Stikkord: utrensning

De 5 tibetanske ritene

De 5 tibetanske ritene er yogaøvelser som bal­anser­er alle chakraene i krop­pen. Tar du disse øvelsene hver dag over tid, vil du merke en bety­delig forbedret helse både fysisk og mentalt.

Chakraene er ener­gisen­tre som lig­ger på energi­plan­et i krop­pen vår, og dermed påvirk­er den fysiske krop­pen. Om du har lest litt på denne siden min, har du kan­skje fått med deg at energi­plan­et vårt er der opphavet til all helse, og eventuell syk­dom og ubal­anser oppstår.
I hov­ed­sak har vi syv ener­gisen­tre, eller chakraer, som hver påvirk­er sine funksjon­er og områder i den fysiske krop­pen. Det finnes i til­legg mange min­dre chakraer, i til­legg til disse syv hovedchakraene.

Disse øvelsene vil der­for heve hele ditt fysiske og energimes­sige helsenivå. Disse øvelsene er ment for at alle skal klare å gjøre dem. De er fan­tastiske på den måten at de kan gjen­nom­føres både om du har redusert helse, men også byr på nok utfor­dringer for de som er godt trent.

I denne videoen kan du se ritene demon­str­ert av den tidligere poli­tispaneren John­ny Brenna:

De tibetanske riter

Her kan du se John­ny Bren­na demostrere de fem tibetanske riter.

Pub­lis­ert av Den Andre Siden Ons­dag 23. mars 2011

 

Hvis du vil hoppe rett til der øvelsene vis­es, så er det på 1:32 ut i videoen. Hver øvelse skal gjen­tas opp­til 21 ganger.

De tibetanske ritene er spe­sielt gode i utrens­ings-/detox- sam­men­heng. De set­ter i gang områder i krop­pen som vi van­ligvis bruk­er lite som vok­sne i en nor­mal hverdag, også selv om vi pleier å trene.  (mer…)

Mango-chiapudding

Mango-chiapudding

Chi­a­pud­ding er min abso­lutte favorit­trett til frokost, og noe jeg har hatt dil­la på lenge. Juicy man­go sam­men med super­sunne chi­afrø blir til en kom­bo som nesten er for god til å være sann, mat og medisin i ett! Chi­afrøene blir til en geleak­tig kon­sis­tens når…