av meg i din hel­bre­delsespros­ess og renselse av krop­pen følelsesmes­sig, fysisk eller energimes­sig, så gjør jeg gjerne det. Under “kon­takt” finner du min kon­tak­t­in­fo, pris­er og link til der det står hvor­dan jeg job­ber. Så sees vi kanskje? 🙂

Sol With snakket om året som vi har foran oss i julekalen­deren til Kar­i­anne Sten­sha­gen, veldig inter­es­sant! Her kan du se denne videoen: https://vimeo.com/150438834

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme Les mer Re: Energien i gaver Les mer Jom­fru­en Les mer Via con me Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer DSC8635″ width=“2560” height=“1709” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Hebbe 16 år! Hvor­dan kan man få en hund som lever lenge? Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer A change is gonna come Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Nyttt år og angst­fremkallende blanke ark Les mer Fullmånemed­i­tasjon Les mer Ms. Fat Booty Les mer Franske vib­ber Les mer Hode-epi­demien Les mer God påske! Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *