Søndagstips: guidet meditasjon!

Du har sikkert hørt det du også — at med­i­tasjon kan hjelpe mot så mye bra: stress, depresjon, kon­sen­trasjonsvansker, og mye mer. Det er ikke måte på hvor mye bra med­i­tasjon kan gjøre for oss. Nye studi­er vis­er at med­i­tasjon ikke bare forbedr­er vår men­tale helse, men at det fak­tisk kan forbedre vår fysiske helse også!

Men så var det få satt seg ned og fak­tisk klare å gjøre det, da?

Mange sliter med det å finne roen når de skal meditere, og synes det er vanske­lig at tankene beg­yn­ner å van­dre. Vi i vesten kan ha større utfor­dringer med å bare sette oss ned og “ikke tenke”. For­di vi i vår kul­tur er så trent opp i å bruke hodet og særlig ven­stre hjerne­halvdel, med logikk, for­nuft og fokus på detal­jer og kon­troll — at vi blir forvir­ret over kon­septet med å sette seg ned og ikke tenke på noe.

Da kan en guidet med­i­tasjon være løs­nin­gen.

Den aller første gan­gen jeg virke­lig klarte å meditere, var da jeg prøvde Brain Sync og Kel­ly How­ell sin “Guid­ed Med­i­ta­tion”.

Jeg hadde prøvd å meditere et par ganger, men ikke fått det til. Men da jeg var syk søk­te jeg på net­tet etter en med­i­tasjon i håp om å få litt bedre søvn og mer ro, og datt over en fil som het noe med “brain waves”, og tenk­te at det hørtes inter­es­sant ut.

Jeg sat­te i øre­pluggene, og gjorde som stem­men i med­i­tasjo­nen sa, om pust og så videre…og så, med ett kjente jeg at jeg svevde…! En helt fysisk følelse, jeg kjente at noe skjed­de med hele krop­pen min, at jeg ble mer lev­ende, men at jeg sam­tidig følte meg så lett i hele krop­pen. 

Hele hodet og bevis­s­theten min føltes som den utvidet seg, og jeg tenk­te at nå, nå skjer det jeg har bare hørt om…at man i med­i­tasjon kan få kon­takt med sine guider, ånder eller engler…for akku­rat da hørte jeg en lyd — en veldig fysisk lyd.

Døren til rom­met ved siden av gikk opp, og jeg kjente at dette ble litt for mye åndelige greier for en stakkars nyb­eg­yn­ner og mørk­eredd sjel, men prøvde å blokkere det ut, og fort­sat­te. Men døren gikk virke­lig opp. Og en skikkelse åpen­barte seg i døren…

DA ble jeg virke­lig redd for alvor, og hop­pet i stolen og hylte av hele min kraft. Skikkelsen var min sam­boer, som sto opp for å gå på toalet­tet.

Haha! Vi fikk oss begge en god lat­ter, etter å ha kom­met oss over skrekken (jeg over at en “ånd kom på besøk gjen­nom døren”, og han, søvn­drukken, over at dama hans hylte som om hun ble tor­tur­ert og vi hadde noen inntren­gere i lei­ligheten). Men denne oppvåknin­gen til virke­ligheten gjorde meg klar over hvor lev­ende og sterk med­i­tasjo­nen fak­tisk hadde vært.

Dette var første gan­gen jeg virke­lig hadde klart å meditere, første gan­gen jeg hadde kjent ener­gi, og klart å oppleve noe mer enn at bare tankene roet seg.

For med­i­tasjon ER mer enn å bare “slå av tankene”, og sitte i still­het.

Før plei­de jeg nem­lig å tro at med­i­tasjon bare han­dlet om å sitte stille og kjede seg, og ikke tenke på noe. Så feil jeg tok!

I dag vet jeg at med­i­tasjon er så mye mer. Det er veien til å kom­mu­nis­ere med sitt indre selv, med sine guider/skytsengler, og med den uni­verselle kilden til sannhet og viten.

Og det er en måte å få kon­takt med energikrop­pen sin på, sje­len om du vil, og dermed ta mer bolig i, og gi mer livskraft til den fysiske krop­pen.

Med­i­tasjon forbedr­er helt konkret vår fysiske helse.

For vi når inn til kilden til vår ener­gi og vår livskraft, når vi mediter­er.

Men vi må komme oss for­bi den bøy­gen av still­heten, og for noen — frus­trasjo­nen under­veis — for å komme dit.

For de av oss som er urolige, og som er mye i hodet, kan en guidet med­i­tasjon være en fin inngangsport til med­i­tasjo­nens fan­tastiske ver­den.

Kel­ly How­ell sin “Guid­ed Med­i­ta­tion” finner du her: http://www.brainsync.com/guided-meditation-23396.html
— Du kan laste den ned med en gang til din pc/nettbrett/smarttelefon, eller bestille den som CD, om du        ønsker det.
Husk å bruke øre­plug­ger da, slik at effek­ten av hjernebøl­gene virk­er!

Jeg har et annet tips til deg også: Morten Erik­sen har en fin gratis guidet med­i­tasjon på sin nett­side, som man kan laste ned, eller høre på der: http://www.morten-eriksen.no/index.php

Så nå har du flere muligheter til å komme i gang med å meditere, også gratis! Så hva ven­ter du på?

Har du mye å gjøre? Har du ikke  tid?

Vit da at det er akku­rat når du står midt oppe i mye i livet, at du virke­lig trenger å meditere!

Det er da vi trenger å hente inn ro, og ny ener­gi. Og da trenger vi å se løs­ninger fra vårt indre, stille, høyeste selv — det som finner svar ut i fra ditt aller beste, og ikke fra frykt…

Lykke til, og Namaste!

DSC8635″ width=“2560” height=“1709” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Hebbe 16 år! Hvor­dan kan man få en hund som lever lenge? Les mer Glit­teret på innsi­d­en Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer Nyttt år og angst­fremkallende blanke ark Les mer Fullmånemed­i­tasjon Les mer Hode-epi­demien Les mer Kjærlighet eller frykt Les mer Jak­ten på (turkise) par­adis Les mer Ditt kjønn er ikke til­feldig Les mer IMG_8622″ width=“3712” height=“3000” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Super med­i­tasjon­sapp Les mer La de slippe til Les mer IMG_8468 (2)” width=“3000” height=“3676” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Every love sto­ry Les mer Stein­bukken Les mer IMG_8396″ width=“4000” height=“3000” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Så var 2016 her Les mer IMG_1882″ width=“640” height=“640” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Energien i gaver Les mer Men­neskeskjeb­n­er Les mer

Related Posts

re: Man kan faktisk bli helt frisk av pollenallergien!

Her er en repetisjon av inn­legget som jeg skrev i fjor vår: Vis­ste du at det går an? Det gjorde ikke jeg, for noen år siden. Men jeg fant en løs­ning. I dag synes jeg det er veldig rart å tenke på at det finnes […]

Jeg kunne vært en av de mange i NAV-kø

Jeg var syk i flere år. Etter mange frus­trasjon­er og forsøk på å bli frisk hadde jeg flaks, og trakk selve gul­lod­det; jeg havnet til­feldigvis hos en lege som fant ut av hva som feilte meg. I dag takker jeg ham for å ha red­det livet mitt. Det spe­sielle med […]Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *