Stikkord: meditasjon

Supert meditasjonstilbud i din egen stue

Er du en av de som har åpnet litt opp for dette med med­i­tasjon, men er litt usikker på hvor­dan du skal gå frem? Kan­skje du har forsøkt å meditere, men synes det er en utfor­dring å holde fokus og komme deg gjen­nom en hel med­i­tasjon?

Jeg tre­f­fer hele tiden men­nesker som har åpnet litt opp for at det finnes “noe mer” og har lyst til å prøve med­i­tasjon, men ikke vet helt hvor­dan de skal klare å finne fokuset til å sitte ned gjen­nom en hel med­i­tasjon.

Mange av de sier at de synes terske­len for å troppe opp på et eller annet alter­na­tivt arrange­ment er stor, for­di ikke føler seg helt kom­fort­able med det av ulike grun­ner.

Da har jeg et genialt tips til deg: du kan meditere sam­men med andre via inter­nett, fra din egen stue!

Morten Erik­sen har fast web-med­i­tasjon hver mandag kveld, hvor han led­er en guidet med­i­tasjon med musikk i bak­grun­nen. Et fan­tastisk tilbud som han har hatt i flere år, og som har hjulpet mange i sin utvikling, inklud­ert meg.

Ofte er det de som trenger å meditere mest — de som har fysiske plager, helseprob­le­mer, stress eller står i vanske­lige situ­asjon­er i livet — som også har størst prob­le­mer med å finne roen når de skal sette seg ned for å meditere.

Da kan det være smart med en stemme som led­er deg gjen­nom med­i­tasjo­nen. For når man har vondt et sted, eller er stres­set, kan det være vanske­lig å sette seg ned å meditere for å “kjenne på roen”. Den roen kan virke ganske fjern og uopp­nåelig når man står midt oppe i utfor­dringer…

Og det å meditere er jo å kjenne etter hvor­dan det egentlig står til innerst inne. Å sette seg ned i denne still­heten gjør gjerne at våre vondter eller vanske­lige tanker bare kom­mer mer fram, og det er jo ikke så gøy? De fleste av oss vil jo ha det bedre, ikke kjenne mer på hvor vondt vi har det!

Men her er paradok­set: smertene eller de vonde tankene blir bedre av å meditere…

Da gjelder det å holde ut til man kom­mer til det punk­tet hvor man finner roen — slik at energien kan få lov til å strømme inn i krop­pen, og med­i­tasjo­nen blir behagelig (og noen ganger til og med salig).

Å nå dette punk­tet og komme for­bi den første bøy­gen kan være krevende, jo mer vanske­lig eller vondt man har det — og da kan en ledet med­i­tasjon gjøre hele forskjellen.

Det var en guid­ing som var gull verdt for meg i tiden hvor jeg var syk, og slet med å sitte og finne roen, når krop­pen bare ropte mer høyt hver gang jeg sat­te meg ned for å meditere.

Morten Erik­sen har noen av de beste med­i­tasjonene som finnes der ute. Jeg har prøvd endel gjen­nom årene. (mer…)

Tilbud hos brain sync!

Tilbud hos brain sync!

Husker du min favoritt-med­i­­tasjon fra brain sync som jeg for­t­alte om her for litt siden? Nå har brain sync 20% rabatt på hele nettsi­den sin, ut denne uken: skriv inn koden UNPLUG i rabat­tkode­fel­tet når du betaler. Du kan velge blant alt de har på nettsi­den…

Søndagstips: guidet meditasjon!

Søndagstips: guidet meditasjon!

Du har sikkert hørt det du også — at med­i­tasjon kan hjelpe mot så mye bra: stress, depresjon, kon­sen­trasjonsvansker, og mye mer. Det er ikke måte på hvor mye bra med­i­tasjon kan gjøre for oss. Nye studi­er vis­er at med­i­tasjon ikke bare forbedr­er vår men­tale…